News

KAUTEN 2014 apurahat


KAUTE-säätiön vuoden 2014 apurahat ovat haettavina 1.-28.2.2014. Vuonna 2014 apurahoja myönnetään kolmesta rahastosta. FIMECC-tutkimusohjelmissa työskenteleville väitöskirjantekijöille on erillinen haku.  Lisäksi Tutkijat maailmalle –vaihto-ohjelman apurahat ovat haettavissa erikseen maaliskuussa.

Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen.

Väitöskirja-apurahat FIMECC-tutkijoille

KAUTE-säätiö ja ja metalliteollisuuden ja koneenrakennuksen tutkimuskonsortio FIMECC ovat sopineet yhteistyöstä, jossa 5 kpl:ta 6.000 euron kannustus-apurahoja kohdennetaan FIMECC-tutkimusohjelmissa työskenteleville väitöskirjantekijöille. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan väitöskirjatutkimusten rahoitukseen. Apuraha tulee käyttää väitöskirjan kirjoitustyöhön ja viimeistelyyn. Apurahan saamisen edellytyksenä on täysipäiväinen keskittyminen väitöstyöhön vähintään kahden kuukauden aikana.

Aimo Puromäen erikoisrahaston apurahat

Rahastosta myönnetään apurahoja energiantuotannon, energiatehokkuuden ja energiaan liittyvien ympäristövaikutusten tutkimus- ja opetustoimintaan.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöjohtaja Martti Hyvönen, sähköposti martti.hyvonen(at)fimnet.fi

Niilo ja Lauri Santasalon erikoisrahaston apurahat

Rahastosta myönnetään apurahoja prosessien puhtauteen ja hygieniaan liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön biotekniikan, farmasian sekä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon aloilla. Erityisenä kohdealueena on puhtaiden vesien valmistus ja valvonta.

Lisäksi rahasto tukee terveydenhuollon sterilointimenetelmiin sekä aseptisiin ja puhtausteknisiin toimintoihin liittyvää tutkimusta ja kehitystä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Tuomas Santasalo, sähköposti tuomas.santasalo(at)tuomassantasalo.fi

Eeva-Liisa Hirvisalon erikoisrahaston apurahat

Rahastosta myönnetään apurahoja Suomen kotoperäisten luonnonaineiden tutkimustoimintaan sekä niiden kaupallisen ja teknillisen hyväksikäytön kehitystyöhön.

Lisätietoja antaa tarvittaessa asiamies Jouni Lounasmaa, sähköposti jouni.lounasmaa(at)kaute.demo

Hakeminen

Rahastoista myönnetään apurahoja ensisijassa väitöskirjatutkimusten rahoitukseen sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

1) Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjaansa valmisteleville tutkijoille. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apurahan määrä vuonna 2014 on 6000 euroa.

2) Kuluapuraha on tarkoitettu tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahan määrä vuonna 2014 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta, https://kaute.apurahat.net/kaute/

Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 28.2.2014 klo 16.00 mennessä.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta https://kaute.fi-p.seravo.com  kohdasta ”Apurahojen haku”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista löytyy ”Myönnetyt apurahat”.

Tutkijat maailmalle apurahat

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Tutkijat maailmalle on kaupan ja tekniikan alan säätiöiden viisivuotinen tutkijavaihto-ohjelma (2011-2015). Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Hakijalla on oltava vähintään ylempi korkeakoulututkinto suoritettuna, mutta apuraha saattaa sopia myös tutkimusvapaalla olevalle professorille. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa.
Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Ohjelman seuraava hakukierros järjestetään keväällä 2014. Hakuaika alkaa 1.3.2014 ja päättyy 31.3.2014. Lisätietoja ohjelman verkkosivuilla.