KAUTE-säätiön 2015 apurahat

Saapuneet hakemukset

Kevään apurahahaussa saapui yhteensä 381 hakemusta. Apurahapäätökset julkistetaan 4.6. Tutkijat maailmalle ohjelman apurahat tutkijavaihtoon ovat haettavissa maaliskuussa 2015. Kts. www.tutkijatmaailmalle.fi (Päivitetty 16.2.)

Hakuilmoitus

KAUTE-säätiön vuoden 2015 apurahat ovat haettavina 5.-25.1.2015. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan opetukseen, tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen.

Säätiö myöntää pääasiassa henkilökohtaisia apurahoja. Säätiö jakaa apurahoja kauppatieteelliseen ja teknillistieteelliseen tutkimukseen (pl. taloustiede) sekä erillisrahastoistaan niiden sääntöjen mukaisesti. 2015 apurahoja jaetaan kaikista rahastoista.

Vuosina 2015-2017 säätiön teema-alueena on Suomen menestyminen digitaalisessa taloudessa. Digitaalisella taloudella tarkoitetaan arvontuotannon siirtymistä enenevästi hyödyntämään ohjelmistoja ja tietoverkkoja. Säätiö varaa osan apurahoista käytettäväksi tutkimukseen tällä alueella. 

Hakeminen

Rahastosta myönnetään apurahoja ensisijassa väitöskirjatutkimusten rahoitukseen sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

1) Kannustusapuraha on tarkoitettu väitöskirjatutkijoille. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apurahan määrä vuonna 2015 on 6000 euroa.

2) Työskentelyapurahat on tarkoitettu väitöskirjatutkijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista tutkimustyötä varten. Apurahan määrä vuonna 2015 on 12 000 (6 kuukauden apuraha), 22 000 (12 kuukauden apuraha).

3) Kuluapuraha on tarkoitettu tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kuluapuraha voi käyttää myös matkakulujen kattamiseen vähintään viikon mittaisiin tutkimusvierailuihin, ei kuitenkaan konferenssivierailuihin. Apurahan määrä vuonna 2015 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen tulee jättää 25.1.2015 klo 24.00 mennessä.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta kohdasta ”Apurahojen haku”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista löytyy ”Myönnetyt apurahat”. Katso myös Usein kysytyt kysymykset UKK.