News

Arseeni kaivostoiminnan ympäristöhaasteena


Annika Parviaisen postdoc-työ “Arsenic mobilization during schwertmannite transformations”

Annika Parviainen

Työskentelin postdoc-tutkijana Espanjassa Granadan yliopistolla KAUTE-säätiön rahoituksen turvin vuosina 2012 ja 2013. Tosin äitiysloman (07/2013-05/2014) takia tutkimusjakso pidentyi vuoden 2014 loppuun. Näiden Granadassa vietettyjen vuosien aikana olen saanut tehdä itsenäistä tutkimustyötä, nauttia sujuvasta yhteistyöstä Huelvan yliopiston Ympäristögeokemian ja –mineralogian tutkimusryhmän kanssa ja elää hieman erilaista arkea kuin mihin Suomessa on tottunut: Kaiken kaikkinaan hieno kokemus. Tutkijan työ Espanjassa ei sinänsä poikkea Suomesta paljoakaan ja työrutiinit pysyivät samanlaisina maasta riippumatta. Tutkimustyön ohella sain mahdollisuuden osallistua kahden kurssin opetukseen Granadan yliopistolla. Minulla oli käsien ulottuvilla hyvät teknilliset puitteet ja osaavia ihmisiä, mikä tietenkin edesauttoi tutkimuksen edistymistä ja hyvien tuloksien saavuttamista. Espanjassa ehkä ollaan kilpailullisempia ja tuloshakuisempia, mikä näkyy siinä, että monet tutkijat tekevät kamalan pitkää työpäivää.

Postdoc-tutkimukseni tarkoituksena oli kerätä sedimenttinäytteitä kaivostoiminnan pahoin saatuttamista joista Huelvan provinssin alueella Luoteis-Espanjassa (Kuva 1) ja tutkia niiden mineraloginen ja geokemiallinen koostumus sekä selvittää arseenin kiertokulku sedimenttien vanhentuessa.

La Naya -joki
La Naya -joki

Sedimenttinäytteiden lisäksi schwertmanniittia on saostettu laboratorio-oloissa altistaen eri arseenipitoisuuksille. Laboratoriokokeet tukevat tutkimusta ja ovat tuottaneet uutta tietoa arseenin pidättymisestä eri raudan faaseihin. Karsinogeenisen ja myrkyllisen arseenin pidättymistä rautapitoisiin sedimentteihin ja sen mahdollista uudelleen mobilisoitumista ei vielä täysin ymmärretä, joten tämä tutkimus tuottaa tärkeää tietoa aiheeseen liittyen ja tietoa voidaan käyttää ympäristömallien suunnittelussa. Viimeisen vuosikymmenen aikana kaivostoiminta on lähtenyt uudelleen nousuun. Kaivostoiminnan ympärisrövaikutuksien hallitseminen on yhä tärkeämpi osa kestävän kaivostoiminnan periaatteita, joten ympäristövaikutusten tutkiminen on haastava ja ajan hermoilla oleva tieteen ala. Tutkimustulosten pohjalta olen kirjoittanut yhteistyössä Huelvan yliopiston tutkijoiden kanssa neljä konferenssijulkaisua, jotka on esitetty espanjalaisen mineralogisen yhteisön vuosittaisissa konferensseissa (Sociedad española de mineralogía, SEM) Caravaca de la Cruz:ssa 2013 ja Granadassa 2014. Lisäksi tutkimuksen pääjulkaisu on lähetetty vertaisarvioitavaksi minkä lisäksi valmisteilla on kaksi käsikirjoitusta.

KAUTE-säätiön rahoitus on mahdollistanut tutkijanurani jatkumisen ja tämän postdco-projektin tulokset eivät olisi syntyneet ilman työskentelyapurahaa Granadan yliopistolla. Tästä siis suuri kiitos säätiölle!