Apurahat

Kevään 2024 apurahoilla edistetään kestävyyssiirtymää ja digitalisaatiota

KAUTE-säätiön kevään 2024 yleisessä apurahahaussa myönnettiin yhteensä 611 000 euroa 29 kauppatieteen- ja teknisen alan tutkijalle. Apurahoilla tuetaan muun muassa vastuullisen yritystoiminnan tutkimusta sekä tutkimusta sydänterveyden ja demokratian edistämiseksi.

”Hakemusten taso oli jälleen erittäin korkea”, kertoo KAUTE-säätiön asiamies Tuomas Olkku. Hän luki jokaisen saapuneen hakemuksen, joita oli yhteensä 391 kappaletta. Näistä 7,4 prosentille lähetettiin myönteinen apurahapäätös toukokuun alussa.

Kevään 2024 apurahahaussa jaettiin 274 000 euroa 13:lle tekniikan alan tutkijalle ja 246 000 euroa 12:lle kauppatieteen tutkijalle. Lisäksi 91 000 euroa jaettiin muiden säätiön tavoitteiden kannalta tärkeiden alojen tutkimukseen. Säätiön linjauksen mukaisesti apurahat myönnettiin lähtökohtaisesti tutkimustyöhön, mutta myös opetuksen kehittämistä tuettiin.

”Rahoitusta saivat tutkimukset laidasta laitaan. Kuitenkin lähes jokainen rahoitetuista tutkimuksista liittyi säätiön strategisiin teemoihin; kestävyyssiirtymää vauhdittaviin ratkaisuihin, digitalisaatioon sekä aiheisiin, jossa nämä molemmat kohtaavat”, Olkku sanoo.

KAUTE-säätiön tavoitteena onkin tukea juuri sellaista tutkimusta, joka auttaa suomalaista yhteiskuntaa uudistumaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. ”Tällaista tutkimusta tukemalla uskomme edistävämme oikeudenmukaista muutosta kohti kaikin tavoin kestävämpää huomista”, Olkku päättää.

Tutustu myönnettyihin apurahoihin