Nokian jalokivi – erään puhelinkeskuksen historia

Nokian jalokivi – tarina suomalaisesta DX 200 puhelinkeskuksesta

Nokian jalokivi kertoo kiehtovan ja värikkään tarinan Suomen kautta aikojen merkittävimmästä teknologiaprojektista DX 200:sta. Puolen vuosisadan työn tuloksena maailmanlaajuisesti lähes kaksi miljardia ihmistä käyttää nykyään DX 200 -pohjaisia tietoliikenneverkkoja. Kirja tästä Suomen tärkeimmästä innovaatiosta julkaistaan KAUTE-säätiön tuella.

Yli 50 000 henkilötyövuoden tutkimus- ja tuotekehityspanostusten sekä taitavan markkinoinnin ansiosta alun perin syrjäseutujen kiinteän verkon pieneksi keskukseksi tarkoitettu nerokas tuote on NMT-, GSM-, 3G- ja 4G-verkkojen myötä poikinut kymmenien miljardien eurojen liiketoiminnan.

Nokian jalokivi on tarina nyky-Nokian synnystä ja sen kasvusta maailman johtavien tietoliikenneverkkotoimittajien joukkoon. Samalla se valottaa suomalaista teollisuuspolitiikkaa ja kertoo kauppapolitiikasta kylmän sodan keskiössä. Kertomus DX 200:n vaiheista on myös tarina johtamisesta, arvoista, kansainvälistymisestä, vastoinkäymisistä ja onnistumisista.

Kirjoittajat Martin Sandelin ja Juha Partanen avaavat Nokian jalokivessä maailman, joka on tähän asti ollut suurelle yleisölle tuntematon. Kirjaan on haastateltu kymmeniä ihmisiä, minkä lisäksi kirjoittajilla on ollut käytössään niin Nokia-yhtymän kuin keskeisten henkilöiden omatkin arkistot. Niiden kätköistä kaivetut yli 5000 dokumenttia antavat tarinan tapahtumille tukevan faktapohjan. Nokian jalokivi on tarina ihmisistä, joilla oli yhteinen visio, jotka uskoivat itseensä ja toisiinsa – ja joilla oli rohkeutta tehdä kauaskantoisia päätöksiä. Lisätietoja.


Yritysyhteistyö opetuksessa

Yritysyhteistyö on yliopisto-opetukselle iso mahdollisuus

Yksi yliopiston perustehtävistä on tuottaa yhteiskunnalle osaajia, joilla on tiedot, keinot ja asenne nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteiden ratkomiseen. Yritysten kanssa tehtävä teorian ja käytännön yhdistävä opetusyhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden päästä ratkomaan aitoja haasteita jo opiskeluaikana, mutta mitä resursseja se vaatii yliopistoilta ja yrityksiltä ja miten yhteistyötä käytännössä kannattaisi tehdä? Näihin kysymyksiin KTM, TK Tommi Vihervaara antaa vastauksia uunituoreessa kirjassaan, joka on ensimmäinen suomenkielinen käsikirja aiheesta.

Kirjan esimerkeissä arvioidaan eri yhteistyömuotojen vahvuuksia ja haasteita niin oppilaitosten kuin yritysten näkökulmasta. Esimerkiksi ryhmissä tehdyt opiskelijaprojektit antavat yritykselle mahdollisuuden hyödyntää usean, toisinaan jopa eri alan, opiskelijan taitoja hankkeessaan, mutta niiden organisointi vaatii sekä yliopistoilta että yrityksiltä monipuolista osaamista ja prosessin ymmärtämistä. Opinnäytetöissä on puolestaan huomioitava julkisuuslain vaatimat julkisuuskäytännöt.

Hyötyä koko yhteiskunnalle

Yritysyhteistyöstä yliopistoissa vastaaville asiantuntijoille kirja tarjoaa kokonaiskuvan yhteistyön mahdollisuuksista opetuksessa. Yritysyhteistyöhön pohjautuvia kursseja suunnitteleville ja toteuttaville opettajille kirja antaa käytännön neuvoja ja esimerkkejä yhteistyön eri muodoista. Yritysmaailman edustajille kirja puolestaan kertoo, mitä yrityksen pitää huomioida opetusyhteistyön toteuttamisessa.

– Yritysyhteistyöstä opetuksessa on tehty tieteellistä tutkimusta, mutta sen tulokset eivät vastaa niihin käytännön kysymyksiin ja tarpeisiin, jotka viime kädessä ratkaisevat yliopisto-yritysyhteistyön onnistumisen tai epäonnistumisen, kertoo Tommi Vihervaara, joka vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa monialaisista opiskelijoiden yritysyhteistyöprojekteista.

Kirjahanketta tukivat Aalto-yliopiston lisäksi Tekniikan akateemiset (TEK), Suomen Ekonomit, KAUTE-säätiö ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö.

– Yhteistyön edistämisestä hyötyvät paitsi yritykset ja yliopistot, myös opiskelijat sekä ympäröivä yhteiskunta. Halusimme ehdottomasti olla tukemassa tätä kehitystä, sanoo asiamies Pirre Hyötynen Tekniikan akateemiset TEKista.

Samaa mieltä on myös Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen asiamies Suvi Eriksson.
– Tällainen käytännönläheinen kirja tekee näkyväksi sekä hyviä käytäntöjä että myös potentiaalisia sudenkuoppia. Tämä antaa toivottavasti rohkeutta lähteä tekemään yritysyhteistyötä myös niillä aloilla, joilla se ei vielä ole arkipäivää.

Yritysyhteistyö opetuksessa – Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille -kirjaa voi tilata osoitteesta shop.aalto.fi.