Uutiset

KAUTE-SÄÄTIÖN VUODEN 2017 APURAHAT


KAUTE-säätiön vuoden 2017 apurahat ovat haettavina 9.-31.1.2017. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen. Säätiö on varannut apurahahaussa jaettavaksi 400 000 euroa.

Säätiö myöntää pääasiassa henkilökohtaisia apurahoja. Säätiö jakaa apurahoja kauppatieteelliseen ja teknillistieteelliseen tutkimukseen (pl. taloustiede) sekä erillisrahastoistaan niiden sääntöjen mukaisesti. 2017 apurahoja jaetaan kaikista rahastoista. Säätiöiden tutkijavaihtoapurahat tulevat haettavaksi maaliskuussa.

Hakeminen

Säätiö myöntää apurahoja ensisijassa väitöskirjatutkimusten rahoitukseen sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

  1. Kannustusapurahat on tarkoitettu nuorille väitöskirjaansa valmisteleville tutkijoille. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apurahan määrä vuonna 2017 on 6000 euroa.
  2. Työskentelyapurahat on tarkoitettu väitöskirjaopiskelijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista tutkimustyötä varten. Apurahan määrä vuonna 2017 on 12 000 (6 kuukauden apuraha).
  3. Kuluapurahaa voi hakea tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kuluapurahaa voi käyttää myös matkakulujen kattamiseen vähintään viikon mittaisiin tutkimusvierailuihin, ei kuitenkaan konferenssivierailuihin. Apurahan määrä vuonna 2017 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 31.1.2017 klo 24.00 mennessä.

Haussa myönnetään myös Puromäen ja Santasalon erikoisrahastojen apurahat.

  • Aimo Puromäen erikoisrahaston apurahat energiantuotannon, energiatehokkuuden ja energiaan liittyvien ympäristövaikutusten tutkimus- ja opetustoimintaan.
  • Niilo V. ja Lauri N. Santasalon erikoisrahaston apurahat puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimus- ja kehitystyöhön biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Kohdealueena on myös puhtaiden vesien valmistus ja valvonta.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta https://kaute.fi-p.seravo.com  kohdasta ”Apurahojen haku”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista löytyy ”Myönnetyt apurahat”.

Rahoituspäätökset julkistetaan 6.6.