Tietoa KAUTEsta

Säätiön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta, johon kuuluu kahdeksan perustajayhteisöjen (SEFE ja PTK) nimeämää jäsentä sekä yksi kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä jäsen. Säätiön toiminnasta vastaa valtuuskunnan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii säätiön asiamies.

KAUTEn säätiöomaisuuden hoidossa pyritään vakaaseen ja turvattuun tuottoon. KAUTE noudattaa toiminnassaan hyvää säätiötapaa.

KAUTE-säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry – Delegationen för stiftelser och fonder rf – nimisen yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen jäseninä on pääosa merkittävistä suomalaisista apurahoja jakavista säätiöistä.