Näkökulmat Palkinnot

Vuoden 2020 nuori tutkijayrittäjä -finalisti Prateek Singh kehittää vaihtoehtoa eläinkokeille uusien lääkkeiden testaamisessa

Prateek Singh on insinööri ja biokemisti, jonka perustama Finnadvance Oy kehittää lääkkeiden kehitysalustaksi soveltuvaa organ-on-chip laitetta.

Mitä ongelmaa Finnadvance ratkaisee?

“Koronapandemia on osoittanut suurelle yleisölle, että lääkkeiden ja rokotteiden kehittäminen vie paljon aikaa. Perinteisemmissä tapauksissa uuden rokotteen käyttöönotto voi kestää jopa yli 10 vuotta.

Tällä hetkellä yleinen tapa testata uusia lääkkeitä on mallintaa ihmisille ominaisia tauteja koe-eläimissä. Tämä on kuitenkin kallis, hidas ja epäeettinen tapa saada lääkkeet markkinoille ja ihmisille, jotka niitä tarvitsevat.

Me rakennamme lääkkeiden testaamiseen tarkoitettuja mikrosirualustoja, joissa voidaan kasvattaa terveeltä tai sairastuneelta potilaalta otettuja kudoksia siten kuin ne kasvaisivat ihmiskehon sisällä. Koska tarvitsemme hyvin pienikokoisen kudospalan, voimme kasvattaa samanaikaisesti satoja näytteitä ja käyttää niitä lääkkeiden tehokkaampaan testaamiseen – kyse on eräänlaisesta kudosten kirjastosta.”

Mikä on tuotteenne toivottu vaikutus?

“Oletetaan, että COVID-19:n kaltainen virus lähtisi leviämään jollakin alueella. Laitteen avulla voisimme ymmärtää paremmin viruksen käyttäytymistä eri ihmisissä vertaamalla sen ominaisuuksia kirjastossa oleviin näytteisiin.

Visiomme lopputuotteesta on laite, johon uuden lääkkeen voi syöttää ja se kertoo, toimiiko se ihmisissä. Lääkkeitä voitaisiin testata suoraan ihmisen kehoa muistuttavissa malleissa ja vähentää koe-eläinten käyttöä huomattavasti. Tämä ratkaisu voi myös mahdollistaa uusien lääkkeiden kehittämisen potilaille henkilökohtaisesti.”

Minkälaiseen tutkimukseen Finnadvance perustuu?

“Idea Finnadvancesta on muotoutunut hiljalleen edellisten 15 vuoden aikana opiskellessani biokemiaa ja bioteknologiaa. En aluksi tiennyt, tulisiko siitä yritys vai tutkimusprojekti. Yrittäjyys tarjosi lopulta paremmat mahdollisuudet toteuttaa ideani.”

Mitä yhteistä on tutkijalla ja yrittäjällä?

“Sinnikkyys on suurin yhdistävä tekijä. Tutkimuksen julkaiseminen kestää ikuisuuden, joten luovuttaa ei saa. Yrittäjänä tulosten saavuttaminen ei välttämättä kestä niin kauaa, mutta usein joutuu tekemään 10 vuoden verran töitä kahdessa vuodessa. Koska resurssit ovat alussa rajalliset, on omaksuttava useita eri rooleja. Oppiminen on jatkuvaa molemmissa.”

Prateek Singh

Miten tutkijat voivat hyötyä työnsä kaupallistamisesta?

“Yleisesti ottaen iso osa tutkimuksesta rahoitetaan julkisella rahalla. Tutkijoiden tulisi pyrkiä tuottamaan tuloksia ja innovaatioita, jotta ihmisten tutkimukseen sijoittamat varat käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi.

Molemmat osapuolet hyötyvät työn kaupallistamisesta: Ensiksi, kyseessä on palautesykli – mitä enemmän rahaa sijoitetaan talouteen, sitä enemmän varoja on saatavilla tutkimukseen. Toiseksi, ratkaisun kaupallistaminen tuo markkinoille kilpailijoita. Tämä ajaa hintoja alas ja lisää tuotteen tai palvelun saatavuutta sitä tarvitseville loppukäyttäjille.”

Mitä vinkkejä antaisit tutkijoille, jotka pohtivat työnsä kaupallistamista?

“Yritä löytää keinot puhua tutkimuksestasi tavalla, joka kiinnostaa yleisöä. He rahoittavat työtäsi, joten heidän tulisi ymmärtää, mitä yrität saavuttaa. Eron ymmärtäminen idean ja innovaation välillä on avain. Kun olet keksinyt hyvän idean, siitä tulisi pystyä kertomaan kuin se olisi innovaatio.

Ihmiset tulevat haastamaan tutkijaa kysymällä esimerkiksi “miksi tutkit aihetta” ja “miten tulokset auttavat minua ja perhettäni”. Palautteen kerääminen ihmisiltä, jotka eivät tunne osaamisalaasi, on erittäin tärkeää. Jos pystyt myymään tutkimuksesi heille, sinulla on hyvät mahdollisuudet kaupallistaa se menestyksekkäästi.”

Miltä näyttää Finnadvancen lähitulevaisuus?

“Toimintamme keskus tulee näillä näkymin pysymään Suomessa. Haluamme kuitenkin kasvaa lääke- ja bioyhtiöiden globaaliksi yhteistyökumppaniksi ja laitetoimittajaksi. Lähitulevaisuuden tavoitteenamme on laajentua Hollantiin ja Saksaan. Euroopan ulkopuolella Japani on meille tällä hetkellä kiinnostavin markkina-alue.

Me autamme myös lääketieteen ja biokemian tutkijoita heidän työnsä kaupallistamisessa. Tulemme tarjoamaan rahoitusohjelmia maisteri-, tohtori- ja erikoistutkijoille. Niiden perusperiaatteena on minimoida tutkijan työtä hankaloittavat hallinnolliset pullonkaulat, kuten budjetin eritteleminen ennen aloitusta.”

Finnadvance on biotekniikan alan startup-yritys, joka työllistää 15 henkilöä. Se kehittää lääkkeiden kehitysalustaksi sopivaa organ-on-chip-laitetta, jolla voidaan nopeuttaa uusien lääkkeiden ja rokotteiden käyttöönottoa sekä vähentää tarvetta koe-eläinten käytölle. Yritys on herättänyt usean sijoittajan huomion ja on osa kansallista tutkimuskonsortiota, jota rahoittaa Business Finland.

Prateek Singh on finalistina Vuoden nuoreksi tutkijayrittäjäksi 2020.