News Views

Adam Smith Kansojen varallisuus ilmestyi suomeksi


Skotlantilaisen taloustieteilijä ja moraalifilosofi Adam Smithin vuonna 1776 julkaisema Kansojen varallisuus on taloustieteen klassikkoteos, joka vaikuttaa edelleen ajatteluumme yksilön ja valtion roolista yhteiskunnassa ja taloudessa. Teos julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan suomeksi.

Adam Smithin klassikkoteos Kansojen varallisuus ilmestyi nyt ensimmäistä kertaa suomeksi KAUTE-säätiön tuella.
Adam Smithin klassikkoteos Kansojen varallisuus ilmestyi nyt ensimmäistä kertaa suomeksi KAUTE-säätiön tuella.

Adam Smith (1723-1790) oli yksi valistuksen ajan merkittävimpiä ajattelijoita, jonka teoriat ovat yhä ajankohtaisia. Klassisen polittisen taloustieteen isäksi sanottu Smith piti itse itseään moraalifilosofina, mutta hänen jälkeensä tulevat sukupolvet ovat antaneet suurimman painon hänen kansantaloustieteen teorialleen. Smithin näkemys oli, että valtion on turvattava yhteiskunnan järjestys ja turvallisuus, mutta muutoin yksityinen kansalainen voi toimia markkinataloudessa verraten vapaasti. Smithin mukaan kansalaisten tahto ja mahdollisuus edistää omia etujaan johtaa taloudellisten etujen saavuttamiseen ja hyötyyn koko yhteiskunnalle silloin, kun kaikilla kansalaisilla on samat taloudelliset perusvapaudet. Smith korostaa, että viime kädessä kansojen varallisuus syntyy yksilöiden tekemän työn kautta.

Kansojen varallisuus. Tutkimus sen luonteesta ja syistä on suomennettu KAUTE-säätiön ja RSA:n tuella. RSA (the Royal Society of Arts and Manufacturers and Commerce) on Englannissa perustettu, yhteiskunnallista keskustelua ja innovaatiota edistävä organisaatio, jonka jäseniä ovat Adam Smithin lisäksi olleet muun muassa Charles Dickens ja Karl Marx. WSOY:n kustantaman kirjan on suomentanut Jaakko Kankaanpää.

Katso myös Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta.