KAUTE-säätiön pääomaa ovat vuosien varrella kartuttaneet monet yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Heitä yhdistää halu edistää kauppatieteellisen ja tekniikan alan tutkimusta, opetusta ja opiskelua Suomessa. Lahjoittajien ansiosta säätiö on 2000-luvulla pystynyt jakamaan yli kuusi miljoonaa euroa apurahoina kauppatieteiden ja tekniikan tutkimukseen, opetukseen ja koulutukseen.

Lahjoitusvarat sijoitetaan suunnitelmallisesti säätiön sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoitustoiminnan tavoite on turvata sijoitettavan varallisuuden reaaliarvo ja antaa pitkällä tähtäimellä 6–7 prosentin vuosituotto.

KAUTE kutsuu kaikki lahjoittajansa säätiön kumppaniverkostoon. Järjestämme vuosittain tilaisuuksia, jossa lahjoittajat pääsevät tapaamaan tukemiaan tutkijoita, kuulemaan kiinnostavista tutkimusaiheista ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Lisätietoja kaikissa lahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä

Säätiön asiamies Tuomas Olkku
[email protected]
040 901 5304

Lahjoitusten tekeminen

Verohallitus on nimennyt KAUTE-säätiön vuosiksi 2014–2018 sellaiseksi tuloverolaissa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyt vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

KAUTE-säätiölle tehdyt lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toivomalla tavalla. Lahjoitus voidaan ohjata esimerkiksi tietylle tutkimusaiheelle tai -hankkeelle.

Lahjoitus voidaan kohdentaa esimerkiksi seuraavin tavoin:

– Starttiraha väitöskirjatutkimusta aloittavalle
– Vuoden tai puolenvuoden tutkimuskausi väitöskirja- tai post doc- tutkijalle
– Tutkija- tai opiskelijavaihto ulkomaalaisessa huippuyliopistossa (esimerikiksi London School of Economics, Singularity University)
– Tohtorien työllistymistä tukevan Post docs in companies -ohjelman apuraha
– Tunnustuspalkinto (esimerkiksi Vuoden nuori tutkijayrittäjä -palkinto)

 • Lahjoitus säätiön käyttöpääomaan

  Helpoin tapa tehdä lahjoitus on täyttää oheinen Lahjakirja (.docx), lähettää se sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Lahjoitetut varat liitetään säätiön käyttörahastoon ja käytetään teknillisen ja kaupallisen opiskelun sekä opetus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen. Lahjoittaja voi esittää toiveen lahjoituksen ensisijaisesta käytöstä.

 • Nimikkorahastot

  Yksityisellä lahjoittajalla on mahdollisuus perustaa säätiöön oma nimikkorahasto, jonka varoja käytetään lahjoittajan esittämän toiveen mukaisesti. Nimikkorahaston voi perustaa tekemällä vähintään 100 000 euron lahjoituksen säätiölle.

 • Erikoisrahaston perustaminen

  Merkittävä osa säätiön peruspääomasta on erikoisrahastoissa, joita ovat perustaneet ja kartuttaneet yksityiset lahjoittajat ja kaupallisen ja teknillisen alan yhteisöt ja yritykset. Erikoisrahaston voi perustaa tekemällä vähintään 250 000 euron lahjoituksen säätiölle. Erikoisrahaston varoja käytetään lahjoittajan antamien määräysten mukaan ja sen toimintaa valvoo lahjoittajan nimeämä neuvottelukunta.

 • Merkkipäiväkeräys

  Merkkipäiväkeräys on oivallinen tapa juhlistaa esimerkiksi syntymäpäivää tai tasavuosia. Lahjojen sijaan voit pyytää onnittelijoita tekemään lahjoituksen KAUTE-säätiölle ja siten tukemaan säätiön edustamien alojen tutkimusta, opetusta ja opiskelua.

  Näin toteutat merkkipäiväkeräyksen:

  Pyydä merkkipäivää muistavia osoittamaan huomionosoitukset Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiölle.
  Pyydä lahjan antajaa merkitsemään tilisiirron viestikenttään päättämäsi viesti (esimerkiksi Erkki Ekonomi 50 v) ja onnittelijan tai onnittelijoiden nimet.
  Saat tiedon onnittelijoista ja keräyksen kokonaissummasta noin kaksi viikkoa merkkipäivän jälkeen. Lisätietoja [email protected]

Päättyneet keräykset

Juhlavuosikampanja

KAUTE-säätiö täytti 60 vuotta marraskuussa 2016. Merkkivuotta juhlistettiin kampanjalla, joka edisti digitalisoituvan talouden ja yhteiskunnan tutkimusta.

Tunti tutkijalle -juhlavuosikeräys tuotti yli 200 000 euroa. Keräykseen osallistui yhdeksän organisaatiota ja 30 yksityishenkilöä. Keräyksen tuotto jaetaan apurahoina digitalisaatiota tarkasteleville väitöskirja- ja post doc -tutkijoille. Digitalisaatioon keskittyvässä #Tulenkantajat-teemahaussa syksyllä 2016 myönnettiin rahoitusta alustatalouden, algoritmien vallan ja teollisen talonrakentamisen tutkimukseen.

Rahallisen tuen lisäksi juhlavuosi keräsi yhteen säätiön vanhoja ja uusia ystäviä, paransi säätiön tunnettuutta sekä kehitti tapoja tehdä yhteistyötä yritysten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Juhlavuosikampanja edisti säätiön tukeman tutkimuksen tunnettuutta sekä tutkijoiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Lue lisää Tunti tutkijalle -keräyksestä.

Aiempia lahjoittajia

Toimitusjohtaja ja vuorineuvos

Aarne Karjalainen (1913–1986)

Aarne Karjalainen kuului toisen maailmansodan jälkeisen Suomen talouselämän suurvaikuttajiin. Hän rakensi kansainvälisesti menestyneen Hyvon Kudeneule Oy:n tekstiiliteollisuuskonsernin. Kesäkuussa 1958 Aarne ja hänen vaimonsa Laura Karjalainen perustivat KAUTE-säätiöön erikoisrahaston, jonka peruspääoman Kudeneule Oy kasvatti kymmeneen miljoonaan markkaan vuonna 1961.

Energianeuvos

DI Aimo Puromäki

Aimo Puromäki teki pitkän uran Helsingin Energian toimitusjohtajana ja lukuisten energia-alan vaikuttajajärjestöjen jäsenenä. Hän on jättänyt pysyvän jäljen sekä suomalaisen että kansainvälisen energia-alan toimintaan. Vuonna 2008 Puromäki perusti KAUTE-säätiöön nimeään kantavan erikoisrahaston, josta myönnetään apurahoja energia-alan ja energiatekniikan kestävän kehityksen opetukseen ja tutkimukseen.

Kauppaneuvos

Frithiof Tikanoja (1877–1964)

Frithiof Tikanoja oli Suomen nykyaikaisen tukkukaupan uranuurtajia. Hänen ja Josef Lassilan perustama kangas- ja rihkama-alan tukkuliike Lassila & Tikanoja oli 1980-luvulle saakka alansa suurin Suomessa. Monien vaiheiden kautta L&T:stä on kehittynyt palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta esimerkiksi jätehuollossa. Tikanoja kuuluu 1900-luvun alkupuoliskon merkittävimpiin talousvaikuttajiin Suomessa. Frith. Lassila & Tikanoja Oyj perusti Tikanojan rahaston lahjoituksella KAUTE-säätiöön vuonna 1977.

Toimitusjohtaja ja perustaja

Niilo V. Santasalo (1900-1968)

Niilo Santasalo perusti Toivo Sohlbergin kanssa Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n vuonna 1932. Yritys valmisti kuivaus- ja lämpökaappeja ja muita laboratoriovälineitä apteekeille, sairaaloille ja laboratorioille. Tarjonta oli siihen asti ollut vain ulkomaisten toimittajien käsissä. Kun tuontia Suomeen rajoitettiin toisen maailmansodan jälkeen, Niilo Santasalon rooli sairaalateknologian asiantuntijana ja alan tekniikan toimittajana vakiintui.

Toimitus- ja tutkimusjohtaja

Lauri Santasalo (1924-2004)

Lauri Santasalo siirtyi isänsä perustaman Oy Santasalo-Sohlberg Ab:n johtoon 1960-luvulla. Kun yritys myytiin vuonna 1992 Yhdysvaltoihin, Santasalo päätti ryhtyä tukemaan vedenpuhdistusteknologian ja sterilointitekniikan tutkimusta Suomessa. Hän perusti vuonna 1993 KAUTE-säätiöön Santasalon rahaston. Rahasto tukee bioteknisten, farmaseuttisten sekä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon prosessien puhtauteen ja hygieniaan liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä.