Uutiset

KAUTE-säätiö hakee asiamiestä


KAUTE tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Tavoitteenamme on edistää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista.

Asiamiehenä vastaat säätiön toiminnasta ja taloudesta, valmistelet hallituksen päätöksiä sekä pidät yhteyttä yhteistyökumppaneihin, säätiön sidosryhmiin ja apurahansaajiin. KAUTEssa pääset työskentelemään projektien parissa, jotka muuttavat maailmaa.

Edellytämme asiamieheltä:

  • Korkeakoulututkintoa
  • Kiinnostusta tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen sekä niiden käytännön sovelluksiin 
  • Hyvää ymmärrystä yliopisto- ja tutkimusmaailmasta
  • Taloushallinnon vahvaa osaamista ja hyvää organisointikykyä
  • Kykyä ymmärtää apurahasäätiön taloudellisia lainalaisuuksia

Lisäksi arvostamme:

  • Kokemusta tutkimuksen teosta
  • Hyviä kontakteja säätiön toiminnan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin: säätiöihin, yrityksiin ja yliopistomaailmaan
  • Kykyä strategiseen ajatteluun
  • Viestintäosaamista
  • Aloitekykyä ja itsenäisyyttä

Lähetä kirjallinen hakemus ja CV:si sähköpostitse osoitteeseen info@kaute.fi-p.seravo.com 22. syyskuuta mennessä. Toivomme, että esität hakemuksessa palkkatoiveen ja kuvaat mahdollisuutesi osa- tai täysiaikaiseen työskentelyyn.

Taustatietoja säätiöstä

KAUTE on aktiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä muiden suomalaisten säätiöiden sekä suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa. Säätiön varallisuus on noin 24 miljoonaa euroa. Säätiö edistää kaupallisen ja teknillisen alan tutkimusta ja koulutusta muun muassa myöntämällä apurahoja. 

Säätiöllä on valtuuskunta, joka valitsee säätiön hallituksen ja tilintarkastajat, käsittelee säätiön tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman sekä valvoo säätiön toimintaa. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista Suomen Ekonomit ry ja Pyöreän Tornin Kilta ry (PTK) nimeävät kumpikin neljä jäsentä sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) yhden jäsenen.

Säätiön hallitus on vastuussa säätiön toiminnasta ja varallisuuden hoidosta. Hallituksen tehtävä on laatia säätiön strategia ja seurata sen toteutumista. Hallitus valitsee säätiölle asiamiehen.

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja professori Matti Suominen, 050 52 45678
Säätiön asiamies Jouni Lounasmaa, 050 371 9590, jouni.lounasmaa@kaute.fi-p.seravo.com

Tutustu säätiöön sosiaalisessa mediassa:

Twitter
Facebook
LinkedIn