Aimo Puromäki

AimoPkiEnergianeuvos, DI Aimo Puromäki

Aimo Puromäki teki pitkän energia-uran Helsingin Energian toimitusjohtajana ja lukuisien energia-alan vaikuttajajärjestöjen jäsenenä. Hänen kansainväliset kontaktinsa ovat merkittävät. Hän on tehnyt urallaan monella tavoin pysyvän jäljen suomalaiseen ja kansainväliseen energia-alan toimintaan.

Aimo Puromäki toimi Helsingin kaupungin sähkölaitoksen verkkoinsinöörinä (1953-1955), tariffitoimiston päällikkönä (1955-1959) ja jakeluosaston päällikkönä (1960-1982) sekä yhdistyneen Helsingin kaupungin energialaitoksen toimitusjohtajana (1982-1991).  Toimitusjohtajakautensa jälkeen Aimo Puromäki toimi ABB Atom Oy:n toimitusjohtajana (1991-1993).

Helsingin Seudun Lämpövoima Oy:n hallituksen jäsenenä (1977-1991) Aimo Puromäki edisti energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja ydinvoiman painoarvoa tulevissa energiaratkaisuissa. Muita merkittäviä luottamustoimia ja jäsenyyksiä hänellä oli energiateollisuuden järjestöissä ja yrityksissä sekä insinöörialan järjestöissä. Vaikutuksestaan energia-alalla Aimo Puromäelle myönnettiin energianeuvoksen arvo.

Aimo Puromäki vei ympäristöajattelun pysyvästi energiatoimialan keskiöön. Hänen kaudellaan rakennettiin Suomen ensimmäinen rikinpoistolaitos Salmisaari B-voimalaitokselle ja typpipäästöjen vähentämisinvestoinnit päätettiin toteuttaa kaikilla Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla. Säännöllinen ympäristöraporttien julkaisutoiminta aloitettiin. Ympäristömyötäisyyden edistäminen energiankäytössä ja energianhankinnassa tuli voimakkaasti esiin energia-alan kansainvälisessä toiminnassa. Tariffiasioiden syvällisenä asiantuntijana Aimo Puromäki antoi ison panoksen maailmanlaajuisen sähkön tuotannon ja jakelun järjestön UNIPEDE:n toimintaan komiteatyössä ja hallituksessa.

Aimo Puromäellä on sana hallussaan ja erityisesti hänen kolumninsa energiakentän ajankohtaisilmiöistä Energiauutisissa ja muissa lehdissä olivat lukijoiden etukäteen odottamia ja inspiroivia yllättävienkin näkökulmien muodossa. Klassisen musiikin syvän harrastuneisuutensa kautta hänen kirjoituksistaan ja eri tilaisuuksissa esittämistään pakinoista välittyy sinfoninen rakenne.

Aimo Puromäen lahjoittaman merkittävän peruspääoman turvin perustettiin vuonna 2008 kauppatieteellistä ja teknistieteellistä opiskelua ja tutkimusta tukevaan KAUTE -säätiöön hänen nimeään kantava erikoisrahasto. Sähköhuollon energiatehokkuuden ja energiantuotannon ympäristövaikutusten väitöskirjatasoiseen tutkimukseen myönnetään sieltä vuosittain apurahoja. Aimo Puromäki ja erikoisrahaston toimikunta pyrkivät myös seuraamaan apurahatutkijoiden menestystä.

https://kaute.fi -sivuja varten Ulla-Maija Alander ja Martti Hyvönen helmikuussa 2013.