Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat

KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahasto tukee kauppatieteen opiskelijoiden kansainvälistä freemover-vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat.

Keväällä 2014 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2014-15 aiheutuviin lukukausimaksuihin. Apurahalla halutaan kannustaa opiskelijoita tekemään rohkeita ratkaisuja vaihtopaikan valinnassa ja rohkaista hakemaan myös vaativiin huippuluokan yliopistoihin tai muuten poikkeuksellisiin vaihtokohteisiin.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta yliopistosta tai korkeakoulusta. Hakemuksessa on esitettävä lukukausimaksuarvio perusteluineen. Apurahan myönnetään tarveperusteisesti ja on lukukausimaksun suuruudesta riippuen 500€-2500€.

Hakemukseen on liitettävä todistus vaihtopaikan saamisesta sekä suunnitelma vaihdossa suoritettavista kursseista. Vaihdossa suoritetut opinnot on voitava lukea hyväksi kauppatieteelliseen tutkintoon. Apurahan voi saada vain kerran ja sitä on haettava ennen vaihtoon lähtöä.

Hakeminen tapahtuu KAUTE:n apurahapalvelun kautta, https://kaute.apurahat.net 18.5.2015 mennessä. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. ‎Lisätietoja: KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa jouni.lounasmaa(at ) kaute.demo


Post-doc apuraha uuden energiapolitiikan tutkimiseen

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla-raportissa (17.2.2014, https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43024 ) on hahmoteltu tulevaisuuden energiapolitiikan sisältöä, jossa energiaa tarkastellaan maamme kokonaisedun kannalta. Tässä yhteydessä korostuvat erityisesti kasvu ja työllisyys, joka edellyttää että energiapolitiikkaa tarkastellaan vahvemmin sellaisten kriteereiden kuten kotimaisuuuden, varmuuden, päästöjen ja kustannusten kautta. Raportti luettelee kaksitoista toimenpidettä, jolla uusi energiapolitiikka saadaan liikkeelle.

Jatkona professoriryhmän työlle KAUTE-säätiö myöntää apurahan post-doc-tasoiselle henkilölle, jonka tehtävävä on tutkia syvällisemmin yhtä tai useampaa seuraavista uuden energiapolitiikan keskeistä tutkimuskysymystä:

1)   Skenaario- ja potentiaalitarkastelu : Miten paljon Suomen energiatarpeesta voidaan hoitaa uusiutuvien energialähteiden ja energian käytön tehostamisen kautta teknis-taloudelliset-ympäristö-reunaehdot huomioon ottaen?

2)   Talousvaikutustarkastelu: Miten paljon uusia työpaikkoja voitaisiin Suomeen luoda, jos energiapolitiikkamme tukeutuu mahdollisimman paljon omiin energialähteisiimme, kotimaiseen osaamiseen ja niiden varassa kehitettyyn teknologiavientiin? Kuinka suuri vaikutus  uudella energiapolitiikalla voisi olla vaihtotaseeseen?

3)   Policy-tarkastelu: Ketkä päättävät energiapoltiikasta Suomessa? Miten erilaiset päätöksentekomallit vaikuttaisivat energiapoltiikan sisältöön ja ratkaisuihin? Millainen päätöksentekomalli turvaisi kansakunnan kokonaisedun mukaisen energiapolitiikan sisällön ja ratkaisut?

Post-doc-työ tehdään ns. professoriryhmän (10 professoria eri yliopistoista:  Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund,  Jyrki Luukkanen, Jarmo Partanen, Markku Wilenius) valvonnassa, jolle tekijä myös raportoi edistymisestään neljännesvuosittain. Post-docin tulee tehdä työnsä jonkin professoriryhmän jäsenen tutkimusryhmän yhteydessä (sijoituspaikka Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto tai Turun yliopisto).

Hakijalla tulee olla tohtorin tutkinto. Apuraha on tarkoitettu yhdeksi vuodeksi jakautuen sekä vuodelle 2014 että 2015. Apurahan suuruus on 15.000 € (2014) + 15.000 € (2015), yhteensä 30.000€. Apurahan maksatus tapahtuu kahdessa erässä.  Aloitusajankohta on sovittavissa, mutta tavoitteena on, että työ käynnistyy mahdollisimman pian (1. kesäkuuta 2014 jälkeen).

Hakemusdokumentit (lomake, ansio- ja julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma)  jätetään 1.5.2014 mennessä KAUTE-säätiön apurahapalvelun kautta https://kaute.apurahat.net

Lisätietoja Prof. Peter Lund, Aalto-yliopisto (peter.lund[at]aalto.fi) tai professoriryhmän jäsenet ja  KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa (jouni.lounasmaa[at]kaute.demo, www.kaute.demo)


Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat

KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahasto tukee kauppatieteen opiskelijoiden kansainvälistä freemover-vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat.

Keväällä 2014 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2014-15 aiheutuviin lukukausimaksuihin. Apurahalla halutaan kannustaa opiskelijoita tekemään rohkeita ratkaisuja vaihtopaikan valinnassa ja rohkaista hakemaan myös vaativiin huippuluokan yliopistoihin tai muuten poikkeuksellisiin vaihtokohteisiin.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta yliopistosta tai korkeakoulusta. Hakemuksessa on esitettävä lukukausimaksuarvio perusteluineen. Apurahan myönnetään tarveperusteisesti ja on lukukausimaksun suuruudesta riippuen 500€-2500€.

Hakemukseen on liitettävä todistus vaihtopaikan saamisesta sekä suunnitelma vaihdossa suoritettavista kursseista. Vaihdossa suoritetut opinnot on voitava lukea hyväksi kauppatieteelliseen tutkintoon. Apurahan voi saada vain kerran ja sitä on haettava ennen vaihtoon lähtöä. Lisätietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista säätiön kotisivuilta www.kaute.demo.

Hakeminen tapahtuu KAUTE:n apurahapalvelun kautta, https://kaute.apurahat.net 16.5.2014 mennessä. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. ‎Lisätietoja: KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa [email protected]


Haemme vuoden nuorta tutkijayrittäjää

logo_tutkijayrittaja_2014_300res

Nuori tutkijayrittäjä 2014 on palkinto, jolla halutaan antaa tunnustusta nuorille tutkijoille, jotka ovat synnyttäneet tutkimukseen perustuvaa uutta yritystoimintaa. Palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa.

Palkinnon tarkoitus on kannustaa erityisesti nuoria tutkijoita yrittäjäuralle. Uusi yritystoiminta tarjoaa tehokkaan tavan levittää tutkimustuloksia koko yhteiskuntaa hyödyntävällä tavalla ja luoda uusia työpaikkoja.

Pyydämme ehdotuksia vuoden nuoreksi tutkijayrittäjäksi 30.4.2014 mennessä. Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt tai yhteisöt.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Startup-säätiö ja KAUTE-säätiöön kuuluva Akateemisen yrittäjyyden rahasto. Palkinnon saaja julkistetaan Yrittäjäpäivänä 5.9.

Lisätietoja www.tutkijayrittaja.fi

Yhteystiedot:
Startup Sauna, COO Juuso Koskinen
p. 040 847 8481, [email protected], www.startup-saatio.fi

KAUTE-säätiö, asiamies
 Jouni Lounasmaa
p. 050 371 9590,
jouni.lounasmaa(at)kaute.demo