News

Heikki Kauppi 60v


Kiitokset! 

Tekniikan Akateemiset TEK:n toiminnanjohtajan Heikki Kauppi 60v -merkkipäiväkeräys tuotti lähes 10 000 euroa. Tuotto on liitetty Tekniikan Akateemiset TEK ry:n rahastoon ja käytettään Heikin toiveiden mukaisesti sähkötekniikan alan väitöskirjatutkijan hyväksi. Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille! (Päivitetty 16.2.2015)

Merkkipäiväkeräys

Tekniikan Akateemiset TEKin toiminnanjohtaja DI Heikki Kauppi täyttää 60 vuotta 4.2.2015. Mahdolliset muistamiset pyydetään osoittamaan KAUTE-säätiön Tekniikan Akateemiset TEK ry:n rahastoon.

Tili:   FI90 1562 3000 1285 55
Saaja: KAUPALLISTEN JA TEKNILL TIETEID TUKISÄÄT
Viesti: Kauppi 60V

Tekniikan Akateemiset TEK ry:n rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea diplomi-insinöörien ja arkkitehtien sekä teknillisten alojen järjestöjen pyrkimyksiä, edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja arkkitehtuuria sekä huolehtia näiden soveltamisesta yhteiskunnassa ihmisen sekä hänen elinympäristönsä parhaaksi. 2000-luvulla rahasto on myöntänyt apurahoja erityisesti väitöskirjatutkimukseen. Kts. myönnetyt apurahat.