Tutkijat maailmalle -ohjelma

KAUTE on ollut mukana Tutkijat maailmalle -ohjelman tukemisessa vuodesta 2011 alkaen. Ohjelman tarkoituksena on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Ohjelmaa tukevat KAUTEn lisäksi Warner Ahlströmin säätiö ja Liikesivistysrahasto. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla. Lue lisää ohjelmasta täältä.

Post Docs in Companies -ohjelma

KAUTE on ollut tukemassa tohtorikoulutettujen ja elinkeinoelämän yhteistä Post Docs in Companies -ohjelmaa sen alusta lähtien. Vuonna käynnistetty  yhteistyöohjelma edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti. Lue lisää ohjelmasta täältä.

Global Impact Challenge

KAUTE-säätiö on tukenut ja ollut mukana järjestämässä Global Impact Challenge -innovaatiokilpailuja vuodesta 2015 lähtien. Kilpailuja järjestetään ympäri maailmaa, ja niissä haetaan teknologiaratkaisuja maailman suurimpiin haasteisiin. Global Impact Challengen voittajat pääsevät osallistumaan ajatushautomo Singularity Universityn järjestämään yhdeksänviikkoiseen Global Solutions -ohjelmaan. Vuosittain Yhdysvaltojen Piilaaksossa järjestettävällä kurssilla tutkijat, yrittäjät ja muut rohkeat ajattelijat kokoontuvat tutustumaan uusiin teknologioihin ja ratkaisemaan globaaleja ongelmia. Tutustu vuoden 2017 finalisteihin täältä.

Professoripooli

Säätiöiden professoripooli oli 15 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. KAUTE oli mukana tukemassa ohjelmaa vuosina 2012–2015.

Aalto-on-Waves projekti

2011 KAUTE myönsi Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys TTEY:n erikoisrahastosta 10 000 euroa Aalto-on-Waves – projektille Aalto-ylioppilaiden opintomatkalle laivalla Atlantin yli. Projektin loppuraportti on ladattavissa täältä.

Aalto-on-Tracks

2010 KAUTE myönsi Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys TTEY:n erikoisrahastosta 10 000 euroa Aalto-on-Tracks – projektille Aalto-ylioppilaiden opintomatkalle Shanghaihin Venäjän halki.

Aalto Entrepreneurship Society ry

2010 KAUTE myönsi Akateemisen yrittäjyyden rahastosta 10 000 euroa Aalto Entrepreneurship Society ry:lle yrittäjyyden edistämiseen yliopistoissa.

Innovaatiotutkimuksen professuurilahjoitukset

Vuonna 2006 KAUTE teki yhteensä 1 miljoonan euron lahjoituksen Helsingin kauppakorkeakoululle ja Teknilliselle korkeakoululle 50-vuotisen toimintansa juhlistamiseksi. KAUTEn lahjoituksella perustettiin kaksi viisivuotista lahjoitusprofessuuria 2006-2012. Kauppakorkeakoululle perustettiin innovaatioprofessuuri, jota hoitaa professori Liisa Välikangas. Toinen puoli lahjoituksesta käytettiin teknologiateollisuuden tuotekehityksen lahjoitusprofessuurin perustamiseen TKK:n konetekniikan Koneensuunnittelun laboratorioon. Professuuria hoitaa professori Eric Coatanéa.