mika-596825-unsplash_lowres.jpg

Projektihaku

Projektirahoitus on tarkoitettu hankkeille, jotka eivät sovi säätiön yleiseen tutkimushakuun mutta toteuttavat muuten säätiön säännöissä määriteltyä tarkoitusta. Tässä haussa ei rahoiteta tutkimusprojekteja, vaan niihin haetaan rahoitusta säätiön yleisessä apurahahaussa tammikuussa.

Kevään 2022 hakukierroksella rahoitimme kahden seminaarin järjestämistä sekä kauppatieteellisen opetuksen kehittämistä. KAUTE on vuosien varrella rahoittanut myös esimerkiksi säätiön aloille kuuluvia kirja- ja dokumenttiprojekteja sekä tapahtumia.

Hakuprosessi ja kriteerit

Haku on kaksivaiheinen. Haun ensimmäisessä vaiheessa työryhmältä tai vastuulliselta toteuttajalta pyydetään enintään kolmen sivun vapaamuotoinen ideapaperi. Ideapaperiin tulee sisältyä tiivis kuvaus ehdotetusta projektista, sekä kuvaus projektin tavoitteesta, arvioitu vaikuttavuus, sopivuus säätiön strategisiin teemoihin, aikataulu, kokonaisbudjetti ja KAUTE-säätiöltä haettava osuus.

Säätiön hallitus valitsee ideapaperien perusteella toiseen vaiheeseen soveltuvimmiksi arvioimansa hankkeet. Toiseen vaiheeseen valituilta hankkeilta pyydetään lyhyt suullinen esittely säätiön hallitukselle sekä mahdollisesti etukäteen tarkentavia lisätietoja.

Arviointikriteerit:

  • sopivuus KAUTE-säätiön tarkoitukseen ja säätiön strategisiin teemoihin
  • arvioitu vaikuttavuus
  • potentiaalinen skaalautuvuus (rahoituksen kyky toimia uusien asioiden käynnistäjänä)
  • budjetti

Aikataulu

Syksyn projektihaun ensimmäinen vaihe järjestetään syyskuussa 2022. Haku on auki 1.9.–30.9.3022. Ensimmäisen vaiheen hakemukset arvioidaan lokakuussa 2022 ja päätökset toiseen vaiheeseen valituista tehdään hallituksen kokouksessa 20.10. 

Toisen kierroksen pitchaus järjestetään 9.11. Apurahojen ensimmäinen mahdollinen maksupäivä on 22.12.2022.

Haku järjestetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

Jaettavat apurahat

Hakuun on vuodelle 2022 varattu enintään 100 000 € (kevään ja syksyn hakukierrokset yhteensä.) Yksittäiset apurahat voivat olla suuruudeltaan 10 000–40 000 euroa.