Uutiset

KAUTEn hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät


Säätiön hallituksen uudet jäsenet, Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari ja Vaasan yliopiston liiketaloustieteen professori Vesa Suutari, ovat molemmat innoissaan vastikään alkaneesta hallitustyöskentelystä. Diplomi-insinööri Viskari ja kauppatieteiden tohtori Suutari tuovat KAUTEn hallitukseen näkemystä niin tekniikan kuin kauppatieteiden saralta.

Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät vuoden 2020 alussa uudeksi Digi- ja väestötietovirastoksi, jonka pääjohtajaksi Janne Viskari on nimitetty. Viskari uskoo, että KAUTEn hallituksessa työskentelystä on hyötyä digitalisaatiota painottavassa uudessa virastossa. Säätiö on viime vuosina tukenut muun muassa tekoälyyn liittyvää tutkimusta.

“Odotan innoissani, että saan uutta tulokulmaa siihen, mitä akateemisessa maailmassa tapahtuu. Digitalisaatio ja tekoäly linkittyvät suoraan työhömme, sillä yksi uuden viraston keskeisistä tehtävistä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota”, hän sanoo.

Kansainväliseen johtamiseen erikoistunut Vesa Suutari haluaa seurata läheltä kauppatieteellisen tutkimuksen kehitystä Suomessa. Säätiölle tuleviin apurahahakemuksiin tutustuminen on tähän oiva mahdollisuus.

“KAUTE-säätiö tarjoaa näköalapaikan kauppatieteellisen tutkimuksen tarkasteluun. On kiinnostava nähdä, minkälaista tutkimusta alalla nykyään tehdään ja mitä kansainvälisiä mahdollisuuksia suomalaisella tutkimuksella on”, Suutari sanoo.

Tutkimustieto päätöksenteon ja käytännön sovellusten pohjana

Hallituksen uudet jäsenet pitävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta olennaisena osana tutkimuksen tekoa. Teknologian ja talouden kaltaisten laajojen aiheiden osalta tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön on ensisijaisen tärkeää.

“Tutkimus määrittelee esimerkiksi sen, minkälaista teknologiaa käytämme. Kaikki lähtee perustutkimuksesta, mutta Suomen kilpailukyvyn kannalta meidän on pidettävä mielessä myös tutkimuksen mahdolliset sovelluskohteet”, sanoo Janne Viskari.

“Kauppatieteillä on kovaa yhteiskunnallista kysyntää, ja niiden merkitys korostuu monilla eri aloilla. Kun kansainvälinen kilpailu kovenee, meidän on pystyttävä kehittämään yritystemme toimintaa. Liiketaloudellinen osaaminen on todella tarpeen monen tyyppisissä organisaatioissa niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla”, Vesa Suutari sanoo.

Suutari ja Viskari uskovat, että tutkittua tietoa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän päätöksenteossa. Nopeasti kehittyvässä maailmassa tietopohjaa on uudistettava jatkuvasti kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

“Yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittämisen tulisi pohjata entistä enemmän faktatietoon. Tieto vanhenee nopeasti, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla ja seurata, mitä tieteessä kulloinkin tapahtuu”, Suutari sanoo.

Monialainen yhteistyö on rikkaus

Viskari ja Suutari pitävät KAUTEn toiminnan monitieteisyyttä arvokkaana. Eri alojen väliselle yhteistyölle olisi tilausta yhteiskunnassa laajemminkin.

“Tarvitsemme enemmän verkostoitunutta toimintaa niin yksityisellä kuin julkishallinnon puolella. Maailma muuttuu niin nopeasti, että yhteistyö on ainoa tapa kehityksessä mukana. Organisaatioiden ei kannata enää sulkeutua itseensä ja toimia yksin”, Viskari sanoo.

Yhteistyön myötä kaikkien ei tarvitse keskittyä samoihin asioihin, vaan osaamista voi eriyttää. Vesa Suutari ottaa esimerkiksi korkeakouluyksiköt, jotka keskittyvät eri painoalueisiin.

“Mielestäni profiloituminen on ollut valtakunnallisesti hyvä trendi. Kun yksiköt keskittyvät tiettyihin asioihin, pystymme luomaan vahvempia osaamiskeskittymiä ja siten kehittämään toiminnan laatua”, hän sanoo.

Eri osaamisalueiden välinen yhteistyö näkyy myös KAUTE-säätiön hallituksessa, mikä saa hallituksen uusilta jäseniltä kiitosta.

“Säätiön hallitus on monipuolinen, ja sen jäsenet tuovat pöytään näkemyksiä eri suunnista. Porukassa on osaajia sekä teknillisistä että kauppatieteistä, kuten myös akatemian sisä- ja ulkopuolelta. Tämä on rikkaus”, Janne Viskari sanoo.