krystal-ng-348718-unsplash_lowres.jpg

Tue tutkimusta

Pääomaamme ovat kartuttaneet monet yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Haluatko jättää nimesi kauppa- ja teknillistieteiden historiaan? Tue tutkimusta lahjoituksella!

Lahjoittajiamme yhdistää halu edistää kauppatieteellisen ja tekniikan alan tutkimusta, opetusta ja opiskelua Suomessa. Lahjoittajien ansiosta olemme 2010-luvulla pystyneet jakamaan yli kuusi miljoonaa euroa apurahoina kauppatieteiden ja tekniikan tutkimukseen, opetukseen ja koulutukseen.

Lahjoitusvarat sijoitetaan suunnitelmallisesti säätiön sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoitustoiminnan tavoite on turvata sijoitettavan varallisuuden reaaliarvo ja antaa pitkällä tähtäimellä 6–7 prosentin vuosituotto.

Näin teet lahjoituksen

KAUTE-säätiölle tehdyt lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toivomalla tavalla. Lahjoitus voidaan ohjata esimerkiksi tietylle tutkimusaiheelle tai -hankkeelle.

Lahjoitus voidaan kohdentaa esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Starttiraha väitöskirjatutkimusta aloittavalle
 • Vuoden tai puolenvuoden tutkimuskausi väitöskirja- tai post doc- tutkijalle
 • Tutkija- tai opiskelijavaihto ulkomaisessa huippuyliopistossa (esimerkiksi London School of Economics, Singularity University)
 • Tohtorien työllistymistä tukevan Post docs in companies -ohjelman apuraha
 • Tunnustuspalkinto (esimerkiksi Vuoden nuori tutkijayrittäjä -palkinto)

Lahjoituksen voi tehdä suoraan säätiön käyttöpääomaan tai perustamalla nimikko- tai erikoisrahaston. 

Lahjoitus säätiön käyttöpääomaan

Helpoin tapa tehdä lahjoitus on täyttää oheinen Lahjakirja (.docx) ja lähettää se sähköpostilla osoitteeseen info@kaute.fi. Lahjoitetut varat liitetään säätiön käyttörahastoon ja käytetään teknillisen ja kaupallisen opiskelun sekä opetus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen. Lahjoittaja voi esittää toiveen lahjoituksen ensisijaisesta käytöstä.

Nimikkorahaston perustaminen

Yksityisellä lahjoittajalla on mahdollisuus perustaa säätiöön oma nimikkorahasto, jonka varoja käytetään lahjoittajan esittämän toiveen mukaisesti. Nimikkorahaston voi perustaa tekemällä vähintään 100 000 euron lahjoituksen säätiölle.

Erikoisrahaston perustaminen

Merkittävä osa säätiön peruspääomasta on erikoisrahastoissa, joita ovat perustaneet ja kartuttaneet yksityiset lahjoittajat ja kaupallisen ja teknillisen alan yhteisöt ja yritykset. Erikoisrahaston voi perustaa tekemällä vähintään 250 000 euron lahjoituksen säätiölle. Erikoisrahaston varoja käytetään lahjoittajan antamien määräysten mukaan ja sen toimintaa valvoo lahjoittajan nimeämä neuvottelukunta.

Merkkipäiväkeräys

Merkkipäiväkeräys on oivallinen tapa juhlistaa esimerkiksi syntymäpäivää tai tasavuosia. Lahjojen sijaan voit pyytää onnittelijoita tekemään meille lahjoituksen ja siten tukea säätiön edustamien alojen tutkimusta, opetusta ja opiskelua.

Näin toteutat merkkipäiväkeräyksen:
Pyydä merkkipäivää muistavia osoittamaan huomionosoitukset Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiölle. Pyydä lahjan antajaa merkitsemään tilisiirron viestikenttään päättämäsi viesti (esimerkiksi Erkki Ekonomi 50-v.) ja onnittelijan tai onnittelijoiden nimet. Saat tiedon onnittelijoista ja keräyksen kokonaissummasta noin kaksi viikkoa merkkipäivän jälkeen. Lisätietoja info@KAUTE.fi.

Mikäli harkitset lahjoitusta tutkimuksen hyväksi, ota yhteyttä: 

Säätiön asiamies Tuomas Olkku

tuomas.olkku@KAUTE.fi
040 9015304

Erikoisrahastot

Pääosa KAUTEn myöntämistä apurahoista jaetaan lahjoittajien perustamista erikoisrahastoista. Nämä yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt ovat halunneet lahjoituksin tukea kaupallisen ja teknillisen alan koulutusta ja tieteellistä tutkimustoimintaa.

 • Laura ja Aarne Karjalaisen erikoisrahasto
 • Kaartokulman erikoisrahasto
 • Amer Sports Oyj:n erikoisrahasto
 • Ulkomaankaupan erikoisrahasto
 • Onni Rannikon erikoisrahasto
 • Talouselämä -lehden erikoisrahasto
 • Frith. Tikanojan erikoisrahasto
 • Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n erikoisrahasto
 • Suomen Ekonomien erikoisrahasto
 • Merkkipäivärahasto
 • Niilo V. Santasalon ja Lauri N. Santasalon erikoisrahasto
 • Jukka Härmälän erikoisrahasto
 • Eeva-Liisa Hirvisalon erikoisrahasto
 • Pyöreän Tornin Kilta ry:n erikoisrahasto
 • Akateemisen yrittäjyyden tukirahasto
 • Aimo Puromäen erikoisrahasto
 • Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen rahasto

Aiemmat lahjoittajat

AarneKarjalainen_Savytetty.jpg

Aarne Karjalainen (1913–1986)

TOIMITUSJOHTAJA JA VUORINEUVOS

Aarne Karjalainen kuului toisen maailmansodan jälkeisen Suomen talouselämän suurvaikuttajiin. Hän rakensi kansainvälisesti menestyneen Hyvon Kudeneule Oy:n tekstiiliteollisuuskonsernin. Kesäkuussa 1958 Aarne ja hänen vaimonsa Laura Karjalainen perustivat KAUTE-säätiöön erikoisrahaston, jonka peruspääoman Kudeneule Oy kasvatti kymmeneen miljoonaan markkaan vuonna 1961.

AimoPuromäki_Savytetty.jpg

DI Aimo Puromäki

ENERGIANEUVOS

Aimo Puromäki teki pitkän uran Helsingin Energian toimitusjohtajana ja lukuisten energia-alan vaikuttajajärjestöjen jäsenenä. Hän on jättänyt pysyvän jäljen sekä suomalaisen että kansainvälisen energia-alan toimintaan. Vuonna 2008 Puromäki perusti KAUTE-säätiöön nimeään kantavan erikoisrahaston, josta myönnetään apurahoja energia-alan ja energiatekniikan kestävän kehityksen opetukseen ja tutkimukseen.

Lue Puromäen energia-aiheisia kolumneja!

FrithTikanoja_Savytetty.png

Frithiof Tikanoja (1877–1964)

KAUPPANEUVOS

Frithiof Tikanoja oli Suomen nykyaikaisen tukkukaupan uranuurtajia. Hänen ja Josef Lassilan perustama kangas- ja rihkama-alan tukkuliike Lassila & Tikanoja oli 1980-luvulle saakka alansa suurin Suomessa. Monien vaiheiden kautta L&T:stä on kehittynyt palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta esimerkiksi jätehuollossa. Tikanoja kuuluu 1900-luvun alkupuoliskon merkittävimpiin talousvaikuttajiin Suomessa. Frith. Lassila & Tikanoja Oyj perusti Tikanojan rahaston lahjoituksella KAUTE-säätiöön vuonna 1977.

NiiloSantasalo_Savytetty.png

Niilo V. Santasalo (1900-1968)

TOIMITUSJOHTAJA JA PERUSTAJA

Niilo Santasalo perusti Toivo Sohlbergin kanssa Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n vuonna 1932. Yritys valmisti kuivaus- ja lämpökaappeja ja muita laboratoriovälineitä apteekeille, sairaaloille ja laboratorioille. Tarjonta oli siihen asti ollut vain ulkomaisten toimittajien käsissä. Kun tuontia Suomeen rajoitettiin toisen maailmansodan jälkeen, Niilo Santasalon rooli sairaalateknologian asiantuntijana ja alan tekniikan toimittajana vakiintui.

LauriSantasalo_Savytetty.png

Lauri Santasalo (1924-2004)

TOIMITUS- JA TUTKIMUSJOHTAJA

Lauri Santasalo siirtyi isänsä perustaman Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n johtoon 1960-luvulla. Kun yritys myytiin vuonna 1992 Yhdysvaltoihin, Santasalo päätti ryhtyä tukemaan vedenpuhdistusteknologian ja sterilointitekniikan tutkimusta Suomessa. Hän perusti vuonna 1993 KAUTE-säätiöön Santasalon rahaston. Rahasto tukee bioteknisten, farmaseuttisten sekä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon prosessien puhtauteen ja hygieniaan liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä.