Lahjoitukset

säätiörahoituksen perustana

Lahjoitukset säätiörahoituksen perustana

Kaupallisten ja teknisten tieteiden tukisäätiö KAUTEn pääomaa ovat vuosien varrella kartuttaneet monet yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Heitä yhdistää halu edistää kauppatieteellisen ja tekniikan alan tutkimusta, opetusta ja opiskelua Suomessa.

KAUTE-säätiö on perustettu Suomen sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden aikana 1956. Silloisessa taloudellisessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa  Suomella ei ollut muita vaihtoehtoja kuin pyrkiä modernisoimaan yhteiskunnan ja erityisesti tuotantoelämän rakenteita. Kaupallisen ja teknillisen alan tutkimuksella ja koulutuksella oli suuri merkitys maan kehittymisessä nykyisenlaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Suomen suurimmat teolliset menestystarinat ovatkin syntyneet juuri kauppa- ja teknillistieteisen osaamisen yhdistämisestä.

KAUTE-säätiön perustajina ovat ekonomi- ja teekkariyhteisöt, mutta säätiön juuret löytyvät näiden kahden alan sukupolvia pitkästä traditiosta. Yhteistyöperinne elää 60-vuotiaassa säätiössä vahvana. Vuosikymmenten aikana säätiöstä on kehittynyt aktiivinen ja innovatiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä muiden suomalaisten säätiöiden sekä alan suomalaisten ja merkittävien ulkomaalaisten yliopistojen kanssa. Säätiö pyrkii aktiivisesti myös tunnistamaan uusia kaupallisen ja teknisen alan tutkimus- ja koulutustarpeita sekä ohjaamaan rahoitusta niihin.