krystal-ng-348718-unsplash_lowres.jpg

Lahjoittaja on mahdollistaja

Haluatko jättää nimesi kauppa- ja teknillistieteiden historiaan?
Onko tieteellinen tutkimus lähellä sydäntäsi?
Kartuttamalla Kaute-säätiön pääomaa muutat maailmaa.
Tue tutkimusta lahjoituksella!

Pääomaamme ovat kartuttaneet monet yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Lahjoittajiamme yhdistää halu edistää kauppatieteellisen ja tekniikan alan tutkimusta, opetusta ja opiskelua Suomessa. Heidän ansiostaan olemme jakaneet 2010-luvulla yli kuusi miljoonaa euroa apurahoina kauppatieteiden ja tekniikan tutkimukseen, opetukseen ja koulutukseen.

Sijoitamme lahjoitusvarat suunnitelmallisesti säätiön sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoitustoiminnan tavoite on turvata sijoitettavan varallisuuden reaaliarvo ja antaa pitkällä tähtäimellä 6–7 prosentin vuosituotto.

Näin teet lahjoituksen

KAUTE-säätiölle tehdyt lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toivomalla tavalla. Lahjoitus voidaan ohjata esimerkiksi tietylle tutkimusaiheelle tai -hankkeelle.

Lahjoitus voidaan kohdentaa esimerkiksi seuraavin tavoin:

  • Starttiraha väitöskirjatutkimusta aloittavalle
  • Vuoden tai puolenvuoden tutkimuskausi väitöskirja- tai post doc -tutkijalle
  • Tutkija- tai opiskelijavaihto ulkomaisessa huippuyliopistossa (esimerkiksi London School of Economics, Singularity University)
  • Tohtorien työllistymistä tukevan Post docs in companies -ohjelman apuraha
  • Tunnustuspalkinto (esimerkiksi Vuoden nuori tutkijayrittäjä -palkinto)

Lahjoituksen voi tehdä suoraan säätiön käyttöpääomaan tai perustamalla nimikko- tai erikoisrahaston. 

Lahjoitus säätiön käyttöpääomaan

Helpoin tapa tehdä lahjoitus on täyttää oheinen Lahjakirja (.docx) ja lähettää se sähköpostilla osoitteeseen info@kaute.fi. Lahjoitetut varat liitetään säätiön käyttörahastoon ja käytetään teknillisen ja kaupallisen opiskelun sekä opetus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen. Lahjoittaja voi esittää toiveen lahjoituksen ensisijaisesta käytöstä.

Nimikkorahaston perustaminen

Yksityisellä lahjoittajalla on mahdollisuus perustaa säätiöön oma nimikkorahasto, jonka varoja käytetään lahjoittajan esittämän toiveen mukaisesti. Nimikkorahaston voi perustaa tekemällä vähintään 100 000 euron lahjoituksen säätiölle.

Erikoisrahaston perustaminen

Merkittävä osa säätiön peruspääomasta on erikoisrahastoissa, joita ovat perustaneet ja kartuttaneet yksityiset lahjoittajat ja kaupallisen ja teknillisen alan yhteisöt ja yritykset. Erikoisrahaston voi perustaa tekemällä vähintään 250 000 euron lahjoituksen säätiölle. Erikoisrahaston varoja käytetään lahjoittajan antamien määräysten mukaan ja sen toimintaa valvoo lahjoittajan nimeämä neuvottelukunta.

Merkkipäiväkeräys

Merkkipäiväkeräys on oivallinen tapa juhlistaa esimerkiksi syntymäpäivää tai tasavuosia. Lahjojen sijaan voit pyytää onnittelijoita tekemään meille lahjoituksen ja siten tukea säätiön edustamien alojen tutkimusta, opetusta ja opiskelua.

Näin toteutat merkkipäiväkeräyksen:
Pyydä merkkipäivää muistavia osoittamaan huomionosoitukset Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiölle. Pyydä lahjan antajaa merkitsemään tilisiirron viestikenttään päättämäsi viesti (esimerkiksi Erkki Ekonomi 50-v.) ja onnittelijan tai onnittelijoiden nimet. Saat tiedon onnittelijoista ja keräyksen kokonaissummasta noin kaksi viikkoa merkkipäivän jälkeen. Lisätietoja info@KAUTE.fi.

Ota yhteyttä, mikäli harkitset

lahjoitusta tutkimuksen hyväksi:

Säätiön asiamies Tuomas Olkku

tuomas.olkku@KAUTE.fi
040 9015304

Erikoisrahastot

Pääosa KAUTEn myöntämistä apurahoista jaetaan lahjoittajien perustamista erikoisrahastoista. Nämä yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt ovat halunneet lahjoituksin tukea kaupallisen ja teknillisen alan koulutusta ja tieteellistä tutkimustoimintaa.

Hakemukset kohdistetaan oikeaan rahastoon säätiön toimesta.

Tutustu erikoisrahastoihimme:

Laura ja Aarne Karjalaisen erikoisrahasto
Toimitusjohtaja ja vuorineuvos Aarne Karjalainen kuului toisen maailmansodan jälkeisen Suomen talouselämän suurvaikuttajiin. Kesäkuussa 1958 hän perusti vaimonsa Laura Karjalaisen kanssa erikoisrahaston, joka tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta sekä tutkimustiedon levittämistä Kaute-säätiön strategian mukaisesti.

Kaartokulman erikoisrahasto
Kaartokulman erikoisrahasto on talousneuvos Juho Vainion perustama rahasto, josta tuetaan kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta sekä tutkimustiedon levittämistä Kaute-säätiön strategian mukaisesti. Juho Vainio tuli tunnetuksi rakennuttajana Helsingin laajenemisvaiheessa 1900-luvun alussa.

Amer Sports Oyj:n erikoisrahasto
Amer Sports Oyj:n edeltäjän, Tupakkatehdas Tuva Oy:n, alkuperäiset omistajat olivat kauppatieteiden ja teknillisten tieteiden opiskelijoita. Erikoisrahastosta tuetaan kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta sekä tutkimustiedon levittämistä Kaute-säätiön strategian mukaisesti.

Ulkomaankaupan erikoisrahasto
Ulkomaankaupan erikoisrahastosta tuetaan ulkomailla tapahtuvaa opiskelua ja harjoittelua. Etusijalla ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Onni Rannikon erikoisrahasto
Onni Rannikko oli aikansa merkittävimpiä talousvaikuttajia. Hänen elämäntyönsä oli vaikuttamistyö kulttuurisivistyksen ja tieteen edistämistyön puolesta. Rannikko oli aktiivinen myös Kauppakorkeakoulun taustajoukoissa. Erikoisrahastosta tuetaan kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta sekä tutkimustiedon levittämistä Kaute-säätiön strategian mukaisesti.

Talouselämä-lehden erikoisrahasto
Ensimmäinen Talouselämä-lehti julkaistiin vuonna 1938. Rahaston tarkoituksena on tukea suomalaista elinkeinoelämää palvelevan tutkimus- ja tietoaineiston luomista, kokoamista ja julkistamista. Rahaston erityisenä kohdealueena on suomalaisen talousjournalismin tukeminen.

Frith. Tikanojan erikoisrahasto
Suomalaisen tukkuliiketoiminnan uranuurtaja ja talousvaikuttaja Frithjof Tikanoja muistetaan kangas- ja rihkama-alan tukkuliikkeestä Lassila & Tikanojasta. Tikanojan rahastosta tuetaan Vaasan ylopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevia henkilöitä.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n erikoisrahasto
Tekniikan akateemiset TEK ry on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja muiden tekniikan alalla toimivien, yliopistotutkinnon suorittaneiden etujärjestö. TEK:in rahastosta tuetaan teknillisten tieteiden, tekniikan ja arkkitehtuurin edistämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Suomen Ekonomien erikoisrahasto
Suomen Ekonomit ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Suomen Ekonomien rahasto edistää Kaute-säätiön strategian mukaisesti kauppatieteitä ja kauppatieteellisten korkeakouluyksiköiden kilpailukykyä. Se vaalii kauppatieteellisen koulutuksen perinteitä ja huolehtii kauppatieteellisen koulutuksen saaneiden toimintamahdollisuuksista yhteiskunnan hyväksi. Rahastosta tuetaan myös liikkeenjohdon ja sen asiantuntijoiden sekä ammatinharjoittajien koulutusta ja kansainvälistymistä.

Merkkipäivärahasto
Merkkipäivärahastosta tuetaan kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta sekä tutkimustiedon levittämistä Kaute-säätiön strategian mukaisesti. Merkkipäivärahastoon voidaan kohdistaa mm. tutkimuksen tukemisesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yritysten merkkipäiväkeräysten tuottoja.

Niilo V. Santasalon ja Lauri N. Santasalon erikoisrahasto
Niilo Santasalo oli merkittävä sairaalateknologian asiantuntija. Rahasto tukee puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimusta ja kehitystyötä biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Kohdealueena ovat myös puhtaiden vesien valmistus ja valvonta.

Jukka Härmälän erikoisrahasto
Vuorineuvos Jukka Härmälä, Stora Enso Oyj:n entinen toimitusjohtaja, on yksi merkittävimmistä Suomen talouselämän vaikuttajista. Hänen nimeään kantavasta erikoisrahastosta tuetaan kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta sekä tutkimustiedon levittämistä Kaute-säätiön strategian mukaisesti.

Eeva-Liisa Hirvisalon erikoisrahasto
Eeva-Liisa Hirvisalon erikoisrahasto tukee kotoperäisten luonnonaineiden tutkimustoimintaa sekä niiden kaupallista ja teknillistä hyödyntämistä.

Pyöreän Tornin Kilta ry:n erikoisrahasto
Pyöreän tornin killan rahasto tukee tekniikan alan tutkijoita, jotka työskentelevät Aalto-yliopistossa.

Akateemisen yrittäjyyden tukirahasto
Rahaston tarkoituksena on kannustaa teknisen ja kaupallisen alan tiedekorkeakouluissa opiskelevia ja niissä loppututkinnon suorittaneita nuoria yrittäjyyteen sekä tukea heitä henkisesti ja tiedollisesti.

Aimo Puromäen erikoisrahasto
Elämäntyönsä Helsingin Energian toimitusjohtajana ja energia-alan vaikuttajana tehnyt Aimo Puromäki perusti nimeään kantavan erikoisrahaston vuonna 2008. Rahastosta myönnetään apurahoja energia-alaan ja uusiutuvaan energiaan liittyvään tutkimukseen.

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen rahasto
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen rahastosta tuetaan valimotekniikan ja valunkäytön edistämiseen liittyvää tutkimusta teknologia, ihminen ja ympäristö huomioon ottaen.