Missio

KAUTE tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta ja tiedon levittämistä. Säätiön tavoite on edistää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista.

Visio 2030

KAUTE pitäytyy johdonmukaisesti tavoitteessaan tukea suomalaisen yhteiskunnan kestävää uudistumista. Säätiö tukee innovatiivisia hankkeita, joilla on kyky muuttaa maailmaa.

KAUTE:n tukemat aloitteet ja tutkimus ovat käytännönläheisiä ja tutkijoiden kykyä popularisoida tiedettä akateemisen maailman ulkopuolelle arvostetaan. KAUTE ottaa uusia rooleja ja saavuttaa mainetta aktiivisena keskustelijana, kokeilijana ja uusien ideoiden levittäjänä.

KAUTE:n verkoston ytimen muodostavat muut säätiöt, suomalaiset yliopistot, kehittämishaluiset yritykset sekä apurahansaajat. Sen tärkeintä pääomaan ovat sijoitukset ja vahva kumppaniverkosto. Säätiön toiminta on läpinäkyvää ja kestävää oli kyse sitten sijoitussalkun vastuullisuudesta tai apurahojen arviointikriteereistä.

Strategiset tavoitteet

 • Lisäämme keskustelua säätiön tukemien alojen tutkimuksesta
 • Tuemme tutkimuksen siirtymistä käytäntöön mahdollistamalla kohtaamisia tutkijoiden ja tutkimusta soveltavien toimijoiden välillä.
 • Ylläpidämme Kauten asemaa johtavana kaupallista ja teknillistä tutkimusta tukevana säätiönä.
 • Ajan hengessä elävä, vaikuttava ja uudistuva säätiö.

Strategiset teemat 2021-23

Toiminnan suuntaamiseksi KAUTE on valinnut strategiakaudelle kolme laajaa teemaa. Teemat auttavat suuntaamaan resursseja. Ne näkyvät säätiön järjestämässä toiminnassa, kuten omissa tapahtumissa ja yhteistyöprojektien valinnassa, sekä auttavat kohdentamaan säätiön viestintään käyttämiä resursseja. Teemat näkyvät myös säätiön jakamissa apurahoissa. 

Teemojen valinnassa on kiinnitetty huomiota niiden laajuuteen, ne eivät ole tieteenalakohtaisia. Keskittymällä valittuihin tulevaisuussuuntautuneisiin teemoihin KAUTE tukee tehokkaasti suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista.

Vuosien 2021-2023 teemat ovat:

 • Datavetoinen tulevaisuus
 • Kestävä jälleenrakennus
 • Monimuotoistuva yhteiskunta

 

 • Datavetoinen tulevaisuus

  Datan määrän räjähdysmäinen lisääntyminen on jo disruptoinut monia toimialoja ja se tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin aloihin jollain tavalla lähitulevaisuudessa. Murros tuo mukanaan ennakoimattomia mahdollisuuksia, mutta myös yksityisyyteen ja etiikkaan liittyviä haasteita joita ei ole ennen ollut olemassa.

  Datavetoinen tulevaisuus –teema voi kattaa laajasti yhteiskuntaa muuttavien teknologioiden ja ilmiöiden ymmärtämisen ja edelleen kehittämisen. Kiinnostavia tutkimusalueita ovat mm.:

  • Big data
  • Algoritmit
  • Tekoäly ja koneoppiminen
  • Datan etiikka
  • Datatalouden liiketoimintamallit
  • Ihmisen ja koneen yhteistyö
 • Kestävä jälleenrakennus

  Covid-19 on asettanut yhteiskunnan uuden eteen. Samaan aikaan isot muutostrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja maailman moninapaistuminen muokkaavat edelleen toimintaympäristöä ja luovat sekä uhkia että mahdollisuuksia tutkimusyhteisölle, yrityksille ja yhteiskunnalle. Laajasti on puhuttu jälleenrakentamisesta ja se näkyy myös korkealla tasolla panosten suuntaamisessa. EU:n Green Deal pyrkii suuntaamaan elvytysrahoja kestävään kehitykseen, positiivisiin ilmastovaikutuksiin ja digitalisaation edistämiseen. Kaute on aiemminkin rahoittanut aihepiiriin liittyvää tutkimusta. Säätiön näkökulmasta tämä teema käsittää aiheita, joiden avulla yritysten ja yhteiskunnan toimintaa voidaan suunnata uudelle, kokonaisvaltaisesti kestävämmälle uralle. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Uusiutuviin energioihin ja energiamurrokseen liittyvä tutkimus
  • Ympäristön ja talouskasvun yhteensovittamiseen liittyvä tutkimus (mm. kiertotalous, cleantech)
  • Digitalisaation edistämistä
  • Kansainvälisyyden ja tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön uusia ratkaisuja post-covid todellisuudessa
  • Yrittäjyys muutosvoimana
 • Monimuotoistuva yhteiskunta

  Suomalainen yhteiskunta muuttuu yhä monimuotoisemmaksi. Työelämä on murroksessa. Kansainvälisistä huippuosaajista kilpaillaan globaalisti. Tutkijakunta on Suomessa kansainvälistynyt nopeasti ja KAUTEnkin apurahansaajat tulevat monenlaisista kulttuuritaustoista. Kuitenkin heidän työllistymisessään suomalaisiin yrityksiin on runsaasti pullonkauloja. Sukupuoliroolit ohjaavat edelleen alan valintaa ja voivat olla esteenä uralla etenemiselle. Myös työn tekeminen muuttuu, niin yliopistoissa kuin muuallakin. Suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan menestys globaalissa kilpailussa edellyttää kaiken ”systeemissä” olevan lahjakkuuden hyödyntämistä. Sekä tutkimus- että yritysmaailmassa disruptoivat ideat syntyvät parhaiten poikkitieteellisissä ja heterogeenisissa tiimeissä. Kiinnostavia aiheita tämän teeman piirissä ovat mm.

  • Muuttuva työelämä
  • Monimuotoisuus, esim. ulkomaalaistaustaiset huippuosaajat Suomessa
  • Uudet tutkimusalueet ja tieteenalojen rajapinnat
  • Tutkijayrittäjyys vaihtoehtona tutkijan urapolulla