KAUTE-SÄÄTIÖN VUODEN 2017 APURAHAT

KAUTE-säätiön vuoden 2017 apurahat ovat haettavina 9.-31.1.2017. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen. Säätiö on varannut apurahahaussa jaettavaksi 400 000 euroa.

Säätiö myöntää pääasiassa henkilökohtaisia apurahoja. Säätiö jakaa apurahoja kauppatieteelliseen ja teknillistieteelliseen tutkimukseen (pl. taloustiede) sekä erillisrahastoistaan niiden sääntöjen mukaisesti. 2017 apurahoja jaetaan kaikista rahastoista. Säätiöiden tutkijavaihtoapurahat tulevat haettavaksi maaliskuussa.

Hakeminen

Säätiö myöntää apurahoja ensisijassa väitöskirjatutkimusten rahoitukseen sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

  1. Kannustusapurahat on tarkoitettu nuorille väitöskirjaansa valmisteleville tutkijoille. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apurahan määrä vuonna 2017 on 6000 euroa.
  2. Työskentelyapurahat on tarkoitettu väitöskirjaopiskelijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista tutkimustyötä varten. Apurahan määrä vuonna 2017 on 12 000 (6 kuukauden apuraha).
  3. Kuluapurahaa voi hakea tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kuluapurahaa voi käyttää myös matkakulujen kattamiseen vähintään viikon mittaisiin tutkimusvierailuihin, ei kuitenkaan konferenssivierailuihin. Apurahan määrä vuonna 2017 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 31.1.2017 klo 24.00 mennessä.

Haussa myönnetään myös Puromäen ja Santasalon erikoisrahastojen apurahat.

  • Aimo Puromäen erikoisrahaston apurahat energiantuotannon, energiatehokkuuden ja energiaan liittyvien ympäristövaikutusten tutkimus- ja opetustoimintaan.
  • Niilo V. ja Lauri N. Santasalon erikoisrahaston apurahat puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimus- ja kehitystyöhön biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Kohdealueena on myös puhtaiden vesien valmistus ja valvonta.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta https://kaute.fi  kohdasta ”Apurahojen haku”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista löytyy ”Myönnetyt apurahat”.

Rahoituspäätökset julkistetaan 6.6.


PoDoCon syksyn apurahat – Taiteesta tiedettä ja tieteestä taidetta

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman syksyn 2016 apurahakierroksella ohjelmaan haki mukaan ennätysmäärä tohtoreita. Vuoden 2016 aikana PoDoCo-ohjelman vuotuinen volyymi on kasvanut lähes miljoonaan euroon. 

Taiteesta tiedettä ja tieteestä taidetta

PoDoCo-ohjelman syksyn 2016 apurahahakukierros oli menestys. Yhteensä 490 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 43 eri toimialoilla toimivaa pk-yritystä ja suuryritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen. Lopulta 14 nuorta tohtoria pääsi mukaan ohjelmaan.

Susanne Kumpulainen kehittää PoDoCo-ohjelmassa yhteistyössä Polar Electron kanssa aivosähkökäyrän mittaukseen perustuvaa sovellusta urheilijan henkisen valmennuksen tueksi. ”Olen tehnyt uraauurtavaa aivotutkimusta 10 vuotta. Graduopinnoissani syvennyin psykobiologiaan ja sitä ennen opiskelin teknillisessä yliopistossa sähkötekniikkaa. Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta päästä soveltamaan laaja tieteellistä osaamistani osana yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektia”, Kumpulainen kuvaa projektin lähtökohtia.

Mikko Laitinen tutkii yhdessä Recenart Oy:n kanssa luonnontieteellisten menetelmien hyödyntämistä taideteosten aitouden määrittelemisessä. Taiteen autentikointi on perinteisesti perustunut konossöörien tekemään teoksen silmämääräiseen arviointiin. Luonnontieteellisten menetelmien kautta voidaan merkittävästi parantaa arvioinnin luotettavuutta ja nopeutta. ”PoDoCo-hankkeessa teemme taiteesta tiedettä ja tieteestä taidetta”, tiivistää Recenart Oy:n toimitusjohtaja Tiina Koivulahti.

Eräs tohtorin palkkaavista yrityksistä on Kesko. ”Kansainvälinen kilpailu ja verkkokaupan yleistyminen on johtanut vähittäiskaupan alan murrokseen. Kesko pyrkii olemaan kehityksen kärjessä vauhdittamalla merkittävästi kehitystään digitaalisessa toimintaympäristössä. PoDoCo-ohjelman kautta tuoreiden tohtorien lahjakkuus ja osaaminen saadaan hyödynnettyä. Samalla pyrimme luomaan kilpailuetua datan ja analytiikan hyödyntämisestä”, analytiikkapäällikkö Kaisu Lahdensuu taustoittaa yhdessä tohtori Mohammad Tabatabaein kanssa toteutettavaa yhteishanketta. Tabatabaeille myönnettiin KAUTE-säätiön syksyn 2016 apuraha.

PoDoCo ohjelman vuotuinen volyymi lähes miljoonaan euroa

Vuoden 2016 lopulla Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Svenska Kulturfonden liittyivät mukaan PoDoCo-ohjelmaan. Molemmat säätiöt allokoivat vuonna 2017 ohjelmaan 112 000 euroa. Lisäksi PoDoCo-ohjelmassa jo mukana olevat säätiöt ovat ohjelman erinomaisen vastaanoton myötä lisänneet panostuksiaan.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kultufonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

Seuraava apurahahakukierros keväällä 2017

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 1.3–13.4.2017. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.