Uutiset

Apurahapäätökset 2015


KAUTE-säätiön kevään 2015 apuraha haussa myönnettiin rahoitusta 66 tutkijalle ja hankkeelle, yhteensä n. 620.000 euroa.

Säätiöön saapui 375 apurahahakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli noin neljä miljoonaa euroa. Apuraha voitiin myöntää 18% hakijoista.

Sukunimi Etunimi Tutkimusaihe tai käyttötarkoitus Myönnetty €
Ala-Luhtala Juha Approksimointimenetelmiä Bayesiläiseen päättelyyn stokastisille tilamuuttujamalleille 6000
Alahäivälä Antti Kysyntäjouston hyödyntäminen sähköverkon tehotasapainon ylläpidossa 6000
Annala Linda Water resources in sustainable supply networks 12000
Annila Petri Kosteus- ja mikrobivaurioiden varhainen tunnistaminen 22000
Eshet Eyal Addressing Context of Use in the Design of Mobile Systems 6000
Ferdinand Nuwan Lattice Codes for Cooperation: Theory, Security and Practical Perspectives 6000
Gylfe Philip A video study of embodied strategy practices: 5 month research visit to University of McGill, Montreal, Canada 6000
Haapakangas Juho Koksin lujuus masuunin olosuhteissa 6000
Hannula Markku Energiaa vedestä Auringon avulla – valoaktiivisten elektrodipintojen nanorakenteiden optimointi vetyenergian tuotantoa varten 6000
Holvitie Johannes Tekninen velka osana kestävää ja tehokasta ohjelmistotuotantoa 6000
Hulkkonen Tuomo Biopolttoaineiden suihkufysiikan merkitys modernissa dieselmoottorissa. 6000
Järlström Maria Ekonomit työuralla – Persoonallisuus ja uraorientaatiot uraliikkuvuuden ja uramenestyksen selittäjänä 22000
Järvenpää Marko Big data ja johdon laskentatoimi 5000
Immonen Juho Freemover-vaihto-opiskelu / London School of Economics 1500
Kaikkonen Ville Digitaalinen in-line -holografiamikroskopia ympäristö- ja teollisuusmittauksissa 6000
KATAJA Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma – osarahoitus kahteen KATAJAn kurssiin 15000
Ketonen-Oksi Sanna 25th European Doctoral Summer School On Technology Management Innovation And Technology Management Research And Publishing. 3700
Kohtala Cindy Sustainability in the Maker Movement: Environmental Issues in Fab Labs” 12000
Koskinen Kari Digitalizing Context – The Role of Context in Creating Mobile Applications and Mobile App Businesses 22000
Koskinen Paula Näkökulmia palkkatasa-arvoon- Tutkimus organisaatioista, instituutioista ja tasa-arvopolitiikasta 6000
Kultalahti Susanna Väitöskirja: Understanding Generation Y – Implications for Finnish working life 6000
Kumpulainen Tommi Elintarviketeollisuuden laadun ja tehokkuuden yhteensovittaminen uudenlaisten toimintatapojen avulla 12000
Kuo Vincent Building Information Modelling (BIM) based semantic lifecycle knowledge management using case-based reasoning and pattern recognition on product/building data. 12000
Kähäri Hanna Sähkökeraamien valmistus erittäin matalassa lämpötilassa 6000
Lahokallio Sanna Sähköäjohtavien liimaliitosten luotettavuus vaativissa olosuhteissa 6000
Laine Markus Location Choice of Finnish Direct Investment in China: Agglomeration Benefits Resulting from Knowledge Spillovers 22000
Lantela Tapio Esiohjatuista pienoisventtiileistä koostuva digitaalinen hydrauliventtiilijärjestelmä 6000
Lipkin Michaela Exploring everyday customer experiences with mobile sports-trackers 12000
Lummi Kimmo Electricity distribution network tariff structures in Smart Grid environment 6000
Lundgren-Henriksson Eva-Lena Strategic practices and processes in inter-competitor cooperation: Case Finnish media industry 12000
Luova Outi Japanin ja Etelä-Korean liiketoimintaympäristöä käsittelevä verkkokurssi 5000
Messo Tuomas Uusiutuvan energian verkostovaikutusten minimointi älykkäiden säätöratkaisujen avulla. 12000
Mikko Närhi Valon eteneminen dynaamisissa optisissa materiaaleissa 6000
Montonen Juho Murtovakokestomagneettikoneen ja integroidun napavaihteen suunnittelu raskaisiin työkoneisiin 6000
Mustak Mekhail Customer Participation in Business-to-Business Contexts, research visit to Center for Services Leadership, Arizona State University, USA 6000
Nokkala Tiina Effectiveness of Data management and data governance models – Governance of Data on Finnish Elderly Citizens 22000
Nyyssönen Tuomo Quenching and Partitioning of High-Aluminum Steel Alloys, tutkijavaihto Yhdysvaltoihin Colorado School of Minesiin 6000
Pajala Tommi Behavioral aspects in multicriteria decisions 12000
Peltoniemi Sanna Tilan hahmottaminen digitaalisessa toimintaympäristössä sekä arkkitehtonisen tilan uudet visuaalisen viestinnän menetelmät. 22000
Piha Samuel Evoluutiopsykologian soveltaminen kuluttajakäyttäytymisessä 22000
Pihlajamaa Matti Radikaalien innovaatioiden kehitystyön johtaminen suurissa yrityksissä 6000
Pirilä Minna Adsorption and photocatalysis in water treatment and their potential as a hybrid technology 6000
Pramila Anu Näkymättömän tiedon lukeminen kamerakännykällä tulostetusta mediasta 6000
Raatikainen Markus Päätöksen tekologiikan ja verkostojen vaikutukset yritysten nopeassa kansainvälistymisessä 22000
Raitasuo Pinja Kohti ympäristöystävällisempiä kuljetuksia – empiirinen tutkimus logistiikkapalveluista, tutkimusvierailu Warwick Business School, Englanti 5000
Rajamäki Joose Monte Carlo -menetelmiä fysikaalisperusteiseen liikesynteesiin 6000
Ruponen Jussi Puun itseliimautuminen 6000
Salminen Eero Valorization of carbohydrate biomass over environmentally friendly deep eutectic solvents (DES). 12000
Sasi Viveca Strategies to decrease distance in internationalization in an era of digitalization 22000
Saviranta Lauri Mobility as a service – How to design a business ecosystem for transportation services 6000
Sipilä Erja Uudet elektroniikan materiaalit ja valmistusmenetelmät langattomille sensoreille ja tunnistimille 6000
Siponkoski Tuomo Ultramatalan lämpötilan toiminnalliset materiaalit 6000
Streng Alfred Sähköisen kaupan aiheuttamat haasteet arvonlisäverotukselle 12000
Svanberg Marja The Nature and Moral Status of Corporate Social Responsibility 12000
Tervo Oskari Energiatehokas keilanmuodostus solukkoverkoissa 6000
Tomperi Jani Monitoring the water quality and water treatment process efficiency 6000
Tukiainen Taina Suomalaiset kasvuyritykset globaaleissa ekosysteemeissä ja digitaalisessa taloudessa 22000
Tuomela-Pyykkönen Marika Procurement and procurement competencies in fast emerging mining companies 6000
Tuominen Jouni Ontology Services for Publishing and Using Knowledge Organization Systems 6000
Tähkä Sari Maria Mikrofluidisten erotussirujen kehittäminen nopeaan mikrosaasteiden seulontaan jätevesistä 3000
Vanharanta Outi Emergence and manifestation of paradoxical tensions in organizational change and innovation, tutkimusvierailu Stanfordin yliopistoon 6000
Vasamo Anna-Leena Radikaalien teknologioiden ja liiketoimintaympäristön muutosten ennakointi tuote- ja palvelukehityksessä 6000
Visuri Anne-Maria Pitkän kantaman vuorovaikutukset ja energiansiirto ultrakylmissä Fermi-kaasuissa 6000
Vuorinen Tiina Joustavat johtimet ja sensorit epidermaalielektroniikassa. 6000
Väisänen Kaarlo Kasvuyrittäjyysyhteisön muodostuminen ja kehitys vuorovaikutuksessa yliopiston kanssa 6000
Väisänen Marjo Johdon ohjausjärjestelmän rakentuminen kansainvälisten yrityskauppojen jälkeen 6000