Apurahat Uutiset

KAUTEn kevään 2021 apurahapäätökset on julkaistu


Kevään 2021 yleiseen apurahahakuun tuli 327 hakemusta. Haetun rahoituksen suuruus oli 5,2 miljoonaa euroa. Myönnetty rahoitus on noin 10 prosenttia haetun rahoituksen kokonaissummasta. Haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi edellisvuodesta.

Apurahoja myönnettiin 13 kauppatieteiden alalle ja 17 tekniikan alalle. Sekä hakemuksissa että rahoituspäätöksissä korostuivat säätiön strategisiin teemoihin liittyvät aiheet, kuten kestävän kehityksen teknologiat ja liiketoimintamallit, koneoppimiseen ja tekoälyyn liittyvät tutkimukset sekä innovatiivisuus ja yrittäjyys eri näkökulmista tarkasteltuna.

”Hakemusten taso oli jälleen ilahduttavan korkea. Nyt rahoitusta saaneet tutkimushankkeet viitoittavat suomalaisen yhteiskunnan ja yritysten tietä kohti kirkasta ja kaikin puolin kestävää tulevaisuutta, mikä on säätiön pitkän tähtäimen tavoite”, kertoo säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Tutustu myönnettyihin apurahoihin