Apurahat Uutiset

Kansainvälisiä verkostoja tutkimusvierailuista – hae apurahaa tutkimukseen ulkomaille 1.3.–14.4.

Oletko haaveillut tutkimusvierailusta korkeatasoiseen ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen? Hae Tutkijat maailmalle -apurahaa tekniikan tai kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla 1.3.-14.4.2023.

Tutkijat maailmalle -ohjelman apurahat on tarkoitettu 6-12 kuukauden yhtäjaksoiseen tutkimusvierailuun ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen.

Apurahanhakijan on oltava:

  • Suomen kansalainen tai asua pysyvästi Suomessa
  • väitöskirjatutkija, uransa alkuvaiheessa oleva post doc -tutkija tai yrityksessä työskentelevä tutkija
  • teknillisen tai kaupallisen alan tutkija (apurahoja ei myönnetä lääketieteen, bioteknologian tai arkkitehtuurin tutkimukseen)

Yksittäisen apurahan suuruus on enintään 50 000 euroa. Apurahahaussa on jaettavana tänä vuonna yhteensä 450 000 euroa. Tutustu hakuohjeisiin ja lähetä hakemus 14.4. mennessä!

Kansainvälisiä verkostoja ja uutta osaamista jo 225 tutkijalle

Tutkijat maailmalle -ohjelman tavoitteena on kannustaa tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Vuodesta 2011 lähtien ohjelman kautta on:

  • rahoitettu 225 tutkijan vierailua ulkomaiseen yliopistoon tai korkeakouluun,
  • jaettu lähes 5 miljoonaa euroa apurahoja, ja 
  • tuettu tutkimusta huippuyliopistoissa ympäri maailman niin Yhdysvalloissa, Euroopassa, Australiassa kuin Aasiassa.

Ohjelmalla on ollut apurahansaajien mukaan myös selkeitä vaikutuksia heidän urakehitykseensä. KAUTE-säätiön vaikuttavuusselvityksessä apurahansaajat kuvasivat tutkijavierailun tuoneen heille kansainvälisiä verkostoja, joiden vaikutus on näkynyt vielä tutkijavierailun jälkeen esimerkiksi kansainvälisinä tutkimusprojekteina. Moni oli myös saanut heti apurahakauden jälkeen esimerkiksi uuden työtehtävän tai merkittävän apurahan.

Tutkijavaihto on ollut minulle iso askel sekä työuran että oman henkilökohtaisen kehityksen näkökulmasta”, kertoo UC Berkeleyn yliopistossa tutkimusvierailun tehnyt Joonas Lehtovaara.

Vaikuttavuutta säätiöiden yhteistyöllä

Tutkijat maailmalle -ohjelmaa rahoittavat yhteistyössä KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Walter Ahlströmin säätiö sekä tänä vuonna uutena joukkoon liittynyt Nokia Säätiö. Vuonna 1995 Nokia-yhtiön perustama Nokia Säätiö edistää ja tukee tieteellistä kehitystä ja koulutusta Suomen tieto- ja teletekniikan aloilla. 

Yhdistämällä voimamme muiden säätiöiden kanssa voimme edistää nuorten tutkijoiden kansainvälistymistä merkittävästi. Yhteistyö myös helpottaa apurahanhakijoiden työtä, kun he voivat yhden apurahaohjelman ja hakemuksen kautta saavuttaa suuremman joukon potentiaalisia tutkimuksen rahoittajia”, kertoo Nokia Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Kauppinen.

Lue lisää Tutkijat maailmalle -ohjelmasta