Grants News

Elinkeinoelämään lisää tohtoreita – Post Docs in Companies -ohjelma käynnistyy Suomessa


Post Docs in Companies -ohjelman tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Ohjelman rahoittavat KAUTE-säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan Edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa FIMECC Oy.

Tohtoreiden siirtyminen nykyistä laajemmin yksityisen sektorin palvelukseen vauhdittuu Suomessa, kun yritykset, suomalaiset säätiöt, ja FIMECC käynnistävät yhdessä laajan kaikkia elinkeinoelämän aloja ja kaikkia tieteenaloja vapaasti koskevan Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman.

”PoDoCo-ohjelma on aivan erinomainen instrumentti edistämään elinkeinoelämämme pitkäjänteistä kilpailukykyä ja uudistumista”, toteaa EK:n puheenjohtaja Matti Alahuhta.

Hankkeen mahdollisuus tukea suomalaisten yritysten strategista uusiutumista oli keskeinen syy myös siihen, miksi KAUTE-säätiö päätti lähteä rahoittamaan hanketta.

”PoDoCo on rohkea uusi avaus, jonka avulla yritykset voivat löytää juuri sellaista uutta osaamista, jota strategisessa uusiutumisessa tarvitaan. Hankkeessa haetaan erityisesti yllättäviä ja epätyypillisiä, yrityksen toimialan ja tutkijan tieteenalan kohtaamisia, kuten vaikka kvanttifyysikko ja pankkiliiketoiminta”, toteaa Kaupallisten ja teknisten tieteiden tukisäätiön asiamies Jouni Lounasmaa.

Post Docs in Companies -ohjelman tarkoituksena on lisätä elinkeinoelämän tietoisuutta tulevista tohtoreista ja heidän osaamisestaan sekä luoda yksityiselle sektorille entistä paremmat kannusteet palkata tohtoreita. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCo -palvelussa on kaksi keskeistä osallistumisen osa-aluetta:

1. Vastavalmistuneille ja valmistumassa oleville tohtoreille tarjotaan tietoa yritysten erityisistä tutkimus- ja tuotekehityshaasteista, heitä kannustetaan etsiytymään yritysten toimintaan ja heille järjestetään esittäytymistilaisuuksia yritysten johdolle sekä säätiöiden rahoitusta.

2.Yrityksille tarjotaan tietoa tuoreista tohtoreista ja tohtorikandidaateista, heidän erityisosaamisistaan, ja yrityksille järjestetään työllistämismahdollisuuksia tohtoreiden osaamisen hyödyntämiseen ja tieteellistä lähestymistä vaativaan ongelmanratkaisuun.

Hankkeeseen osallistuminen edellyttää tohtorilta kiinnostusta yksityisen sektorin haasteisiin ja kykyä tutkimusta soveltavaan ajatteluun. Mukaan lähteviltä yrityksiltä puolestaan odotetaan halua kehittää analyyttistä lähestymistapaa liiketoimintahaasteisiin ja ongelmanratkaisuun.

”Tohtorien siirtymistä yksityiselle sektorille on tarve lisätä. Näin elinkeinoelämä nostaa osaamistasoaan. Nyt on saatu useat rahoittajat yksinkertaisen ohjelman taakse”, kuvailee Aalto-yliopiston professori ja hankkeen keskeinen puuhamies Yrjö Neuvo.

PoDoCon käynnistävät tahot:

Yritykset: ABB, Cargotec, Fastems, Genelec, KONE, Metso, Neste Oil, Outokumpu, Outotec, Ponsse, Rolls-Royce, SSAB, Stora Enso, Vaisala, Wärtsilä

Säätiöt: KAUTE-säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan edistämissäätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Toteuttaja: FIMECC

Lisätietoja:

Asiamies Jouni Lounasmaa, KAUTE-säätiö, jouni.lounasmaa(at)kaute.demo, 050 3719590

Prof. Yrjö Neuvo, Aalto-yliopisto, yrjo.neuvo(at)aalto.fi, 0400 740 300

Toimitusjohtaja Harri Kulmala, FIMECC Oy, harri.kulmala(at)fimecc.com, 040 840 6380