Apurahat Uutiset

Kauppatieteen vaihtoapurahat 2018


KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahaston tarkoituksena on tukea kauppatieteen kansainvälistä vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat.

Keväällä 2018 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2018-2019 aiheutuviin kuluihin. Apurahalla halutaan kannustaa opiskelijoiden riskinottoa ja rohkeutta hakeutua korkeatasoisiin yliopistoihin. Etusijalla on EU:n ulkopuolelle suuntautuva vaihto-opiskelu. Myös osallistumista yliopistojen järjestämiin summer schooleihin voidaan tukea.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta yliopistosta tai korkeakoulusta. Hakemuksessa on esitettävä kustannusarvio perusteluineen. Apurahan suuruus on enintään 2500 euroa.

Hakemukseen on liitettävä todistus vaihtopaikan saamisesta sekä suunnitelma vaihdossa suoritettavista kursseista. Vaihdossa suoritetut opinnot on voitava lukea hyväksi kauppatieteelliseen tutkintoon. Apurahan voi saada vain kerran ja sitä on haettava ennen vaihtoon lähtöä. Lisätietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista säätiön kotisivuilta.

Haku tapahtuu samalla lomakkeella kuin apurahojen yleinen haku KAUTEn apurahajärjestelmässä. Lomake täytetään soveltuvilta osin.

Hakeminen 25.5.2017 (klo 23.59) mennessä. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. ‎