mika-596825-unsplash_lowres.jpg

Projektihaku

Projektirahoitus on tarkoitettu hankkeille, jotka eivät sovi säätiön yleiseen tutkimushakuun mutta toteuttavat muuten säätiön säännöissä määriteltyä tarkoitusta. Tässä haussa ei rahoiteta tutkimusprojekteja, vaan niihin haetaan rahoitusta säätiön yleisessä apurahahaussa tammikuussa.

Vuonna 2022 rahoitimme seminaarien järjestämistä, kauppatieteellisen opetuksen kehittämistä sekä Nokian designarkiston digitointiprojektia. KAUTE on vuosien varrella rahoittanut myös esimerkiksi säätiön aloille kuuluvia kirja- ja dokumenttiprojekteja sekä tapahtumia.

Hakuprosessi ja kriteerit

Haku on kaksivaiheinen. Haun ensimmäisessä vaiheessa työryhmältä tai vastuulliselta toteuttajalta pyydetään enintään kolmen sivun vapaamuotoinen ideapaperi. Ideapaperiin tulee sisältyä tiivis kuvaus ehdotetusta projektista, sekä kuvaus projektin tavoitteesta, arvioitu vaikuttavuus, sopivuus säätiön strategisiin teemoihin, aikataulu, kokonaisbudjetti ja KAUTE-säätiöltä haettava osuus.

Säätiön hallitus valitsee ideapaperien perusteella toiseen vaiheeseen soveltuvimmiksi arvioimansa hankkeet. Toiseen vaiheeseen valituilta hankkeilta pyydetään lyhyt suullinen esittely säätiön hallitukselle sekä mahdollisesti etukäteen tarkentavia lisätietoja.

Arviointikriteerit:

  • sopivuus KAUTE-säätiön tarkoitukseen ja säätiön strategisiin teemoihin
  • arvioitu vaikuttavuus
  • potentiaalinen skaalautuvuus (rahoituksen kyky toimia uusien asioiden käynnistäjänä)
  • budjetti

Aikataulu

Vuonna 2023 projektirahoitushakemuksia arvioidaan syksyllä. Projektirahoituksen hakemista harkitsevia pyydetään ensin ottamaan yhteyttä säätiön asiamieheen hankkeen sopivuuden varmistamiseksi. Syksyn projektihaun hakuaika on 1.-20.10.

Jaettavat apurahat

Hakuun on vuodelle 2023 varattu enintään 50 000 €. Yksittäiset apurahat voivat olla suuruudeltaan 10 000–40 000 euroa.