Datavetoinen-tulevaisuus.jpg

Tietoa meistä

KAUTE-säätiö tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta sekä tutkimustiedon levittämistä.

Myönnämme apurahoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tuemme alan parhaita tutkijoita, jotta tuloksia syntyy ja ne tavoittavat paitsi tiedeyhteisön, myös yritykset ja päätöksentekijät. 

Tavoitteenamme on auttaa suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Kauten tukema tutkimus voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten elämme ja miten Suomi, maailma ja ihmiset voivat tulevaisuudessa. 

Meille on tärkeää, että tutkimusta myös sovelletaan käytännössä. Viestimme tutkimuksesta aktiivisesti ja tuomme yhteen tutkijoita, yrityksiä ja päätöksentekijöitä.

Säätiön strategia 2021–2023

Strategiakaudella 2021–2023 toimintamme keskiössä on tutkimusapurahojen jakaminen ja tutkitun tiedon levittäminen. Lisäksi pyrimme tukemaan akateemisen maailman ja tutkimuksen soveltajien välistä vuorovaikutusta.

Tutustu strategiaan

Säätiön historia

Suomen Ekonomiliitto (nyk. Suomen Ekonomit) ja Teekkaritoiminnan Edistämisyhdistys TTEY ry (nyk. Pyöreän Tornin Kilta ry) perustivat KAUTEn vuonna 1956. Sodan jälkeen 1950-luvulla Suomessa talous kasvoi ja tarve korkeasti koulutetulle työvoimalle oli kova. KAUTE perustettiin tukemaan kauppa- ja teknistieteellistä opiskelua ja näiden alojen opetusta ja tutkimusta. 

Vuosikymmenten aikana säätiöstä on kehittynyt aktiivinen ja innovatiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä muiden suomalaisten säätiöiden sekä alan suomalaisten ja ulkomaalaisten yliopistojen kanssa. Pyrimme myös aktiivisesti tunnistamaan uusia kaupallisen ja teknillisen alan tutkimus- ja koulutustarpeita sekä ohjaamaan rahoitusta niihin.

Asiamies

Tuomas-23012020_vaaka.jpg

Tuomas Olkku, KTM

ASIAMIES

tuomas.olkku@kaute.fi

Asiamies vastaa säätiön hallituksen päätösten toimeenpanosta, taloushallinnon järjestämisestä, apurahojen maksatuksesta, sijoitusomaisuutta koskevien toimeksiantojen toteuttamisesta ja yhteydenpidosta erikoisrahastoihin. Tuomas on toiminut KAUTEn asiamiehenä vuoden 2020 alusta asti.

Hallitus

Matti_Suominen-e1513344380451.jpg

Prof. Matti Suominen

Puheenjohtaja, 2017–

Matti Suominen on KAUTEn hallituksen puheenjohtaja. Matti on kauppatieteiden tohtori University of Pennsylvaniasta. Hän toimii Aalto-yliopiston rahoituksen professorina erikoisalanaan yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinoiden toiminta.

Eriksson_Suvi-04_2.jpg

Johtaja Suvi Eriksson

Hallituksen jäsen, 2017–

Suvi Eriksson työskentelee Suomen Ekonomeissa urapalveluiden johtajana. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. korkeakoulupolitiikka, yliopistokoulutuksen kehittäminen sekä jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen työuran aikana.

pajunenvaaka.jpg

TkT Nani Pajunen

Hallituksen jäsen, 2022–

Nani Pajunen toimii johtavana asiantuntijana Sitran Kestävyysratkaisut-teemalla. Hän etsii työssään ratkaisuja siihen, miten maailmantalous toimii maapallon kantokyvyn asettamissa rajoissa. Hän on vakuuttunut siitä, että maailma pelastetaan tekemällä maailman pelastamisesta kannattavaa liiketoimintaa. Nanilla on tekniikan tohtorin tutkinto Aalto-yliopistosta.

markus-granlund-rajattu.jpg.jpg

Prof. Markus Granlund

Hallituksen jäsen, 2021–

Markus Granlund toimii Turun yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen professorina sekä dekaanina. Hänen tutkimusintressinsä kattavat laajasti johtamis- ja tietojärjestelmien suunnittelun ja käytön problematiikkaa.

Janne_Viskari_pieni.jpg

DI Janne Viskari

Hallituksen jäsen, 2019–

Janne Viskari on Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja. Janne on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on yhteiskunnan digitalisaation asiantuntija ja puolestapuhuja.

Valtuuskunta

KAUTEn valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista Suomen Ekonomit ry ja Pyöreän Tornin Kilta ry (PKT) nimeävät kumpikin neljä jäsentä sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) yhden jäsenen. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen ja tilintarkastajat, vahvistaa säätiön tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman sekä valvoo säätiön toimintaa.

Sijoitustoiminta

Sijoitustoimintamme tarkoitus on mahdollistaa säätiön toiminta ja avustusten jako.‎ Säätiön varat on sijoitettava säätiölain mukaisesti tuottavasti ja turvaavasti.‎ Tavoitteenamme on turvata sijoitettavan varallisuuden reaaliarvo ja saavuttaa vertailuindeksiä parempi tuotto pitkällä aikavälillä.

KAUTEn pääasiallinen toiminta koostuu tutkimusrahoituksen myöntämisestä kauppa- ja teknillistieteellisille aloille hakemusten perusteella. Myönnettävien apurahojen määrä ‎vahvistetaan säätiön talousarviossa. Tavoitteena on jakaa apurahoina 50–60 prosenttia juoksevasta tuotto-osasta ja noin 2 prosenttia varoista pitkällä aikavälillä, huomioiden kuitenkin sijoitusten arvonvaihtelut. Sijoituksista noin 55 prosenttia on osakesijoituksia, 25 % korkosijoutuksia ja 20 % vaihtoehtoisia sijoituksia.

Sijoitussalkun markkina-arvo 31.12.2021 oli yhteensä 32,1 miljoonaa euroa. Sijoitussalkun tuotto vuonna 2021 oli 19,8% (vertailuindeksi 13,8%).

KAUTEn sijoitustoiminnasta päättää säätiön hallitus tukenaan sijoitusalan ammattilaisista koostuva sijoitustoimikunta. Sijoitustoimikuntaan kuuluvat:

Vuosikertomukset

Säätiön toimintakertomus 2021

Säätiön toimintakertomus 2020

Säännöt

Säätiön toimintaa ohjaavat säätiön säännöt, joissa määritellään säätiön tarkoitus.

Tutustu säätiön sääntöihin 30.10.2020.