Apurahat

APURAHAT_0KAUTE-säätiön tarkoituksena on edistää kauppatieteiden ja tekniikan tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Säätiö jakaa apurahoja itse ja yhteistyössä muiden säätiöiden kanssa. Apuraha voidaan myöntää yksityisille ihmisille ja työryhmille. Apurahoja ei myönnetä yrityksille. Apurahan saajilta edellytetään affiliaatiota johonkin yliopistoon.

Tieteelliseen tutkimustyöhön (mukaan lukien väitöskirjat) tarkoitettu apuraha myönnetään ensisijaisesti kaupallisen tai teknillisen yliopistotutkinnon suorittaneille henkilöille. Säätiön edustamilla tieteenaloilla toimivat yhteisöt ja tutkimusryhmät voivat hakea apurahoja tutkimusprojekteihin ja julkaisujen toimittamiseen.

Säätiö tukee taloudellisesti myös kauppatieteellistä ja teknistieteellistä opetusta ja opetus-, tutkimus- ja tietoaineiston luomista, kokoamista ja julkaisemista sekä myöntää tunnustuspalkintoja merkittävistä suorituksista tai saavutuksista näillä tieteenaloilla.

Lisäksi säätiöön kuuluu kaksi erikoisrahastoa, joiden tukemat tieteenalat ovat kauppa- ja teknillistieteistä poikkeavia. Santasalon rahasto tukee bioteknisen, farmaseuttisen ja lääketeollisuuden ja terveydenhuollon prosessien puhtauteen ja hygieniaan liittyvää tutkimusta. Eeva-Liisa Hirvisalon rahasto puolestaan tukee Suomen kotoperäisten luonnonaineiden tutkimustoimintaa.

Korkeakoulujen perustutkinto-opiskeluun ei myönnetä apurahoja lukuunottamatta Ulkomaankaupan erikoisrahastosta myönnettäviä opiskeluun liittyviä matka-apurahoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Ammattikorkeakouluissa suoritettaviin tutkintoihin tai MBA-tutkintoihin liittyvään opiskeluun apurahoja ei myönnetä.