Apurahat Uutiset

Hae apurahaa kauppa- ja teknillisten tieteiden tutkimukseen 2.–31.1.2023

KAUTE-säätiön kevään 2023 apurahahaussa tuetaan kauppa- ja teknillisten tieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Apurahoja voivat hakea väitöskirjatutkijat sekä uransa alkuvaiheessa olevat postdoc-tutkijat.

KAUTE-säätiön kevään yleinen apurahahaku on auki 2.-31.1.2023. Tukemalla kunnianhimoista tutkimusta säätiö pyrkii auttamaan suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Kevään hakukierroksella myönnettävät apurahat

1) Työskentelyapurahat väitöskirjatutkijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista työskentelyä varten. Apurahojen suuruus vuonna 2023 on 6 000 euroa (3 kk), 12 000 euroa (6 kuukautta) ja 24 000 euroa (12 kuukautta). Väitelleille postdoc-tutkijoille 12 kk apuraha on 28 000 euroa. Tohtorinväitöksestä saa olla kulunut enintään viisi vuotta. Työskentelyapuraha voidaan myöntää myös kauppatieteen ja tekniikan yliopisto-opetuksen kehittämiseen.

2) Apuraha matkakulujen kattamiseen. Apurahaa voi käyttää vähintään kuukauden mittaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaille, ei kuitenkaan konfrerenssivierailuihin. Apurahan suuruus vuonna 2023 on enintään 10 000 euroa.

2) Apurahat tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahan suuruus vuonna 2023 on enintään 5 000 euroa.

Säätiön apurahat pidempikestoiseen tutkimusvaihtoon ovat haettavina myöhemmin keväällä Tutkijat maailmalle -ohjelman ja Fulbright Finlandin kautta.

Haun teemat

Vuosina 2021–2023 toimintaamme ohjaa kolme strategista teemaa: kestävä jälleenrakennus, datavetoinen tulevaisuus sekä monimuotoistuva yhteiskunta. Toivomme hakemuksia erityisesti tukijoilta, joiden työ liittyy näihin teemoihin.

  • Kestävä jälleenrakennus tarkoittaa aiheita, joiden avulla yritysten ja yhteiskunnan toimintaa suunnataan uudelle, kokonaisvaltaisesti kestävämmälle uralle. Näitä voivat olla esimerkiksi energiamurros, kiertotalous, digitalisaatio, yrittäjyys ja kansainvälinen yhteistyö.
  • Datavetoinen tulevaisuus kattaa laajasti yhteiskuntaa muuttavien teknologioiden ymmärtämisen ja kehittämisen. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi big dataan, algoritmeihin, tekoälyyn ja koneoppimiseen, datan etiikkaan tai datatalouteen.
  • Monimuotoistuva yhteiskunta tarkoittaa poikkitieteellistä ja heterogeenistä lähestymistapaa niin tieteessä, työelämässä tai laajemmin yhteiskunnassa.

Muut painopisteet

Muutamat säätiöön kuuluvat erikoisrahastot myöntävät apurahoja kohdennetusti tietyille tutkimusaloille. Hakijan ei tarvitse erikseen kohdentaa hakemusta kyseiselle rahastolle, vaan se tehdään säätiön toimesta.

Aimo Puromäen erikoisrahasto myöntää apurahoja energia-alan, erityisesti puhtaan energiantuotannon ja energiatekniikan kestävän kehityksen tutkimukseen ja opetukseen.

Eeva-Liisa Hirvisalon erikoisrahasto myöntää apurahoja kotoperäisten luonnonaineiden kestävän kaupallisen ja teknisen hyödyntämisen tutkimukseen.  

Niilo V. ja Lauri N. Santasalon erikoisrahasto myöntää tässä haussa apurahoja puhtaan teknologian prosessien ja infektionhallinnan tutkimukseen biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Apurahat puhtaiden vesien tutkimukseen liittyvät apurahat jaetaan erillisessä vesitekniikan tutkimushaussa syksyllä 2023.

Talouselämä-lehden erikoisrahasto myöntää apurahoja suomalaista elinkeinoelämää palvelevan tutkimus- ja tietoaineiston luomiseen, kokoamiseen ja julkistamiseen. Erityisenä kohdealueena on suomalaiseen talousjournalismiin liittyvä tutkimus.

Näin haet 

Tutustu huolellisesti apurahanhakijan ohjeisiin. Hakeminen tapahtuu säätiön apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen tulee jättää 31.1.2023 klo 23.59 mennessä. Emme käsittele myöhästyneitä apurahahakemuksia.