Tohtori tutkimaan ToonsTV:tä

Kevään 2016 PoDoCo-apurahapäätökset julkistettu

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman toinen apurahakierros oli menestys. 13 nuorta tohtoria pääsi kesäkuussa mukaan ohjelmaan. PoDoCo-ohjelma tuo nuoret tohtorit ja elinkeinoelämän yhteen kaksivaiheisella ohjelmalla: aluksi nuori tohtori paneutuu annettuun ongelmaan säätiörahoituksella ja jatkaa sen jälkeen aiheen jatkokehittelyä yrityksen tarpeiden ohjaamana ja yrityksen rahoittamana.

KAUTE-säätiön apuraha myönnettiin Aalto-yliopiston tietotekniikan tutkija TkT Kumaripaba Athukoralalle. Tutkimuksessa kehitetään data-analyysipalvelua tukemaan Rovion videoiden tilauspalvelun ToonsTV:n suunnittelua, markkinointia ja liiketoimintaratkaisuja.

Yksi tohtorin palkkaavista yrityksistä on Rovio Entertainment Ltd. ”PoDoCo-ohjelman avulla pyrimme vahvistamaan yrityksemme kilpailukykyä. Tähän tarvitaan parhaita kykyjä. Tohtori tuo kehitystyöhömme tarvittavan laajan ja analyyttisen lähestymisen sekä korkeatasoisen tutkimusosaamisen”, kuvaa kehitysjohtaja Ossi Tiltti.

Yhteensä 372 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 35 yritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen.

Lisätietoa http://www.rovio.com/entertainment/toonstv ja http://www.kumaripaba.com/


Säätiön apurahat 2016

Apurahapäätökset 2016

Keväällä 2016 KAUTE-säätiö myönsi apurahoja Puromäen ja Santasalon rahastoista. Lisäksi myönnettiin apurahat säätiöiden yhteisestä PodoCo-ohjelmasta ja apurahat tutkijavaihtoihin säätiöiden yhteisestä Tutkijat maailmalle -ohjelmasta.

Aimo Puromäen erikoisrahastosta myönnettiin 18.3. neljä apurahaa yhteensä 24.000 euroa:

  • Doroudchi Elahe 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Decentralized Energy Supply Infrastructure for Townhouses”.
  • Haapaniemi Jouni 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Power-based electricity transmission pricing in Finland”.
  • Mylläri Fanni 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Energiantuotannon hiukkaspäästöjen ilmakehävaikutukset”.
  • Virasjoki Vilma 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Decision models of energy markets for investment and policy analysis”.

Santasalon erikoisrahastosta myönnettiin 18.3. kolme apurahaa yhteensä 24.000 euroa:

  • Hiltunen Anna Katariina 12.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: “Biofilmien muodostuminen vedenpuhdistusta tehostaville nanosuodattimille”.
  • Häyrynen Piia 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: “Raskasmetallien, sulfaatin ja ravinteiden erotus teollisuuden jätevesistä kalvoerotustekniikoilla”.
  • Nevstrueva Daria 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: “Uuden biopohjaisen membraanin kehittäminen lääkeainejäämien poistoon vesista”.

Hakuilmoitukset

Post Docs in Companies -ohjelman apurahat ovat haettavissa 1.3–15.4.2016. www.podoco.fi

Tutkijat maailmalle -ohjelman apurahat kansainväliseen tutkijavaihtoon ovat haettavina maaliskuussa 2016. www.tutkijatmaailmalle.fi

Säätiön julistaa myöhemmin kesäällä erikseen haettavaksi apurahat digitaalisen talouden tutkimukseen.

 

SANTASALON JA PUROMÄEN RAHASTON VUODEN 2016 APURAHAT HAETTAVINA

Rahastojen vuoden 2016 apurahat ovat haettavina 11.-29.1.2016. Apurahoja myönnetään tekniikan ja kauppatieteiden tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen kahdesta rahastosta:

Niilo V. ja Lauri N. Santasalon erikoisrahaston apurahat

Rahaston tarkoituksena on tukea puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimusta ja kehitystyötä biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Kohdealueena on myös puhtaiden vesien valmistus ja valvonta.

Aimo Puromäen erikoisrahaston apurahat

Rahastosta myönnetään apurahoja energiantuotannon ja energiajärjestelmien tehokkuuden ja ympäristövaikutusten tutkimus- ja opetustoimintaan.

Hakeminen

Rahastosta myönnetään apurahoja ensisijassa väitöskirjatutkimusten rahoitukseen sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

1) Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjaansa valmisteleville tutkijoille. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apurahan määrä vuonna 2016 on 6000 euroa.

2) Työskentelyapurahat on tarkoitettu väitöskirjaopiskelijoille ja tohtoreille päätoimista tutkimustyötä varten. Apurahan määrä vuonna 2016 on 12 000 (6 kuukauden apuraha), 22 000 (12 kuukauden apuraha).

3) Kuluapuraha on tarkoitettu tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kuluapuraha voi käyttää myös matkakulujen kattamiseen vähintään viikon mittaisiin tutkimusvierailuihin. Apurahan määrä vuonna 2016 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 29.1.2016 klo 24.00 mennessä.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta https://www.kaute.fi kohdasta ”Apurahojen hakeminen”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista löytyy ”Myönnetyt apurahat”.


Tutkijat maailmalle -apurahat

Vuoden 2016 Tutkijat maailmalle -apurahat kauppatieteiden ja tekniikan kansainvälisiin tutkimusvierailuihin on julkistettu. Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 19 tutkijalle. Kevään 2016 hakukierroksessa saapui yhteensä 92 (2015: 85) hakemusta.

KAUTE-säätiö myönsi apurahoja yhteensä 100.000€. Säätiön apurahansaajat ovat:

Hakija Aihe Vierailukohde Myönnetty määrä (€)
Bergström-Lehtovirta Joanna Emilia Ihmisen ja Tietokoneen Vuorovaikutus Ihokäyttöliittymillä University of Copenhagen 15 000
Björklund Tua Annika Innovaatiotoiminnassa vaadittavien kehitystaitojen tukeminen Stanfordin yliopisto, 30 000
Kokkoniemi Joonas Kustaa THz-taajuusalueen kommunikaatiojärjestelmät University at Buffalo 10 000
Nurmi-Kettunen Johanna

 

Digitaalisten terveyssovellusten kehittäminen: Kuinka lisätä käyttäjien sitoutumista palveluihin ja motivaatiota terveyskäyttäytymiseen University of Cambridge 25 000
Ollikainen Tuomas Petteri

 

Topologiset defektit Bosen-Einsteinin kondensaateissa

 

Amherst College, Massachusetts 10 000
Piha Samuel Päiviö Evolutionary Psychology in Consumer Research: Philosophy, Theory and Practise Wilfrid Laurier University 10 000

Kaikki apurahapäätökset: http://www.tutkijatmaailmalle.fi/ajankohtaista/

Tutkijat maailmalle on Walter Ahlströmin säätiön, Liikesivistysrahaston ja KAUTE-säätiön yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on kannustaa tutkijoita kansainvälisyyteen ja parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä.