Apurahat Uutiset

Kevään 2019 apurahat haettavina 10.–31.1.


KAUTE-säätiö tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Säätiön tavoitteena on edistää suomalaisen elinkeinoelämän kestävää uusiutumista. Säätiön apurahat ovat haettavina 10.–31.1.2019.

Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan aloille: tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten, rahoitukseen sekä yliopisto-opetuksen kehittämiseen.

Säätiö jakaa apurahoja kauppa- ja teknillistieteelliseen tutkimukseen sekä apurahoja erillisrahastoista niiden sääntöjen mukaisesti.

Vuosina 2018–2020 säätiö tukee tutkimusta erityisesti kauppatieteitä ja teknologiaa yhdistävillä uusilla aloilla. Näitä ovat esimerkiksi cleantech, finanssiteknologiat, sähköinen terveydenhuolto, verkko-oppiminen, digitaaliset valmistusteknologiat sekä tekoälyn ja lohkoketjun sovellusalat. Säätiö varaa osan apurahoista käytettäväksi näiden alojen tutkimukseen.

Säätiön apurahat tutkimusvaihtoon ovat haettavina myöhemmin keväällä Tutkijat maailmalle-ohjelman ja Fulbright Finlandin kautta.

Hakeminen

Kevään 2019 apurahahausssa myönnettävät apurahat:

1) työskentelyapurahat väitöskirjaopiskelijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista työskentelyä varten. Apurahojen suuruus vuonna 2019 on 6000 euroa (3 kk), 12 000 euroa (6 kuukautta) ja 22 000 euroa (12 kuukautta).

2) apurahat matka-, tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahaa voi käyttää matkakulujen kattamiseen vähintään viikon mittaisiin tutkimus-vierailuihin, ei kuitenkaan konferenssivierailuihin. Apurahan suuruus vuonna 2019 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu säätiön apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 31.1.2019 klo 23.59 mennessä.

Tiedot hakumenettelystä ja aiemmin myönnetyistä apurahoista saa säätiön kotisivulta kohdasta ”Apurahat”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä.