austin-ban-14522-unsplash_lowres.jpg

Strategia 2021-2023

Uudistimme strategiamme syksyllä 2020. Tutkimusapurahojen jako säilyy toiminnan keskiössä myös jatkossa. Lisäksi haluamme tukea akateemisen maailman ja tutkimuksen soveltajien välistä vuorovaikutusta.

Missio

KAUTE tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta ja tiedon levittämistä. Säätiön tavoite on edistää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista.

Visio 2030

KAUTE pitäytyy johdonmukaisesti tavoitteessaan tukea suomalaisen yhteiskunnan kestävää uudistumista. Säätiö tukee innovatiivisia hankkeita, joilla on kyky muuttaa maailmaa.

KAUTE:n tukemat aloitteet ja tutkimus ovat käytännönläheisiä ja tutkijoiden kykyä popularisoida tiedettä akateemisen maailman ulkopuolelle arvostetaan. KAUTE ottaa uusia rooleja ja saavuttaa mainetta aktiivisena keskustelijana, kokeilijana ja uusien ideoiden levittäjänä.

KAUTE:n verkoston ytimen muodostavat muut säätiöt, suomalaiset yliopistot, kehittämishaluiset yritykset sekä apurahansaajat. Sen tärkeintä pääomaan ovat sijoitukset ja vahva kumppaniverkosto. Säätiön toiminta on läpinäkyvää ja kestävää oli kyse sitten sijoitussalkun vastuullisuudesta tai apurahojen arviointikriteereistä.

Strategiset tavoitteet

Strategiset teemat 2021–2023

Toiminnan suuntaamiseksi olemme valinneet strategiakaudelle kolme laajaa teemaa. Teemat auttavat suuntaamaan resursseja. Ne näkyvät säätiön järjestämässä toiminnassa, kuten omissa tapahtumissa ja yhteistyöprojektien valinnassa, sekä auttavat kohdentamaan viestintään käyttämiämme resursseja. Teemat näkyvät myös jakamissamme apurahoissa. 

Teemojen valinnassa on kiinnitetty huomiota niiden laajuuteen, ne eivät ole tieteenalakohtaisia. Keskittymällä valittuihin tulevaisuussuuntautuneisiin teemoihin tuemme tehokkaasti suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista.

Vuosien 2021-2023 teemat ovat:

 • Datavetoinen tulevaisuus
 • Kestävä jälleenrakennus
 • Monimuotoistuva yhteiskunta
alex-knight-2EJCSULRwC8-unsplash.jpg

Datavetoinen tulevaisuus

Datan määrän räjähdysmäinen lisääntyminen on jo disruptoinut monia toimialoja, ja se tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin aloihin jollain tavalla lähitulevaisuudessa. Murros tuo mukanaan ennakoimattomia mahdollisuuksia, mutta myös yksityisyyteen ja etiikkaan liittyviä haasteita, joita ei ole ennen ollut olemassa. Teema kattaa laajasti yhteiskuntaa muuttavien teknologioiden ja ilmiöiden ymmärtämisen ja kehittämisen. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Big data
 • Algoritmit
 • Tekoäly ja koneoppiminen
 • Datan etiikka
 • Datatalouden liiketoimintamallit
 • Ihmisen ja koneen yhteistyö
1-3458_lowres-scaled.jpg

Kestävä jälleenrakennus

Covid-19 on asettanut yhteiskunnan uuden eteen. Samaan aikaan isot muutostrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja maailman moninapaistuminen muokkaavat edelleen toimintaympäristöä ja luovat sekä uhkia että mahdollisuuksia tutkimusyhteisölle, yrityksille ja yhteiskunnalle. Tämä teema käsittää aiheita, joiden avulla yritysten ja yhteiskunnan toimintaa voidaan suunnata uudelle, kokonaisvaltaisesti kestävämmälle uralle. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Uusiutuva energia ja energiamurros
 • Ympäristön ja talouskasvun yhteensovittaminen, kuten kiertotalous tai cleantech
 • Digitalisaation edistäminen
 • Kansainvälisyyden ja tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön uudet ratkaisut 
 • Yrittäjyys muutosvoimana
mirza-babic-enfTgcQICSg-unsplash.jpg

Monimuotoistuva yhteiskunta

Suomalainen yhteiskunta muuttuu yhä monimuotoisemmaksi. Kansainvälisistä huippuosaajista kilpaillaan globaalisti, ja tutkijakunta on Suomessa kansainvälistynyt nopeasti. Heidän työllistymisessään suomalaisiin yrityksiin on kuitenkin yhä runsaasti pullonkauloja. Myös sukupuoliroolit ohjaavat edelleen alan valintaa ja voivat olla esteenä uralla etenemiselle.

Samalla työn tekeminen muuttuu, niin yliopistoissa kuin muuallakin. Sekä tutkimus- että yritysmaailmassa disruptoivat ideat syntyvät parhaiten poikkitieteellisissä ja heterogeenisissa tiimeissä. Kiinnostavia aiheita tämän teeman piirissä ovat mm.

 • Muuttuva työelämä
 • Monimuotoisuus, esim. ulkomaalaistaustaiset huippuosaajat Suomessa
 • Uudet tutkimusalueet ja tieteenalojen rajapinnat
 • Tutkijayrittäjyys vaihtoehtona tutkijan urapolulla