Uutiset

Apurahoja tekoälytutkimukseen


KAUTE-säätiö julistaa haettavaksi apurahoja tekoälyn ja algoritmien ja niiden vaikutusten tutkimukseen.

Valeuutiset, twitterbotit ja algoritmit ovat vallanneet median. Mutta algoritmit eivät pelkästään ohjaa tiedonvälitystä, vaan myös sosiaalista vuorovaikutusta, rahamarkkinoita, terveydenhuoltoa ja yhä enemmän kaikkien elämään liittyviä laitteita. Kun data ja sitä analysoivat koodit saattavat lisäksi olla liikesalaisuuksien suojaamia, koodaajilla on entistä enemmän valtaa ja vastuuta siitä, miten ihmisiin vaikutetaan. Tutkimusta kaivataan kipeästi.

Säätiön tavoite on tuoda algoritmien laatijoille, tilaajille ja päättäjille tutkimustietoa ja herättää keskustelua siitä, miten koodi voi parantaa ihmisten elämää ja vuorovaikutusta.

Teemahaussa rahoitettaville tutkijoille (2-4) myönnetään 10.000–25.000 euron rahoitus algoritmien ja tekoälyn tai niiden yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimukseen. Haluamme tukea ensisijassa nuoria tutkijoita, joilla on kansainvälisesti kunnianhimoinen tutkimusidea suomalaisen osaamisen vahvistamiseksi digitaalisen muutoksen keskellä.

Haku toteutetaan yhteistyössä Weisell-säätiön kanssa.

 

Hakeminen ja lisätiedot

Tutkimuksella tulee olla yhteys kauppatieteiden tai tekniikan aloihin. Rahoitus kohdennetaan väitöskirjantekijöille ja nuorille postdoc-tutkijoille (max. 5 vuotta väitöksestä). Hakuprosessissa on kaksi vaihetta ideahaku ja jatkohaku. Lupaavimmilta hakijoilta (6–10) pyydetään lopullinen hakemus. Ideahaun ehdotukset tulee palauttaa 9.10.2017 mennessä (siis DL 9.10 23.59). (Hakuaikaa jatkettu.)

Ideahakuun osallistuminen tapahtuu Tsampo-palvelun kautta. Tsampo on kehitysvaiheessa oleva digitaalinen alusta, jonka tavoitteena on tehostaa tutkijoiden ajankäyttöä kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa, avata tutkijoille uusia rahoituskanavia sekä parantaa tieteen ja tieteellisen asiantuntijuuden vaikuttavuutta. Palveluun kirjautumaan pääsee tästä.

Arviointi

Hakemusten arviointikriteerit ovat hakemuksen laatu, tutkimuksen merkitys ja vaikuttavuus tieteenalalla, tutkimuksen haastavuustaso, uutuusarvo, suunnitelman toteutuskelpoisuus ja tutkimustulosten potentiaalinen hyöty.

Kommentit, kysymykset ja lisätiedot info@kaute.fi-p.seravo.com tai Twitterissä @kaute_saatio