ÄÄNESTÄ PARASTA IDEAA

DIGITAALISEN MUUTOKSEN TUTKIMUKSEEN

ÄÄNESTÄ PARASTA IDEAA DIGITAALISEN MUUTOKSEN TUTKIMUKSEEN

KAUTE-säätiön Tulenkantajat-apurahahaun finaaliin on selvinnyt kahdeksan kovaa digitaalisuuden tutkijaa. Tutustu finalistien tutkimusaiheista kertoviin videoihin ja äänestä suosikkiasi! Mikä tutkimusidea mielestäsi ansaitsee tulla rahoitetuksi?

KAUTE-säätiö hakee 2–4 digitalisaation tutkijaa, jotka haluavat muuttaa Suomea. Rahoitettaville tutkijoille myönnetään 20.000–50.000 euron rahoitus digitaalisuuden tutkimukseen. Digitaalisuuden tutkimus tarkastelee digitalisaation tuomaa yhteiskunnallista, teknologista ja taloudellista murrosta ja luo isoa kuvaa ja ymmärrystä. Odotamme Tulenkantajalta visionäärisyyttä ja avointa tutkimusviestintää.

Sata vuotta sitten teollistuminen oli edennyt länsimaissa pitkälle, mutta Suomi haki vielä suuntaansa. Tulenkantajat avasivat ikkunat Eurooppaan ja loivat edellytykset maamme kukoistukselle. Digitaalisuus on 2000-luvulle se muutosvoima, joka teollistuminen oli edelliselle vuosisadalle. Kuka olisi 2000-luvun Tulenkantaja? Ota kantaa! Äänestys on auki 21. marraskuuta asti!

Valitse tärkein idea tai kiinnostavin projekti

Juuso Autiosalo: Teollisuuden lisätty todellisuus
Projektin tavoitteena on tuoda lisätyn todellisuuden osaamista suomalaiseen käytännön tutkimukseen sekä teollisuuteen. Uunituoreet lisätyn todellisuuden teknologiat kuten Hololens ja Meta 2 mahdollistavat huimat käytettävyysedut erilaisissa teollisuuden tehtävissä. Lisätyn todellisuuden avulla voidaan muun muassa tuoda erityisosaajien taidot tavallisen asentajat ulottuville sekä parantaa inhimillistä suorituskykyä erityisen vaativissa tehtävissä. Teollisuuden lisätty todellisuus vaatii myös teollisen internetin käyttöönottoa, jolloin syntyvien datamarkkinoiden solmukohta sekä teknologioiden kehitys sijoittuvat Suomeen.

Kimmo Karhu: Avoimen alustan lisenssi
Päätavoitteena on luoda uusi erityisesti avoimen digitaalisen alustatalouden liiketoimintalogiikkaan ja mekanismeihin perustuva avoimen alustan lisenssi ja julkaista se Open Source Initiative (OSI) -yhteisön sertifioimana. Konkreettisesti, avoimen alustan lisenssi tulee olemaan lyhyt ja ytimekäs, selkeä, mutta samalla laillisesti pätevä noin viisi sivuinen dokumentti, joka on projektin puitteissa täysin toteutettavissa. Laajempana tavoitteena on lisenssin avulla edistää suomalaisen teollisuuden uudistumista digitaalisen alustatalouteen. Yksi tavoite on myös viestiä avoimeen alustatalouteen liittyvistä mekanismeista ja liiketoimintalogiikasta suomalaiselle yhteiskunnalle.

 

Einari Kurvinen: Matematiikan adaptiivinen sähköinen opintopolku
Suomalaisten lasten matemaattiset taidot ovat heikentyneet suomalaisten opettajien sekä kansainvälisten PISA- ja TIMSS -tutkimusten mukaan. Me olemme ViLLE Teamissa luoneet sähköisen matematiikan oppimateriaalin perusopetuksen luokille 1-7. Luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa yhteistyössä kehitetty automaattisesti arvioitu ja välitöntä palautetta antava oppimateriaali on tutkitusti parantanut oppilaiden matematiikan osaamista. Tutkimuksen päätavoite on tutkia matematiikan oppimista kertyneen ja projektin aikana edelleen kerättävän oppimisanalytiikan perusteella.

Annakaisa Kultima: Miten tulevaisuuden pelintekijä koulutetaan?
Projektissa rakennetaan ymmärrystä pelintekijöiden tiedollisista prosesseista (design epistemology). Tutkimustieto hyödyttää ensisijaisesti suomalaista pelikoulutusta ja pelintekijäyhteisön elinikäisen oppimisen tehostamista. Kokeellisen tutkimuksen keskiössä ovat pelinkehitystapahtumat (game jam ), jotka soveltuvat aikaisempien tutkimuskokeilujen perusteella pelinkehityksen erityiskysymysten tehokkaaseen tutkimiseen. Tiedon jalkauttamisen muodoksi on valittu MOOC (Massive Open Online Course): projektin aikana tutkija rakentaa yhdessä pelintekijöiden ja suomalaisten pelikouluttajien verkoston kanssa kansainvälisesti ansiokkaan verkkokurssin.

Rita Lavikka: Teollisen talonrakentamisen digitalisointi

Suomessa kärsitään huonosta rakentamisen laadusta. Lisäksi meillä on korkeat rakentamiskustannukset ja paljon rakentamisprojekteja, jotka ylittävät budjetin ja aikatavoitteet. Teollinen talonrakentaminen pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Teollinen pien- ja kerrostalorakentaminen tarkoittaa tehtaassa tapahtuvaa pitkälle vietyä etukäteisvalmistusta, kuten katto- ja kylpyhuone-elementtejä tai näiden moduuleja. Tutkimuksellani kehitän teollisen talonrakentamisen digitaalista tuotetiedon elinkaarihallintaa, mikä on edellytys tulevaisuuden tehokkaalle ja asiakasystävälliselle teolliselle pien- ja kerrostalorakentamiselle Suomessa.

Juri Mattila: Role of Distributed Architectures in Technology-Based Business
Blockchain technology has recently enabled the creation of new architectures, capable of autonomously managing databases and running software code in a distributed manner. According to developers, the technology is expected to reach maturity within the next 2-3 years. As a consequence, blockchain technology is expected to disrupt the development of the platform economy in how value is created around platforms, who captures the value, and who controls the platforms. Distributed platforms may empower individuals to interact directly, safely and at a minimal cost in the digital environment. For industries, distributed platforms can enable cross-institutional collaboration in an unprecedented scale.

 

Joni Salminen: Algoritmien valta. Neutraalius ja puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa

Algoritmien päätöksillä on tärkeä rooli kansalaisten ja kuluttajien arjessa, sillä ne mm. määrittävät mitä sisältöä yksilölle näytetään milläkin hetkellä ja vaikuttavat siten kansalaisten maailmankuvaan ja yleiseen mielipiteeseen. Jos algoritmi on puolueellinen ja esimerkiksi maksimoi mainostuloja käyttäjien hyödyn sijaan, piilottamalla poliittisesti arkoja aiheita taikka syrjimällä tiettyjä ryhmiä, voidaan algoritmien valta nähdä ongelmallisena. Koska merkittävimpien algoritmien kehitystä johtavat suuret yritykset, ja niiden toiminnot ovat liikesalaisuuksia, on koneellisen päätöksenteon kriittinen tarkastelu tärkeä tutkimusaihe.

Jesse Yli-Huumo: Digital platforms in software development
Digitaalinen murros on ennen kaikkea integraatiokehitystä. Tällä hetkellä aluetta hallitsevat suuret Internet-jättiläiset, kuten Google, Facebook, Apple ja Microsoft, jotka tarjoavat yrityksille valmiin liiketoiminta-alustan. Myös Smart Grid, Amazonin pilvipalvelut, Blockhain ja IoT ovat esimerkkejä digitaalisten infrastruktuurien kasvavasta merkityksestä. Digitalisaatiolla on olennainen vaikutus siihen, miten ohjelmistoja ja palveluita tuotetaan. Yritykset Suomessa tarvitsevat helposti käytettäviä toimintatapoja- ja malleja digitaalisen integraation ohjaamiseen ja hallintaan. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen ”Miten rakentaa ja hallita ohjelmistotuotantoa strategisesti digitaalisten infrastruktuurien kehittyessä?”

Kuka mielestäsi olisi 2000-luvun Tulenkantaja?

Äänestys on päättynyt!

Apurahapäätökset julkistetaan 24.11.