Näkökulmat

Miten tuotteiden kestävän kehityksen arviointityökalu auttaa luomaan parempia tuotteita?

Maailman rajallisten luonnonvarojen kulutus kiihtyy nopealla tahdilla. Tutkijablogissaan tutkija Linda Omodara selittää, kuinka hänen kehittämänsä tuotteiden kestävän kehityksen arviointityökalu auttaa suunnittelemaan tuotteita, joilla on pienemmät negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin koko niiden elinkaaren ajan.

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteet ovat nostaneet kestävän kehityksen tärkeyttä myös yrityksissä. Tavoitteet luovat pohjan niin ihmisten kuin planeettamme kestävälle kehitykselle nyt ja tulevaisuudessa.

Kestävän kehityksen kannalta on kriittistä kehittää työkaluja, joilla mitataan tuotteiden, prosessien ja järjestelmien kestävyysvaikutuksia. Kaikilla tuotteilla voi olla ympäristöllisiä, taloudellisia, sosiaalisia, terveydellisiä ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia eri vaiheissa niiden elinkaarta. Jotta kaikki nämä vaikutukset voidaan huomioida, tarvitaan tuotteen kestävyysarviointi.

Kasvava väestö ja talouskasvu kiihdyttävät maailman rajallisten luonnonvarojen kulutusta. Siksi tuotteiden vaikutusta ympäristöön on saatava pienemmäksi koko niiden elinkaaren ajalta aina suunnittelusta tuotteen käyttöiän loppuun.

Lue lisää blogista englanniksi!

Linda-election-picture-1-1024x1024.jpg

Linda Omodara, (DI, ympäristötekniikka) on tohtoriopiskelija Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan ympäristö- ja kemiantekniikan yksikössä. Hänen tärkeimpiä tutkimusalueitaan ovat uusien kestävän kehityksen arviointityökalujen kehittäminen ja työkalujen testaus tuotteita ja prosesseissa, jotka sisältävät kriittisiä raaka-aineilla. Hänellä on kokemusta kestävästä kehityksestä, kestävän kehityksen arvioinnista ja harvinaisista maametalleista.

kaute_tutkijablogi_logo_color.png

Tutkijablogeissa KAUTE:n apurahansaajat kertovat omin sanoin tutkimuksestaan ja näkökulmistaan.