News

Anssi Lehikoisesta vuoden Nuori tutkijayrittäjä


Nuori tutkijayrittäjä 2013 -palkinto on tänään myönnetty FT Anssi Lehikoiselle. Kyseessä on uusi suomalainen yrittäjäpalkinto, jolla halutaan antaa tunnustusta uutta yritystoimintaa kehittäneelle tutkijalle ja samalla rohkaista muita nuoria tutkijoita yrittäjyyteen. Lehikoinen_Anssi2-150x150.jpg

–  Tämä on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää, sillä uuden yritystoiminnan avulla voidaan edistää merkittävien tutkimustulosten hyödyntämistä ja luoda uusia työpaikkoja, KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa toteaa.

Tarkoille mittausmenetelmille kansainvälistä kysyntää prosessiteollisuudessa

FT Anssi Lehikoinen toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana ja yrittäjänä Rocsole Oy:ssä. Yritys kaupallistaa ja kehittää erityisesti kapasitanssitomografiaan pohjautuvia prosessiteollisuuden monitorointimenetelmiä ja on-line mittalaitteita.

– Tuotteiden avulla voidaan säätää prosessiteollisuudessa käytettyjä saostumanesto-kemikaaleja – ja näin parantaa prosessien energiankulutusta ja vähentää niiden kemikaalimääriä, Lehikoinen kertoo.

Rocsole Oy on perustamisesta vuonna 2012 lähtien toiminut kansainvälisillä markkinoilla; tällä hetkellä päämarkkina-alue on Pohjois-Amerikka. Asiakkaita ovat perusprosessiteollisuus sekä öljy-, kemian- ja elintarviketeollisuus ja prosessilaitevalmistajat. Tulevaisuudessa uudet kehittyvät markkinat edellyttävät tarkkaa mittatietoa erilaisten prosessien ohjaukseen. Esimerkkinä Lehikoinen mainitsee suljetun veden käsittelyjärjestelmät – joissa putkistoihin kertyvien saostumien mittaukseen ei tähän asti ole ollut riittävän luotettavasti toimivaa ratkaisua –  sekä jauheiden kosteuspitoisuuden mittaamisen.

Yrityksen liikevaihto heti ensimmäisenä toimintavuonna kohosi yli kahdensadantuhannen ja ennuste vuodelle 2013 on miljoona euroa.  Rocsole Oy on hyväksytty Tekesin Nuoret Innovatiiviset Yritykset –ohjelmaan.

Läpimurrot tutkimuksessa yrityksen menestyksen taustalla

Anssi Lehikoinen (s. 1979) on vuonna 2012 valmistunut filosofian tohtoriksi Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitokselta. Hän tutki väitöskirjassaan erään tomografisen kuvantamismenetelmän – impedanssitomografian – soveltuvuutta maaperätutkimukseen sekä teollisten prosessien putkivirtausten monitorointiin.  Lehikoinen kehitti inversio-ongelmiin liittyviä laskennallisia menetelmiä, joiden avulla voidaan huomioida kuvan rekonstruktiossa ilmenevät mallinnuksen ja mittauksen epävarmuudet. Ratkaisun johdosta tomografisista menetelmistä on voitu kehittää entistä robustimpia, mikä on mahdollistanut niiden käytännön sovellukset.

Kyseessä on läpimurto, jonka on mahdollistanut  mittausmenetelmien kaupallistamisen – ja siten uusien yritysten synnyttämisen.

Tutkimustyön tuloksien pohjalta syntynyt jo kaksi yritystä

Ennen Rocsole Oy:tä Lehikoinen oli perustajana ja toimitusjohtajana Numcore Oy:ssä, jonka myytiin  Outotec Oy:lle viime vuoden maaliskuussa.  Molempien spin-off –yritysten tuotteet  ovat perustuneet Anssi Lehikoisen tutkimustyöhön ja sen soveltamiseen erilaisissa teollisuusprosesseissa. Lehikoiselle myönnettiin aiemmin tänä vuonna myös Itä-Suomen yliopiston vuoden 2013 nuoren tutkijan palkinto erinomaisesta väitöskirjasta.

Nuori tutkijayrittäjä 2013 -kilpailun järjestivät Suomen Yrittäjät ry:n nuoret yrittäjät ja KAUTE-säätiöön kuuluva Akateemisen yrittäjyyden rahasto.  Raati oli valinnassaan yksimielinen.

– Anssi Lehikoinen osoitti jo tutkimustyössään ainutlaatuista uusien asioiden omaksumiskykyä sekä taitoa verkostoitua kansainvälisiin tutkijayhteisöihin. Toimitusjohtajuuden ohella hän on osallistunut yrityksissään aktiivisesti tuotteistamiseen liittyvien tieteellisten ja teknisten ongelmien ratkaisemiseen, raadin puheenjohtaja Tkl Jarmo Hallikas toteaa.

– Siten hän on pystynyt omassa toiminnassaan yhdistämään menestyksellisen yrittäjyyden sekä innovatiivisen tutkijantyön.

Seuraava Nuori tutkijayrittäjä –palkinto jaetaan vuoden 2014 toukokuussa.

Lisätiedot:

KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa, puh. 050 371 9590
jouni.lounasmaa (at) kaute.demo
www.kaute.demo
www.tutkijayrittaja.fi

Tiedottaja Leena Jokiranta / EBC
puh. 040 718 1118
leena.jokiranta@innopoli.fi