Niilo ja Lauri Santasalo

Niilo Santasalo

Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja ja perustaja Niilo V. Santasalo (1900-1968)Tehtailija_Niilo_Santasalo1

Niilo Santasalo oli Valtion Rautateiden konepajan jousisepän Johan Wiktor Santasalon ja Matilda Santasalon poika, joka osoittautui jo nuorena kiinnostuneeksi tekniikasta. Hän opiskeli aluksi Taideteollisuuskeskikoulua Ateneumissa ja meni sieltä sitten Teollisuuskouluun koneenrakennusosastolle opiskelemaan. Valmistuttuaan teknikoksi hän meni aluksi töihin Strömbergille piirustuskonttoriin. Vuonna 1922 hän siirtyi G.W. Sohlberg Oy:n palvelukseen. G.W. Sohlberg oli metalliteollisuuden merkittävä toimija erityisesti ohutpeltituotteissa. G.W. Sohlbergilla työskennellessään Niilo tutustui Toivo Sohlbergiin, jonka kanssa hän 1932 perusti Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n Dagmarinkadulle Helsinkiin valmistamaan apteekeille, sairaaloille ja laboratorioille kuivauskaappeja, lämpökaappeja ja muita laboratoriovälineitä ja instrumentteja. Näiden tarjonta oli ollut siihen asti lähes kokonaan ulkomaisten toimittajien käsissä.

Yhtiö toimi aluksi Dagmarinkadulla ja rakensi pohjan tulevalle toiminnalleen. Oy Santasalo-Sohlberg Ab muutti vuonna 1938 Vilhonvuorenkadulle valmistuneeseen Yhtyneiden Hattutehtaiden rakennukseen. Sotavuosien aikana yhtiön toiminta täytti tärkeän vastuunsa toimittamalla puolustusvoimille kenttäsairaaloiden erilaisia laitteistoja. Vasta toisen maailmansodan jälkeen yritys alkoi saavuttaa vakaata markkina-asemaa lääketeollisuuden ja sairaalatekniikan markkinoilla. Niilo Santasalo saavutti silloin vahvan asiantuntija asemansa sairaalateknologian markkinoilla Suomessa. Kun tuonti Suomeen oli rajoitettua, Santasalon asema asiantuntijana ja alan tekniikan toimittajana korostui. Merkittävän tuen hän sai pojistaan Laurista ja Tapanista, jotka 1950-luvun alussa tulivat yhtiön palvelukseen valmistuttuaan Teknillisestä korkeakoulusta koneinsinööreiksi.

Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n tuotanto oli 1950-luvulla laajimmillaan. Valmistuksessa olevia tuotteita oli yli 400 eli näitä tehtiin hyvin erilaisiin tarpeisiin pienistä sidostarpeiden säilytysastioista suuriin autoklaaveihin. Kun Suomessa rakennettiin keskussairaalaverkostoa 1950- ja 1960-luvuilla, Oy Santasalo-Sohlberg Ab oli merkittävä välinehuoltokeskusten toimittaja. Yhtiön valmistamat autoklaavit saavuttivat hyvin tunnetun ja luotettavana pidetyn aseman sterilointikeskuksissa. Laitteet olivat korkealaatuisia ja kestäviä ja olivat käytössä vuosikymmeniä.

AutoklaaviNiilo Santasalo vetäytyi terveydellisistä syistä yhtiön johdosta 1960-luvulla ja luovutti vetovastuun yhtiön johdosta pojalleen Lauri Santasalolle. Niilo Santasalo seurasi kuitenkin yhtiön toimintaa vielä aktiivisesti eläkkeellä ollessaan. Hän vieraili usein tehtaalla Vilhonvuorenkadulla ja kävi keskusteluja työntekijöiden ja suunnittelijoiden kanssa. Hänen suhteensa tehtaan työntekijöihin säilyi loppuun asti hyvänä, mihin vaikutti hänen oma taustansa jousisepän poikana ja tuotannon asioiden osaajana.


Lauri Santasalo

Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n toimitus- ja tutkimusjohtaja Lauri Santasalo (1924-2004)Tutkija_Lauri_Santasalo1

Lauri Santasalo syntyi vuonna 1924 teknikko Niilo Santasalon ja Maija Santasalon esikoisena. Lauri Santasalo sai varttua veljensä Tapani Santasalon kanssa isän perustaman yhtiön Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n alkuvaiheita seuraten.

Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi 1950-luvun alussa Lauri Santasalo siirtyi suoraan Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n palvelukseen. Hänen vastuulleen tulivat aluksi tuotesuunnitteluun liittyvät tehtävät. Hänen ohjauksessaan autoklaavit ja muut tuotteet saivat modernin ulkoasun ja uusia teknisiä ominaisuuksia. Suurten keskussairaaloiden välinehuoltokeskuksiin kehitettiin turvallisuutta lisääviä ja käyttöä helpottavia automaatioon perustuvia ratkaisuja. Tehtävien laajentuessa myyntiin ja yleisjohtoon hän perehtyi vähitellen koko yrityksen toimintaan.

Lauri Santasalo sai vastuun yhtiön vetämisestä 1960-luvulla isältään. Kun Suomen keskussairaalajärjestelmä oli valmistunut, yhtiö joutui 1970-luvun alussa etsimään uusia tuotteita ja markkinoita sairaalalaitteiden tilalle. Tislaustekniikan uusien tuoteinnovaatioiden avulla Oy Santasalo-Sohlberg Ab löysi uuden kehittyvän tuoteryhmän. Lääketeollisuudelle ryhdyttiin toimittamaan suuria tehokkaita tislauskoneita injektioliuosten tuotantoon. Niille oli kasvava tarve, koska sairaanhoidossa oltiin siirtymässä suonensisäisiin liuosten käyttöön. Yhtiö otti tuotantoonsa ja jatkokehittelyyn DI Risto Saaren ja DI Esko Huhta-Koiviston kehittämät ja patentoimat monivaihetislauskoneet, jotka olivat energiakulutukseltaan ja toimintavarmuudeltaan merkittävästi kilpailijoitaan parempia. Ensimmäinen Finn-Aqua -niminen tislauskone toimitettiin vuonna 1972 lääketehdas Orionille. Vuosikymmenen kuluessa ulkomaankaupasta vastanneen Lauri Santasalon vientiponnistukset tuottivat hyvän tuloksen. Finn-Aqua -tuoteryhmästä muodostui kansainvälinen myyntimenestys ja yhtiö kasvoi kansainvälisen lääketeollisuuden merkittäväksi laitetoimittajaksi. Yhtiö siirtyi laajempiin tiloihin Konalaan vuonna 1979 ja edelleen Tuusulaan 1986. Lauri ja Tapani Santasalo vastaanottivat yhtiön saaman tasavallan presidentin vientipalkinnon 1985.

Lauri Santasalo siirsi toimitusjohtajan tehtävät veljelleen Tapani Santasalolle 1970-luvun lopussa, kun veljesten ristiin omistamat yhtiöt OT-Tehdas Oy ja Oy Santasalo-Sohlberg Ab yhdistettiin. Sen jälkeen Lauri vastasi yhtiön tuotekehityksestä ja uusista tuoteinnovaatioista. Hän myös koulutti sekä henkilöstöä että asiakkaita vedenpuhdistuksen, tislauksen ja steriloinnin perusteisiin. Työnsä ohella hän toimi myös luennoitsijana oppilaitoksissa ja alan tilaisuuksissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Lauri oli jo 50-luvulta alkaen kirjoittanut ja toimittanut sterilointiopaskirjasarjaa välinehuoltohenkilöstön käyttöön. Myöhemmin hän kirjoitti alan julkaisuja mm. “Tislatun veden teollinen valmistus” -tutkimusraportin (Hyrylä 1987) ja oli mukana kirjoittamassa ja toimittamassa “Välineiden sterilointi terveydenhuollossa” -kirjaa (Vammala 1995).

Vuonna 1992 Oy Santasalo-Sohlberg Ab myytiin American Sterilizer Companylle. Finn-Aqua tislaus- ja sterilointilaitteiden valmistus ja tuotekehitys jatkuu edelleen osana amerikkalaista yhtiötä Tuusulassa. Yrityskaupan yhteydessä Lauri Santasalolle syntyi ajatus vedenpuhdistusteknologian ja sterilointitekniikan tutkimuksen turvaamisesta Suomessa säätiön avulla. Vuonna 1993 Lauri Santasalo perusti Kaute-säätiön yhteyteen Santasalon rahaston, joka silloin tehdyn säädöskirjan mukaan keskittyy tukemaan bioteknisten, farmaseuttisten sekä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon prosessien puhtauteen ja hygieniaan liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä. Erityisenä kohdealueena rahaston apurahoilla on mainittujen teollisuudenalojen käyttämien puhtaiden vesien valmistus ja valvonta. Kunnioittaakseen isänsä muistoa hän antoi rahaston nimeksi Niilo V. ja Lauri N. Santasalon rahasto.