News

Apurahoja FIMECC-tutkijoille


Joululahja parhaille konetekniikan tutkijoille:

KAUTE-säätiö kohdentaa apurahoja FIMECC-tutkijoille

KAUTE-säätiö ja FIMECC Oy ovat sopineet apurahojen kohdentamisesta kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymään valituille tutkijoille. Sopimuksen tarkoitus on lisätä KAUTE-säätiö apurahojen vaikuttavuutta, tehostaa apurahan saajien valintaa ja varmistaa, että FIMECC Oy:n tutkimusohjelmissa on mukana maamme parhaat tutkijat.

KAUTE-säätiön kohdennetut apurahat varmistavat, että FIMECC Oy:n tutkimusohjelmissa työskentelevät maamme parhaat tutkijat. Luomme apurahoja kohdentamalla tutkijoille taloudellisen kannusteen olla mukana laajoissa ja vaikuttavissa teollisuusvetoisissa ohjelmissa, toteaa KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa.

KAUTE-säätiö voi apurahoja FIMECC Oy:lle kohdentaen varmistaa, että apurahat päätyvät sellaisille tutkijoille, joiden kone- ja metalliteollisuus on jo todennut tekevän teollisuuden kannalta tärkeätä ja vaikuttavaa työtä. Lisäksi apurahan saajien valinta tehostuu, kun säätiö ulkoistaa osan tutkijoiden arvioinnista FIMECC Oy:n tehtäväksi, toteaa FIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala

KAUTE-säätiö kohdentaa vuonna 2013 FIMECC Oy:lle viisi apurahaa kokonaissummaltaan 30 000€. Apurahat myönnetään tyypillisesti väitöskirjatyöhön ja tutkimuksen viimeistelyyn.

KAUTE-säätiön tehtävänä on parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä tukemalla kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö myöntää apurahoja edustamiensa tieteenalojen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen. KAUTE-säätiö on 2000-luvulla jakanut apurahoja yhteensä noin neljä miljoonaa euroa. Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTEn perustivat suomalaiset ekonomi- ja diplomi-insinöörijärjestöt vuonna 1956.

FIMECC Oy on metallituote- ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). FIMECCin tutkimusvolyymi on 270 miljoonaa euroa, ohjelmissamme on mukana lähes 140 organisaatiota. FIMECC Oy on innovaatioyritys, joka yhdistää teollisuuden näkemyksen tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteistä ja tutkimuslaitosten tutkimusosaamisen. FIMECC Oy:n perustamisen jälkeen kone- ja metalliteollisuuden T&K-panostus liikevaihdosta laskettuna on noussut 1.2 prosentista 1.5 prosenttiin.

Lisätiedot:

Jouni Lounasmaa
Asiamies, KAUTE-säätiö
050-371 9590
jouni.lounasmaa at kaute.demo

Harri Kulmala
toimitusjohtaja, FIMECC Oy
040-840 6380
harri.kulmala at fimecc.com