Kansojen varallisuus kansanedustajille

KAUTE-säätiö lahjoittaa Adam Smithin Kansojen varallisuus -kirjan Taloudenpuolustuskurssille osallistuville kansanedustajille. Helsingin Sanomat ja Aalto EE:n järjestävät 26.8. ja 27.8. taloustilanneharjoituksen, jonka tarkoituksena on tarjota päättäjille tietoa ja työkaluja talouden avainkysymyksistä. Kurssin teemoina ovat muun muassa investoinnit, yritysten sijoittuminen, rahoitus, verotus ja osaamistarpeet. Lisätietoja Taloudenpuolustuskurssista.

AdamSmithKansojen varallisuus on taloustieteen klassikko ja monilta osin ajankohtainen ja näköaloja avaava teos. Kirja julkaistiin keväällä ensimmäistä kertaa kokonaan suomen kielellä säätiön tuella.

Adam Smithin mukaan kansojen varallisuus syntyy viime kädessä yksilöiden tekemästä työstä. Kuuluisassa esimerkissään nuppineulan valmistuksesta hän puhuu työjaon ja koulutuksen puolesta. Elinkeinovapaudesta kirjoitti myös Smithin suoma-lainen aikalainen Anders Chydenius 11 vuotta aiemmin: ”kaikki elinkeinot yhdessä, vapaina ollessaan, tasoittavat kansalaisia oikeille paikoilleen, missä he ovat hyödyllisimmät itselleen ja koko valtakunnalle”.

Itsenäisen Suomen vauraus on syntynyt työstä, tekniikan hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta muiden kansojen kanssa. 2000-luvulla kansan varallisuuden kasvaminen syntyy uusien digiajan nuppineulojen etsimisestä ja löytämisestä.

Globaalin teknologisen kehityksen tuomat muutokset ovat syvällisiä ja ennennäkemättömän nopeita. Yhä uudet toimialat joutuvat kohtaamaan kansainvälisen kilpailun ja digitalisaation aiheuttaman murroksen. Tunnettuja esimerkkeinä tästä ovat vähittäiskauppa, media ja liikkumispalvelut. Tämän muutoksen vauhti ei ole hidastumassa.

Suomalaiset säätiöt antavat merkittävän panoksensa yhteiskunnan hyväksi tukemalla hengenviljelyä sen monissa muodoissaan, erityisesti tieteitä ja taiteita. KAUTE-säätiön tehtävä on inhimillisen pääoman kasvattaminen tukemalla kauppatieteiden ja tekniikan kehitystä ja tutkimusta. Säätiö on päättänyt suunnata tukeaan vahvistamaan digitalisoitumiseen liittyvää kaupallista ja teknillistä tutkimusta sekä sen ympärille rakentuvia kansainvälisiä verkostoja. Kts. lisätietoja.


PoDoCo apurahat haettavina

Tohtorikoulutuksen saaneiden työttömyys on ollut Suomessa kasvussa ja tämän vuoden alussa työttömänä oli jo 1.500 tohtoria. Tohtorikoulutettujen ja elinkeinoelämän uusi Post Docs in Companies -yhteistyöohjelma edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti.

Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy ja sen rahoittajasäätiöt ovat Suomen Kulttuurirahasto, KAUTE-säätiö, Tekniikan Edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

PoDoCo-palvelussa on kaksi keskeistä osallistumisen osa-aluetta:

1) Uusien tohtorien osallistuminen

Vastavalmistuneille ja valmistumassa oleville tohtoreille tarjotaan tietoa yritysten tutkimus- ja tuotekehityshaasteista ja heille järjestetään esittäytymistilaisuuksia yritysten johdolle.

Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Normaalia tuotekehitystä ei kuitenkaan rahoiteta, vaan yritysten osaamispohjan laajentamista tohtorien työpanoksen kautta.

Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Vuosiapurahan suuruus on 28.000€.

2) Yritysten osallistuminen

Yrityksille tarjotaan tietoa tuoreista tohtoreista ja tohtorikandidaateista sekä heidän erityisosaamisistaan. Yrityksille järjestetään mahdollisuuksia tohtoreiden osaamisen hyödyntämiseen ja tieteellistä lähestymistä vaativaan ongelmanratkaisuun.

Ohjelmaa on ollut käynnistämässä ABB, Cargotec, Fastems, Genelec, KONE, Metso, Neste Oil, Outokumpu, Outotec, Ponsse, Rolls-Royce, SSAB, Stora Enso, Vaisala ja Wärtsilä. Lisää mahtuu ja myös pk-yrityksiä kannustetaan mukaan.

Tohtorin ja yritysten haku on avautunut

PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö. Apurahat ovat haettavina 1.9.-15.10.

Lisätietoa ja hakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.podoco.fi.