KAUTE-säätiö edistää kauppatieteiden ja tekniikan tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Apurahat kohdistetaan erityisesti nuorille tutkijoille. Säätiö myöntää apurahoja sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden säätiöiden kanssa Tutkijat maailmalle ja PoDoCo-ohjelmissa.

Säätiö tukee taloudellisesti myös kauppatieteellistä ja teknistieteellistä opetusta ja opetus-, tutkimus- ja tietoaineiston luomista, kokoamista ja julkaisemista sekä myöntää tunnustuspalkintoja saavutuksista näillä tieteenaloilla. Apurahansaajilta edellytetään vähintään affiliaatiota johonkin yliopistoon.

Apurahoja ei myönnetä yrityksille eikä perustutkinto-opiskeluun korkeakoulussa. Poikkeuksena ovat Ulkomaankaupan erikoisrahastosta myönnettävät matka-apurahat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Apurahoja ei myönnetä myöskään MBA-tutkintoihin liittyvään opiskeluun.

Säätiöön kuuluu kaksi erikoisrahastoa, joiden tukemat tieteenalat ovat kauppa- ja teknillistieteistä poikkeavia. Santasalon rahasto tukee puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimusta sekä kehitystyötä biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Eeva-Liisa Hirvisalon rahasto puolestaan tukee Suomen kotoperäisten luonnonaineiden tutkimustoimintaa.

Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Tuomas Olkku (puhelin 040 901 5304 ja sähköposti [email protected]).

Lue lisää apurahoistamme

Apurahanhakijalle
Apurahansaajalle
Myönnetyt apurahat