Uutiset

Tutkimusapurahoja maailman huippuyliopistoihin


KAUTE-säätiö, Walter Ahlströmin säätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Liikesivistysrahasto myönsivät yhteensä 500 000 euroa apurahoja tutkijavierailuihin maailman huippuyliopistoissa.

19 kaupan ja tekniikan alan Tutkijat maailmalle -stipendiaattia työskentelevät 6-12 kuukauden jakson yhdessä maailman parhaiden tutkijoiden kanssa. Stipendiaatit tekevät tutkimustyötä muun muassa Berkeleyn ja Stanfordin yliopistoissa Yhdysvalloissa, Cambridgessa Iso-Britanniassa sekä Sveitsissä toimivassa CERN-tutkimuskeskuksessa.

Yksi tuoreista stipendiaateista on Tampereen teknillisen yliopiston tutkijatohtori Harri Ali-Löytty, joka on jo muuttanut perheineen Tampereelta Kalifornian aurinkoon. Maailmankuulun Stanfordin yliopiston kampuksella hän etsii entistä tehokkaampaa tapaa pilkkoa vesimolekyyli vedyksi ja hapeksi auringonvalon avulla.

”Aurinkoenergia on ainoa kestävän kehityksen mukainen energianlähde, jolla ihmiskunnan energiantarve voidaan kattaa tulevaisuudessa. Aurinkoenergian varastointi vetypolttoaineeksi mahdollistaa energian varastoinnin ja hyödyntämisen myös silloin kun aurinko ei paista”, Harri Ali-Löytty kertoo.

Auringonsäteet vetyä tuottamaan

Vetyä tuottava valokatalyyttinen reaktio on tunnettu yli 40 vuotta, mutta se ei ole vielä taloudellisesti kannattava toimiakseen laajamittaisessa energiantuotannossa. Ratkaisuksi etsitään edullisempia materiaaleja, joilla saavutetaan parempi hyötysuhde.

”Tällä hetkellä lupaava teknologinen ratkaisu koostuu kahden eri puolijohdemateriaalin yhdistelmästä, jotka yhdessä tuottavat vesimolekyylin pilkkomiseen vaadittavan energian teoreettisen hyötysuhteen ollessa noin 40 %.”

Keinotekoinen fotosynteesi on uunituore tutkimusala myös Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tutkijavierailuvuotensa kuluessa Ali-Löytyn on määrä rakentaa tutkimuslaitteisto, jolla kiinteä–neste-rajapinnalla tapahtuvaa vedenpilkkomisreaktiota voidaan tutkia reaaliaikaisesti. Hän työskentelee yhdessä USA:n alansa suurimman tutkimusohjelman tutkijoiden kanssa. Joint Center for Artificial Photosynthesis (JCAP) -ohjelma etsii kustannustehokasta tapaa tuottaa polttoaineita vain auringonvalosta, vedestä ja hiilidioksidista.

”Kansainvälisten verkostojen luominen Stanfordin kaltaisissa huippuyliopistoissa on nykyään edellytys akateemisessa maailmassa menestymiselle, sillä kilpailu rahoituksesta on entistä tiukempaa.”

Hiljaisen tiedon mestarin oppiin

Toinen KAUTE-säätiön stipendiaatti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija Miikka Lehtonen muuttaa syyskuun alussa Tokioon Hitotsubashi-yliopistoon kansainvälisen yritystrategian postdoc-tutkijaksi. Tutkimusyksikön on tehnyt tunnetuksi perustajansa professori Ikujiro Nonaka. Nonakan teoriat hiljaisen tiedon merkityksestä organisaatioissa ovat nostaneet japanilaisprofessorin yhdeksi liiketaloustieteen merkittävimmistä ajattelijoista.

Lehtosen vähintään vuoden kestävän tutkijapestin aikana on tarkoitus kehittää uusia visuaalisen organisaatiotutkimuksen tutkimusmenetelmiä.

”Organisaation viestintä on paljon muutakin kuin sanoja ja tekstiä”, Miikka Lehtonen kertoo.

Yritysten mainontaa on tutkittu paljon, mutta visuaalinen organisaatiotutkimus kattaa paljon laajemman kirjon, organisaatiokaavioista ja yritysjohtajien muotokuvista aina pelikehittäjien kuvakäsikirjoituksiin. Vuoden aikana Lehtosen on tarkoitus perehtyä juuri pelibisnekseen, joka luo uusia visuaalisia menestystuotteita, joita kukaan ei aiemmin ole tiennyt tarvitsevansa.

”Peliala on liiketoimintana mielenkiintoinen, sillä se ei vain vastaa kysyntään, vaan luo jotain täysin uutta.”

Lehtonen haluaa kehittyä urallaan kansainvälisesti tunnustetuksi visuaalisen organisaatiotutkimuksen asiantuntijaksi. ”Tavoitteena on perustaa tulevaisuudessa Helsinkiin alan monitieteinen tutkimusryhmä”, Lehtonen kertoo.

Tukea kaupan ja tekniikan tutkimukseen

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE on 2000-luvulla jakanut apurahoja yhteensä noin neljä miljoonaa euroa.

”Haluamme parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä tukemalla alan tutkimustoimintaa”, sanoo KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa.

Säätiön politiikkana on tukea yksilöitä, ei organisaatioita. ”KAUTE tukee rohkeita tutkijoita, joilla on korkea tieteellinen kunnianhimo”, Lounasmaa toteaa.

Tutustu kaikkiin Tutkijat maailmalle ohjelman stipendiaatteihin: http://www.tutkijatmaailmalle.fi/ajankohtaista/ ja lue heidän tarinoitaan http://tutkijatblogi.fi/ 
 

Tutkijat maailmalle on neljän kaupan ja tekniikan alan säätiön yhteishanke. Tekniikan ja kaupan säätiöiden tutkijavaihto on Walter Ahlströmin säätiön, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön, Liikesivistysrahaston ja KAUTE-säätiön viisivuotinen ohjelma (2011-2015). Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. http://www.tutkijatmaailmalle.fi/