Apurahat Uutiset

Apurahat 2018


KAUTE-säätiön vuoden 2018 apurahat clean tech alueelle ovat haettavina 8.-31.1.2018. Apurahoja myönnetään ainoastaan Puromäen ja Santasalon erikoisrahastoista. Lisäksi Tutkijat maailmalle –vaihto-ohjelman apurahat ja PoDoCo-apurahat ovat haettavissa erikseen maaliskuussa ja kauppatieteiden vaihto-apurahat huhtikuussa. 

Aimo Puromäen erikoisrahaston apurahat

Rahastosta myönnetään apurahoja energiantuotannon, energiatehokkuuden ja energiaan liittyvien ympäristövaikutusten tutkimus- ja opetustoimintaan. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen.

Niilo ja Lauri Santasalon erikoisrahaston apurahat

Rahaston tarkoituksena on tukea puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimusta ja kehitystyötä biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Kohdealueena on myös puhtaiden vesien valmistus ja valvonta. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen.

Hakeminen

Rahastoista myönnetään apurahoja ensisijassa väitöskirjatutkimusten rahoitukseen sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

1) Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjaansa valmisteleville tutkijoille. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apurahan määrä vuonna 2018 on 6000 euroa.

2) Työskentelyapurahat on tarkoitettu väitöskirjaopiskelijoille ja tohtoreille päätoimista tutkimustyötä varten. Apurahan määrä vuonna 2018 on 12 000 (6 kuukauden apuraha), 22 000 (12 kuukauden apuraha).

3) Kuluapuraha on tarkoitettu tutkimus- opetus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kuluapuraha voi käyttää myös ulkomaille suuntautuvien matkakulujen kattamiseen vähintään viikon mittaisiin tutkimusvierailuihin. Säätiön apurahaa ei myönnetä yksittäiseen konferenssivierailuun. Apurahan määrä vuonna 2018 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta, https://kaute.apurahat.net/kaute/

Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 31.1.2018 klo 23.59 mennessä.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta https://kaute.fi-p.seravo.com  kohdasta ”Apurahojen haku”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista löytyy ”Myönnetyt apurahat”.

Tutkijat maailmalle apurahat

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Tutkijat maailmalle on kaupan ja tekniikan alan säätiöiden yhteinen tutkijavaihto-ohjelma. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa.

Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Ohjelman seuraava hakukierros järjestetään keväällä 2018. Hakuaika alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.3.2018. Lisätietoja ohjelman verkkosivuilla.