Henkilöt Näkökulmat

Tutkija Laura Kainiemi edistää siirtymää kestävämpään energiajärjestelmään


“Ilmastonmuutoksesta on puhuttu jo vuosikymmenien ajan. Silti ongelmaan on vastattu aivan liian hitaasti eivätkä nykyiset toimenpiteet riitä Pariisin ilmastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Minua kiinnostaa selvittää, mistä tämä johtuu.

Väitöstutkimuksessani Aalto-yliopistossa tutkin, miten voisimme siirtyä kestävään uusiutuvaan energiaan perustuvaan energiajärjestelmään. Suomessa energian tuotanto on tänä päivänä keskittynyt suuriin yrityksiin ja tuotantolaitoksiin. Tämä helpottaa energiasektorin tutkimista kokonaisuutena mutta voi myös hidastaa alan kehitystä. Useita uusiutuvan energian muotoja on haastavaa tuottaa suurissa yksiköissä, joten tulevaisuudessa meidän on siirryttävä pienimuotoisempaan energiantuotantoon.

Minua kiinnostaa erityisesti yhteiskunnan rakenteiden ja teknologian vuorovaikutus energiamurroksessa. Tutkimuksessani tarkastelen, miten esimerkiksi lainsäädäntö, asetukset, toimintatavat sekä teknologioihin liittyvät uskomukset ja oletukset vaikuttavat ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden käyttöön.

”Miksi uusia teknologioita otetaan hitaasti käyttöön, vaikka niillä olisi teknistä ja taloudellista potentiaalia?”

Esimerkiksi jo nyt teollisuudessa syntyvää hiilidioksidia voisi hyödyntää paperin  päällystysaineen tuotannossa. EU:n päästökaupassa ei ole kuitenkaan huomioitu tällaisia sovelluksia. Lainsäädännön kehittäminen on siis yksi tapa vauhdittaa energiamurrosta. Lisäksi meidän on puututtava teknologiaan liittyviin uskomuksiin: jaettu käsitys jonkin teknologian marginaalisuudesta muuttuu helposti itseään toteuttavaksi ennusteeksi, mikä hidastaa teknologian käyttöönottoa.

Uskon, että tulevaisuudessa tutkitaan yhä enemmän eri toimijoiden roolia energiamurroksessa. On tärkeää tarkastella, miten yritykset, poliitikot, ympäristöjärjestöt ja aktivistit pyrkivät vaikuttamaan ja kehittämään nykyistä järjestelmää. Pyrkivätkö he luomaan uusia rakenteita ja haastamaan nykytilaa?”

Laura Kainiemi

 

Mitä alallasi pitäisi tutkia seuraavaksi? Miksi?

“Meidän pitää tehdä poikkitieteellisempää ja luovempaa tutkimusta, jossa yhdistellään erilaisia menetelmiä ja eikä rajoituta oman tieteenalan keinoihin. Ongelmiin ei ole usein yhtä oikeaa ratkaisua, joten tarvitsemme monipuolisempaa ongelmalähtöistä tarkastelua.”

 

Mikä tai kuka on viimeksi avartanut mieltäsi tutkimuksen saralla?

“Koronavirus on osoittanut, miten nopeasti pystymme ihmiskuntana reagoimaan akuuteilta tuntuviin uhkiin. Toivoisin, että samalla innolla ja paneutumisella ratkottaisiin myös ilmastonmuutosta. On tärkeää ymmärtää, miten suuri uhka ilmastonmuutos on ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille sekä myös taloudelle.”

 

Minkä villin unelman tahtoisit tutkimustyössä toteuttaa, jos raha ei olisi este?

“Haluaisin tutkia tarkemmin sääntelyä, joka hidastaa ja edistää teknologioiden käyttöönottoa. Sääntely on avainasemassa nopeiden muutosten tekemisessä. Muutosta ei voi jättää vain yritysten ja muiden toimijoiden vastuulle.”

 

Avarra mieltäsi aiheesta lisää:

“Vuonna 2014 joukko suomalaisia energia-alan professoreja julkaisi Maamme energia -kirjan, jossa he esittelevät ideoitaan siitä, miten Suomen energiamurros tulisi toteuttaa. Kirja tarjoaa nykyjärjestelmää haastavan näkemyksen siitä, millainen uuden energiajärjestelmän tulisi olla.”

 

KAUTEn Avartajat-juttusarjassa esitellään säätiön rahoittamien tutkijoiden uusia ja mielenkiintoisia tutkimusavauksia. Sarjan jutut tarjoavat tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin ilmiöihin kaupallisten ja teknillisten tieteiden aloilta.

 

Kuvat: Dominika Montonen-Koivisto