Tohtori tutkimaan ToonsTV:tä

Kevään 2016 PoDoCo-apurahapäätökset julkistettu

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman toinen apurahakierros oli menestys. 13 nuorta tohtoria pääsi kesäkuussa mukaan ohjelmaan. PoDoCo-ohjelma tuo nuoret tohtorit ja elinkeinoelämän yhteen kaksivaiheisella ohjelmalla: aluksi nuori tohtori paneutuu annettuun ongelmaan säätiörahoituksella ja jatkaa sen jälkeen aiheen jatkokehittelyä yrityksen tarpeiden ohjaamana ja yrityksen rahoittamana.

KAUTE-säätiön apuraha myönnettiin Aalto-yliopiston tietotekniikan tutkija TkT Kumaripaba Athukoralalle. Tutkimuksessa kehitetään data-analyysipalvelua tukemaan Rovion videoiden tilauspalvelun ToonsTV:n suunnittelua, markkinointia ja liiketoimintaratkaisuja.

Yksi tohtorin palkkaavista yrityksistä on Rovio Entertainment Ltd. ”PoDoCo-ohjelman avulla pyrimme vahvistamaan yrityksemme kilpailukykyä. Tähän tarvitaan parhaita kykyjä. Tohtori tuo kehitystyöhömme tarvittavan laajan ja analyyttisen lähestymisen sekä korkeatasoisen tutkimusosaamisen”, kuvaa kehitysjohtaja Ossi Tiltti.

Yhteensä 372 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 35 yritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen.

Lisätietoa http://www.rovio.com/entertainment/toonstv ja http://www.kumaripaba.com/


Tutkijat maailmalle -apurahat

Vuoden 2016 Tutkijat maailmalle -apurahat kauppatieteiden ja tekniikan kansainvälisiin tutkimusvierailuihin on julkistettu. Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 19 tutkijalle. Kevään 2016 hakukierroksessa saapui yhteensä 92 (2015: 85) hakemusta.

KAUTE-säätiö myönsi apurahoja yhteensä 100.000€. Säätiön apurahansaajat ovat:

Hakija Aihe Vierailukohde Myönnetty määrä (€)
Bergström-Lehtovirta Joanna Emilia Ihmisen ja Tietokoneen Vuorovaikutus Ihokäyttöliittymillä University of Copenhagen 15 000
Björklund Tua Annika Innovaatiotoiminnassa vaadittavien kehitystaitojen tukeminen Stanfordin yliopisto, 30 000
Kokkoniemi Joonas Kustaa THz-taajuusalueen kommunikaatiojärjestelmät University at Buffalo 10 000
Nurmi-Kettunen Johanna

 

Digitaalisten terveyssovellusten kehittäminen: Kuinka lisätä käyttäjien sitoutumista palveluihin ja motivaatiota terveyskäyttäytymiseen University of Cambridge 25 000
Ollikainen Tuomas Petteri

 

Topologiset defektit Bosen-Einsteinin kondensaateissa

 

Amherst College, Massachusetts 10 000
Piha Samuel Päiviö Evolutionary Psychology in Consumer Research: Philosophy, Theory and Practise Wilfrid Laurier University 10 000

Kaikki apurahapäätökset: http://www.tutkijatmaailmalle.fi/ajankohtaista/

Tutkijat maailmalle on Walter Ahlströmin säätiön, Liikesivistysrahaston ja KAUTE-säätiön yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on kannustaa tutkijoita kansainvälisyyteen ja parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä.