christopher-burns-271403-unsplash_lowres-1.png

Ohjelmat, palkinnot ja yhteisapurahat

Myönnämme apurahoja sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden säätiöiden kanssa. Tuemme erilaisilla ohjelmilla tutkijoiden ja yritysmaailman välistä yhteistyötä ja tutkijoiden kansainvälistymistä.

Hyppää sisältöön

Tutkijat yrityksissä ja yrittäjinä

KAUTE_Tutkijayrittäjä_2022_Twitter_16_9-1024x576.jpg

Tutkijayrittäjä-palkinto

Ehdotusten jättöaika 5.12.2022-29.1.2023

Vuoden nuori tutkijayrittäjä on 5 000 euron tunnustus, jonka myönnämme vuosittain tutkimukseen perustuvaa yritystoimintaa luoneelle tutkijalle. Yritystoiminta on tehokas tapa levittää tutkimustuloksia yhteiskunnan hyödyksi. Palkinnolla haluamme kannustaa erityisesti nuoria tutkijoita yrittäjäuralle.

Tutustu aiempiin voittajiin

Näin voit ehdottaa palkinnon saajaa

Palkinto myönnetään henkilölle, joka on tutkimustoimintaan perustuen synnyttänyt uutta yritystoimintaa. Palkinto voidaan myöntää henkilölle, joka on

– alle 40-vuotias,
– päätoiminen yrittäjä,
– jolla on uusi tutkimukseen perustuva liikeidea, ja
– jonka yritystoiminta on alkuvaiheessa (liikevaihto enintään 10 M€)

Ehdotettavan henkilön tulee olla päätoiminen yrittäjä joka on aiemmin toiminut tutkijana korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa. Erityisen ansiokasta on, jos yrittäjä on omassa toiminnassaan ilmentänyt kykyä nähdä ja hyödyntää tutkimustuloksia uudella tavalla yritystoiminnassa.

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt tai yhteisöt. Palkinnon saajaksi ehdotettavasta yrittäjästä täytetään lomake, josta käy ilmi yrittäjän ja yrityksen tausta. 

Lähetä oma ehdotuksesi täällä!

PoDoCo1-1024x682.jpg

PoDoCo-ohjelma

Hakuaika 1.3.-15.4.2023

Postdocs in Companies -ohjelman tavoitteena on edistää tohtorien työllistymistä yrityksiin ja synnyttää näin uutta liiketoimintaa. Noin 90 prosenttia aiemmista PoDoCo-hankkeista on päättynyt onnistuneesti ja tohtoritutkija on työllistynyt yhteistyöyritykseen. 

Lue lisää PoDoCo-ohjelmasta

Tutkijoiden kansainvälistyminen

kyle-ellefson-196125-unsplash_lowres-1.png

Tutkijat maailmalle -ohjelma

Hakuaika 1.3.-16.4.2023

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä korkeatasoisiin ulkomaisiin yliopistoihin tai tutkimuslaitoksiin. Hakijalla on oltava vähintään ylempi korkeakoulututkinto, mutta apuraha saattaa sopia myös uransa alkuvaiheessa olevalle postdocille. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa. Ohjelmaa rahoittavat KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto ja Walter Ahlströmin säätiö.

Lue lisää ohjelmasta

mika-596825-unsplash_lowres-2.png

Fullbright KAUTE Foundation Award

Seuraava hakuaika syksyllä 2022

Fulbright-KAUTE-säätiön apurahan tarkoituksena on antaa tutkijoille ja ammattilaisille mahdollisuus suorittaa tutkimus- tai ammatillisen kehityksen projekteja Yhdysvalloissa, toimien samalla Fulbright-ohjelman, Suomen ja  kotilaitoksensa lähettiläinä, sekä myötävaikuttaa Suomen ja Yhdysvaltojen välisiin tutkimussuhteisiin.

Apurahaa voivat hakea tohtorikoulutettavat, nuoret tutkijatohtorit sekä liike-elämän, taloustieteen ja tekniikan ammattilaiset.

Lue lisää 

mohammad-saifullah-471818-unsplash_lowres-1.png

European Forum Alpbach -ohjelma

Seuraava hakuaika keväällä 2022

European Forum Alpbach on monialainen tieteen, politiikan, talouden ja kulttuurin kohtauspaikka Itävallan Alpeilla. Ohjelmassa käsitellään globaaleja haasteita kuten ilmastonmuutos, pakolaisuus, demokratian muutos ja teknologia. Alpbachin idylliseen alppikylään kokontuu kolmen viikon aikana yli 900 puhujaa ja 5000 osallistujaa keskustelemaan, kuuntelemaan ja jakamaan näkemyksiä sekä kokemaan taidetta ja vaelluksia.

Forum Alpbachin stipendiaattiohjelman tarkoitus on tukea lahjakkaiden nuorten osallistumista ohjelmaan. Stipendiaattiohjelma on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille ja siihen osallistuu vuosittain noin 700 henkilöä 80 maasta.

European Forum Alpbach Foundation ja suomalaiset säätiöt haluavat yhdessä lisätä pohjoismaisten ja suomalaisten osallistujien määrää ohjelmassa. Suomalaista stipendiaattiohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja KAUTE-säätiö. Säätiöiden tavoitteena on kasvattaa Suomeen tulevia muutoksentekijöitä ja oman alansa vaikuttajia.

Lue lisää

kyle-ellefson-196125-unsplash_lowres-1.png

Kauppatieteiden vaihtoapurahat

KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahaston tarkoituksena on tukea kauppatieteen kansainvälistä vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat.

Apurahalla haluamme kannustaa opiskelijoiden riskinottoa ja rohkeutta hakeutua korkeatasoisiin yliopistoihin. Myös osallistumista yliopistojen järjestämiin summer schooleihin voidaan tukea.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta yliopistosta tai korkeakoulusta. Hakemuksessa on esitettävä kustannusarvio perusteluineen. Apurahan suuruus on enintään 2 500 €.

mika-596825-unsplash_lowres-2.png

LSE KAUTE Foundation Award

London School of Economics and Political Science (LSE) on yksi maailman parhaista yliopistoista ja kansainvälinen tutkimusyhteisö Lontoon sydämessä. LSE KAUTE Foundation scholarship -apuraha tarjoaa täyden stipendin (4 vuotta) yhdelle suomalaiselle opiskelijalle tohtorin tutkinnon suorittamiseksi LSE: ssä.

Lue lisää

Vesitekniikan tutkimus

anastasia-taioglou-214773-unsplash_lowres-1024x680.jpg

KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön vesitekniikan tutkimuksen apurahat

Seuraava hakuaika syksyllä 2023

Suomessa tehdään paljon korkeatasoista vesitekniikan tutkimusta ja kehitetään laadukasta vesiteknologiaa. KAUTE-säätiön ja Erkki Paasikiven säätiön yhteisen vesitekniikan tutkimukseen keskittyvän apurahahaun tarkoitus on taata pitkäjänteistä rahoitusta erityisesti nuorten tutkijoiden tutkimushankkeille. Rahoituksella kannustetaan tutkijoita myös kansainvälisten verkostojen luomiseen.

Lue lisää apurahasta