Uutiset

Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat


KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahaston tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston kauppatieteen opiskelijoiden kansainvälistä vaihto-opiskelua. Rahaston apurahat ovat haettavina 5.4.-3.5.2013.

Rahastosta voidaan sääntöjen mukaan myöntää apurahoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Siis ei muille. Apurahan voi saada vain kerran.

Keväällä 2013 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2013–14 aiheutuviin korkeakoulujen lukukausimaksuihin, joiden suuruus on vähintään 3000 €.

Apuraha voidaan myöntää myös kevätlukukauden 2013 opintoihin, mikäli ne päättyvät hakuajan päättymisen jälkeen ja ajoittuvat yhdelle lukukaudelle (kevät 2013). Apurahaa ei myönnetä taannehtivasti jo päättyneisiin opintoihin.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta yliopistosta tai korkeakoulusta. Apuraha myönnetään lukukausimaksun suuruuden perusteella. Hakemuksessa on esitettävä lukukausimaksuarvio perusteluineen. Hakemukseen on liitettävä todistus vaihtopaikan saamisesta sekä suunnitelma vaihdossa suoritettavista kursseista. Vaihdossa suoritetut opinnot on voitava lukea hyväksi kauppatieteelliseen tutkintoon. (Todistuksen voi toimittaa myös myöhemmin, jos sitä ei vielä ole.)

Hakeminen tapahtuu Kauten apurahapalvelun kautta, https://kaute.apurahat.net  5.4.-3.5.2013. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. ‎