Hakeminen

Post Docs in Companies -ohjelman apurahat ovat haettavissa maaliskuussa 2018. www.podoco.fi

Opaskirja PoDoCo-ohjelmasta PoDoCo_manual_07062015

Tutkijat maailmalle -ohjelman apurahat kansainväliseen tutkijavaihtoon ovat haettavina maaliskuussa 2018. www.tutkijatmaailmalle.fi

Säätiön apurahojen hakeminen

Säätiön apurahoja voi hakea hakukauden aikana sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakemuksia arvioidaan seuraavin kriteerein:

viiva

 

1
Hakijan kyvykkyys
Hakijan kyvykkyyttä arvioitaessa otetaan huomioon hakijan aikaisemmat ansiot tutkimustyöstä tai muualta. Hakijalta odotetaan innostuneisuutta ja intohimoa omaa tutkimustyötään kohtaan, sekä näyttöjä kansainvälisestä verkottuneisuudestaan (tai pyrkimyksestä siihen). Apurahapäätöksissä otetaan huomioon myös hakijan muu rahoitustilanne.

 

2
Tutkimuksen tieteellinen kunnianhimo
Tutkimuksen aihe on uusi ja se kiinnittyy ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun. Ansioksi katsotaan myös tutkimuksen monitieteellinen lähestymistapa tai tutkimusote.

 

3
Tutkimuksen relevanssi suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen elinkeinoelämän kannalta
Tutkimuksen käytännön relevanssista on tärkeää keskustella. Hakijan tulisi mahdollisuuksien mukaan kuvata, miten hänen tutkimusta ja sen tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa tai elinkeinoelämässä. KAUTE-säätiö tukee erityisesti tutkimusta uusissa teknologioissa ja niihin liittyvässä liiketoiminnassa.

 

Arvostamme erityisesti sitä, että tutkijoilla on kiinnostusta rakentaa vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa ja levittää tietoa tutkimustuloksistaan. Toivomme, että apurahansaajat kirjoittavat myös yleistajuisia artikkeleita ja blogeja tai vaikka twiittaavat tutkimustyöstään. Järjestämme apurahansaajille viestintäkoulutusta mm. videoiden tekemisessä.

viiva

 

Apurahojen jaosta päättää säätiön hallitus, joka voi harkintansa mukaan käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Erikoisrahastojen neuvottelukunnat käsittelevät kukin omalle rahastolleen esitetyt hakemukset. Apurahahakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Päätökset apurahojen myöntämisestä ovat lopullisia. Apurahan saajan tulee antaa selvitys tutkimuksen etenemisestä. Mikäli tutkimuksen aikataulu tai suunnitelma muuttuu olennaisesti, apurahan saajan tulee ilmoittaa siitä KAUTE-säätiöön.

Hakeminen tapahtuu Kauten apurahapalvelun kautta. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. ‎Apurahansaajille käytännöllisiä vinkkejä löydät UKK:sta. Lue lisää myönnetyistä apurahoista ajankohtaista-sivulta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Jouni Lounasmaa, [email protected]