Uutiset

Apurahapäätökset 2014


Kevään 2014 apurahahaussa hakemuksia saapui kaikkiaan 252.

Tutkijavierailut

KAUTEn professoripoolin vuoden 2014 apuraha 27.000,00 euroa myönnettiin liiketaloustieteen professori Jyrki Walleniukselle  Aalto-yliopistosta. Apurahan käyttötarkoituksena on tutkimusvierailut Yhdysvalloissa monitavoiteongelmien tutkimiseksi.

Tutkijat maailmalle on neljän kaupan ja tekniikan alan säätiön yhteishanke. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Kevään 2014 hakukierroksessa saapui yhteensä 121 (2013 90) hakemusta. Säätiöt myönsivät yhteensä 500.000,00 euroa. Katso tarkemmin ohjelman verkkosivuilla.

KAUTE myönsi tutkijavierailuihin viisi apurahaa yhteensä 100.000 euroa:

  • Ali-Löytty Harri Johannes tutkimustyöhön aiheesta: ”Varauksensiirto-ominaisuuksien optimointi kestävän kehityksen mukaisessa polttoaineen tuottamisreaktiossa – vesimolekyylin pilkkominen auringon valon ja edullisten materiaalien avulla”, 12kk:n vierailu, Stanfordin yliopisto, 30.000,00 euroa
  • Finne Max Markus tutkimustyöhön aiheesta: ”Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka palvelullistuneiden teollisuusyritysten verkostoissa”, 6kk:n tutkimusvierailu Marquette University, Milwauklee, Wisconsin, 15.000,00 euroa
  • Ihantola Petri tutkimustyöhön aiheesta: ”Oppimisen analytiikka automaattisen palautteen kehittämisen työkaluna vuorovaikutteisissa oppimisympäristöissä”, 6kk:n vierailu, Stanfordin yliopisto, 25.000,00 euroa
  • Lehtonen Miikka Juhani tutkimustyöhön aiheesta: ”Visuaalinen tieto ja tiedon visualisointi pelialan yrityksissä”, 12kk:n vierailu, Hitotsubashi University, Tokio, 20.000,00 euroa
  • Vimpari Jussi tutkimustyöhön aiheesta: ”Reaalioptioiden merkitys investointien epävarmuuksien johtamisessa”, 6kk:n vierailu, Cambridgen yliopisto, 10.000,00 euroa

Energiapolitiikan ja energiatehokkuuden tutkimus

KAUTE-säätiö myönsi kaksi 15.000,00 euron post-doc apurahaa uuden energiapolitiikan tutkimiseen:

  • FT Mikko Jalakselle tutkimustyöhön: Uudet energiaratkaisut teknishallinnollisina kokonaisuuksina ja rahoituskohteina – post-doc apuraha uuden energiapolitiikan tutkimiseen
  • FT Sanna-Liisa Sihto-Nissilälle tutkimustyöhön: Kansantaloudellisesti ja ilmastollisesti kestävä energiapolitiikka: kohti tulevaisuuden energiaälykästä yhteiskuntaa

Aimo Puromäen erikoisrahastosta myönnettiin lisäksi kolme apurahaa:

  • Kaisa Kontu 6.000,00 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Kaukolämpö ja -jäähdytys osana joustavaa energiajärjestelmää”
  • Fanni Mylläri 5.000,00 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Ilmakehä ja energiantuotannon hiukkaspäästöt”
  • Petri Peltola 6.000,00 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Modeling of chemical looping processes for CO2-free energy generation”

Yhteensä säätiö myönsi yhteensä 249.200,00 euroa 27 hakijalle. Luettelo kaikista säätiön apurahansaajista. Säätiön apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran helmikuussa 2015.