Säätiö myöntää apurahoja näiden tieteenalojen tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. KAUTE-säätiö on 2000-luvulla jakanut apurahoja yhteensä yli 8 miljoonaa euroa.

Sodan jälkeen 1950-luvulla Suomen talous kasvoi vakaasti, ja tarve korkeasti koulutetulle työvoimalle oli kova. Suomen Ekonomiliitto (nyk. Suomen Ekonomit) ja Teekkaritoiminnan Edistämisyhdistys TTEY ry (nyk. Pyöreän Tornin Kilta ry) perustivat KAUTEn vuonna 1956 tukemaan taloudellisesti kauppa- ja teknistieteellistä opiskelua sekä näiden alojen opetusta ja tutkimusta.

Vuosikymmenten aikana säätiöstä on kehittynyt aktiivinen ja innovatiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä muiden suomalaisten säätiöiden sekä alan suomalaisten ja ulkomaalaisten yliopistojen kanssa. Säätiö pyrkii myös aktiivisesti tunnistamaan uusia kaupallisen ja teknillisen alan tutkimus- ja koulutustarpeita sekä ohjaamaan rahoitusta niihin.

KAUTE säännöt 30.10.2020

 

Hallinto

 • Hallitus

   

   

  Säätiön hallitus on vastuussa säätiön toiminnasta ja varallisuuden hoidosta. Hallituksen tehtävä on laatia säätiön strategia ja seurata sen toteutumista. Hallitus seuraa säätiön toiminnan tarkoituksenmukaista ja tehokasta toteuttamista ja valitsee säätiölle asiamiehen.

  KAUTE-säätiön hallitus:

  Prof. Matti Suominen, puheenjohtaja, 2017–
  Suvi Eriksson, 2017–
  Prof. Tapio Lokki, 2014–
  Prof. Markus Granlund 2021-
  DI Janne Viskari, 2019–

 • Valtuuskunta

  Säätiön valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista Suomen Ekonomit ry ja Pyöreän Tornin Kilta ry (PKT) nimeävät kumpikin neljä jäsentä sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) yhden jäsenen. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen ja tilintarkastajat, vahvistaa säätiön tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman sekä valvoo säätiön toimintaa.

  KAUTE-säätiön valtuuskunta:

  DI Kristiina Hartikainen, valtuuskunnan jäsen, 2021–2023 (PTK)
  DI Ilkka Hiirsalmi, valtuuskunnan jäsen, 2016–2021 (PTK)

  Teollisuusneuvos Antti Joensuu,  valtuuskunnan jäsen, 2017–2021 (TEM)
  DI Hannu Martola, valtuuskunnan puheenjohtaja, 2016–2021 (PTK)
  DI Pauliina Mäkkeli, valtuuskunnan jäsen 2020-2022 (PTK)
  KTM Jussi Nieminen, valtuuskunnan jäsen 2021-2023 (Ekonomit)
  Ekonomi Liisa-Johanna Pesonen, valtuuskunnan jäsen, 2019–2021 (Ekonomit)
  Juha-Matti Saksa, valtuuskunnan jäsen, 2018–2020 (Ekonomit)
  KTM Heli Törrönen valtuuskunnan jäsen 2020-2022 (Ekonomit)

 • Asiamies

  Säätiön asiamies vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta, taloushallinnon järjestämisestä, apurahojen maksatuksesta, sijoitusomaisuutta koskevien toimeksiantojen toteuttamisesta ja yhteydenpidosta erikoisrahastoihin. Asiamies toimii sihteerinä säätiön hallituksen ja valtuuskunnan kokouksissa.

  KAUTE-säätiön asiamies:
  KTM Tuomas Olkku
  puh. +358 40 901 5304
  [email protected]

Erikoisrahastot

Pääosa KAUTE-säätiön myöntämistä apurahoista jaetaan lahjoittajien perustamista erikoisrahastoista. Nämä yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt ovat halunneet lahjoituksin tukea kaupallisen ja teknillisen alan koulutusta ja tieteellistä tutkimustoimintaa.

 • Erikoisrahastot

  Laura ja Aarne Karjalaisen erikoisrahasto
  Kaartokulman erikoisrahasto
  Amer Sports Oyj:n erikoisrahasto
  Ulkomaankaupan erikoisrahasto
  Onni Rannikon erikoisrahasto
  Talouselämä -lehden erikoisrahasto
  Frith. Tikanojan erikoisrahasto
  Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n erikoisrahasto
  Suomen Ekonomien erikoisrahasto
  Merkkipäivärahasto
  Niilo V. Santasalon ja Lauri N. Santasalon erikoisrahasto
  Jukka Härmälän erikoisrahasto
  Eeva-Liisa Hirvisalon erikoisrahasto
  Pyöreän Tornin Kilta ry:n erikoisrahasto
  Akateemisen yrittäjyyden tukirahasto
  Aimo Puromäen erikoisrahasto
  Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen rahasto

   

  Lue lisää lahjoittajista

Sijoitustoiminta

Säätiön sijoitustoiminnan tarkoitus on mahdollistaa säätiön toiminta ja avustusten jako.‎ Säätiön sijoituspolitiikassa määritellään ‎mihin säätiö voi sijoittaa ja mitä ‎asioita on sijoituspäätöksiä tehtäessä otettava ‎huomioon.

 • Säätiön sijoitustoiminnan tavoite

  Säätiön varat on sijoitettava säätiölain mukaisesti tuottavasti ja turvaavasti.‎ Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata sijoitettavan varallisuuden reaaliarvo ja antaa selvästi ‎rahamarkkinatuottoa parempaa tuottoa pitkällä tähtäimellä. Pitkän ajan tavoite on 6–7 prosentin ‎vuosituotto.

  KAUTEn pääasiallinen toiminta koostuu tutkimusrahoituksen myöntämisestä kauppa- ja teknillistieteellisille aloille hakemusten perusteella. Myönnettävien apurahojen määrä ‎vahvistetaan säätiön talousarviossa. Tavoitteena on jakaa apurahoina 50–60 prosenttia juoksevasta tuotto-osasta ja noin 2 prosenttia varoista pitkällä aikavälillä, huomioiden kuitenkin sijoitusten arvonvaihtelut. Sijoituksista noin 75 prosenttia on hajautettuna kansainvälisesti osakkeissa.

  Sijoitussalkun markkina-arvo oli 31.12.2018 yhteensä 21,4 miljoonaa euroa. Sijoitussalkun tuotto vuonna 2018 oli -6,8% (2017: 8,2%). Osakesijoitusten tuotto oli -9,0 %, pitkien korkojen -1,6 % ja lyhyiden korkojen -0,3 %.