Uutiset

KAUTE-säätiön tuottava varainhoito mahdollistaa jatkuvasti kasvavan tuen tieteelle

KAUTE-säätiö hallinnoi noin 29,5 miljoonan euron sijoitusvarallisuutta. Säätiön sijoitusten tuotto on ylittänyt vertailuindeksin jo viiden vuoden ajan. Tuottoisa varainhoito mahdollistaa tuen kasvattamisen kauppa- ja teknillisten tieteiden tutkimukselle.

KAUTE-säätiön sijoitusvarallisuudesta noin 65 prosenttia on osakesijoituksia, 25 prosenttia korkosijoituksia ja 10 prosenttia vaihtoehtoisia sijoituksia. Viime vuosien aikana säätiön sijoitusten kehitys on ylittänyt vertailuindeksin, joka on osakeindeksin ja korkorahastoindeksin painotettu tuotto.

Vuonna 2020 säätiön koko sijoitussalkun tuotto oli 7,6 prosenttia (vertailuindeksi 6,2 prosenttia). Vuoden 2021 alusta tuotto on ollut 15 prosenttia (vertailuindeksi 11 prosenttia), ja viimeisen 12 kuukauden aikana arvo on noussut jopa 23 prosenttia (vertailuindeksi 16 prosenttia).

“Olemme saaneet luotua systemaattisen sijoitussalkun, joka on hyvin tuottoisa mutta samalla myös matalariskinen. Salkun suorituskykyä mittaava Sharpen-luku on 3,7, mikä on suorastaan häkellyttävän hyvä. Arvonvaihtelu on siis hyvin pientä suhteessa tuottoihin”, kertoo KAUTE-säätiön puheenjohtaja ja sijoituskomitean jäsen, rahoituksen professori Matti Suominen.

Asiantunteva sijoitustoimikunta vastaa varallisuuden kehityksestä

Säätiön sijoitustoiminnan suunnittelusta vastaa vapaaehtoisista sijoitusammattilaisista koostuva sijoituskomitea. Komiteaan kuuluvat Suomisen lisäksi Troll Capital Oy:n toimitusjohtaja Elmar Paananen, Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen sekä Suomen Ekonomien sijoitussalkkua johtava ekonomi Veli-Matti Töyrylä.

“Tämän tiimin kanssa on ollut aivan mahtavaa työskennellä. On hienoa, että huipputason ammattilaiset lahjoittavat aikaansa tieteen edistämiseksi”, Suominen sanoo.

Valtaosa säätiön varoista on sijoitettu kahden rahastosalkun kautta. Tasainen kasvu varmistetaan hajauttamalla varat huolellisesti sekä maantieteellisesti että erilaisiin sijoituskohteisiin, jotka täydentävät toisiaan ja pitävät arvonvaihtelun matalana.

“Positiviiseen kehitykseen vaikuttavat myös koronapandemian aikaan tehdyt sijoitukset korkorahastoihin silloin, kun yrityslainojen korot hetkellisesti nousivat korkealle. Näin olemme mahdollistaneet korkeat tuotot myös poikkeusoloissa”, Suominen kertoo.

Etenkin suomalaisten osakkeiden tuotto on ollut huimaa: osakkeiden arvo on kasvanut vuoden alusta 22,7 prosenttia ja viimeisten 12 kuukauden aikana jopa yli 45 prosenttia (kaikkien kauppojen yhteenlaskettua kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap vertailuindeksi tuotti 12 kuukauden aikana 34,67 %). Sijoitukset suomalaisiin osakkeisiin on tehty sijoituskomitean kehittämän kvantitatiivisen mallin mukaan, jossa sijoituksia on kohdennettu muun muassa matalariskisiin osakkeisiin sekä aiemmin nousussa olleisiin osakkeisiin.

“Malli on toiminut poikkeuksellisen hyvin. Kaiken kaikkiaan viime vuosien hyvä tulos on tullut kuitenkin laajalta rintamalta, ei vain Suomesta”, kertoo Suominen.

Tavoitteena on pääoman ja apurahojen kasvu

Säätiön sijoitustoiminnan tavoite on kasvattaa tasaisesti säätiön pääomaa, jotta myös apurahoja voidaan myöntää aiempaa enemmän. KAUTE-säätiön tavoitteena on jakaa vuosittain apurahoina noin kolme prosenttia säätiön pääomasta, ja sijoitustuotot lisäävät suoraan apurahoina jaettavaa summaa. Keskimäärin apurahoja jaetaan vuosittain lähes 700 000 euroa.

“KAUTEn rahoittama tutkimus vie kaupallis-teknillisiä aloja eteenpäin ja tukee näin myös Suomen taloutta. Meidän vastuullamme sijoituskomiteassa on huolehtia, että saamme mahdollisimman hyvä tuoton säätiön vuosien mittaan kertyneelle varallisuudelle”, Suominen sanoo. 

KAUTEn varallisuus koostuu säätiön käyttöpääomasta sekä lahjoittajien perustamista erikoisrahastoista. Nämä yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt ovat halunneet tukea kaupallisen ja teknillisen alan koulutusta ja tieteellistä tutkimustoimintaa. Uusia lahjoituksia on tullut myös viime vuosina. Vuonna 2021 säätiö sai rouva Eeva-Liisa Hirvisalon testamenttaamana noin 2,3 miljoonan euron lahjoituksen.

“On hienoa, että muutkin näkevät säätiön toiminnan arvon ja että säätiön varainhoitoon luotetaan”, Suominen sanoo.

Vastuullisuuden merkitys sijoituksissa kasvaa

Säätiö on teettänyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa numeerisen vastuullisuusanalyysin sijoituksistaan. Kohteena analyysissä olivat salkun osakesijoitukset sekä yrityslainarahastot, jotka edustavat noin 76 prosenttia koko salkusta. Selvityksen toteutti SEB, ja siinä tarkasteltiin muun muassa vastuullisuutta mittaavia ESG-mittareita ja sijoitusten vaikuttavuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Analyysin mukaan sijoitussalkun ympäristöjalanjälkeä mittaavat suuret ovat pääosin vertailuindeksin arvoja parempia, mutta myös kehitettävää on. Säätiö onkin ottanut vastuullisuusnäkökulmat erikseen huomioon osassa viimeaikaisia rahastosijoituksiaan.

“Haluamme huomioida vastuullisuusnäkökulmat yhä paremmin kaikessa sijoitustoiminnassamme. Vastuullisissa rahastoissa tuotot ovat myös olleet hyvät, eli vastuullisuus ja tuottavuus myös tukevat toisiaan”, Suominen kertoo.

Haluatko tukea kaupan ja tekniikan alojen tutkimusta? Lue lahjoitusmahdollisuuksista!

Lue lisää säätiön tukemasta tutkimuksesta