Uutiset

KAUTE:n vaikuttavuusselvitys: rahoituksella korkeatasoista tutkimusta, kansainvälisiä verkostoja ja tutkijoiden urakehitystä

KAUTE:n tuore vaikuttavuusselvitys antaa laadukkaan ja monipuolisen kuvan säätiön myöntämien apurahojen vaikuttavuudesta. Selvityksen tulokset tarjoavat KAUTE:lle hyvät lähtökohdat kehittää rahoitusta entistä vaikuttavammaksi.

KAUTE-säätiö on toteuttanut vaikuttavuusselvityksen, joka tarkastelee säätiön myöntämiä apurahoja vuosien 2011-2020 välillä. Selvityksen päähuomio on KAUTE:n apurahojen tieteellisessä vaikuttavuudessa ja uravaikutuksissa. Tieteellistä vaikuttavuutta tarkasteltiin tutkimalla apurahoilla tuotettuja tieteellisiä artikkeleita, kirjoja sekä esityksiä konferensseissa ja seminaareissa. Lisäksi rahoituksen vaikuttavuutta tutkittiin apurahansaajille suunnatulla kyselyllä, jossa selvitettiin tutkijoiden urakehitystä apurahakauden jälkeen. 

Vuosien 2011–2020 aikana KAUTE on myöntänyt rahoitusta yleisessä apurahahaussa noin 3,8 miljoonan euroa teknisten ja kaupallisten alojen projekteille. Säätiö on tietoisesti siirtynyt myöntämään lukumääräisesti vähemmän apurahoja, jotka ovat kuitenkin arvoltaan aiempaa suurempia. Lisäksi KAUTE myöntää muun muassa matka-apurahoja Tutkijat Maailmalle -ohjelman kautta sekä yhteistyössä Fulbright Finland Foundationin kanssa ja rahoittaa tohtorien työllistymistä yrityksissä PoDoCo-ohjelman kautta. Suurin osa rahoitettavista on ollut väitöskirjatutkijoita.

KAUTE_apurahat-1024x683.png
Yleisessä haussa myönnettyjen apurahojen keskiarvo on noussut kymmenessä vuodessa alle 5 000 eurosta lähes 10 000 euroon.

Suuremmat apurahat tuottavat korkeatasoisempia julkaisuja

Vuosien 2011–2020 aikana säätiön rahoituksen avulla on tuotettu 330 tieteellistä artikkelia, tutkimuksen tuloksia on esitetty tai julkaistu 272 konferenssissa, workshopissa tai seminaarissa ja tutkimuksesta on kirjoitettu 22 kirjan kappaletta tai kokonaista kirjaa. 

Akateemista vaikuttavuutta mitattiin tutkimalla KAUTE:n rahoituksella julkaistujen artikkelien jufo-luokitusten kehittymistä. Jufo-luokitus on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen tieteellistä laadukkuutta mittaava tasoluokitus.

Selvitys paljastaa, että myönnetyn apurahan suuruus vaikuttaa positiivisesti julkaisun tieteelliseen laadukkuuteen. Mitä suurempi apuraha on, sitä todennäköisemmin tutkija kirjoittaa korkeamman jufo-tason artikkelin. Vuosittain tarkasteltuna jufo-luokitusten keskiarvo on nouseva ja säätiön rahoittamien julkaisujen laatu kasvusuuntainen. Korkeimman jufo 3 -tason luokituksen sai yhteensä 35 julkaisua ja jufo 2 -tason 95 julkaisua. Apurahan määrällä ei ollut vaikutusta julkaistujen artikkelien määrään.

Nimetön-suunn.malli-42-1024x683.png

Pidempi rahoitus näyttäisi tuottavan korkeatasoisempia julkaisuja. Varmasti tähän vaikuttaa myös rahoitusseulan tiukentuminen apurahojen lukumäärän laskun myötä”, kertoo KAUTE-säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Tutkijat maailmalle -ohjelma rakentaa kansainvälisiä verkostoja ja uravaikutuksia

Apurahojen vaikutusta tutkijoiden uraan selvitettiin erillisellä kyselyllä, johon vastasi 89 säätiön apurahansaajaa. Vastaajien mukaan apuraha mahdollisti kokoaikaisen keskittymisen tutkimukseen, kannusti pysymään akateemisella uralla ja auttoi myös kansainvälistymään.  

“Apuraha mahdollisti postdoc-vaiheen ulkomaantyökokemukseni. Välitön vaikutus oli kaksi tutkimusartikkelia, jotka valmisteltiin tutkijavierailun aikana. Lisäksi tutkijavierailu auttoi luomaan pitkäaikaisen ja hedelmällisen tutkimusyhteistyön. Julkaisut ja tutkimusyhteistyö ovat olleet osaltaan auttamassa minua etenemään urallani nykyiseen vaiheeseen”, kertoo selvityksessä KAUTE:lta vuonna 2013 apurahan saanut postdoc-tutkija, nykyisin tenure-track apulaisprofessori.

KAUTE:n Tutkijat Maailmalle ja PoDoCo -ohjelmia kiiteltiin selvityksen aineistoissa runsaasti. Ohjelmat ovat luoneet kansainvälisiä verkostoja ja moni vastaaja koki, että niillä oli suoria uravaikutuksia. Moni urakyselyyn vastanneista kertoi saaneensa heti apurahakauden jälkeen esimerkiksi uuden työtehtävän tai merkittävän apurahan. 

Selvityksessä ääneen päässeet apurahansaajat antoivat KAUTE:lle kehuja ja kiitosta, mutta myös erilaisia kehitysehdotuksia. KAUTE-säätiö seuraa vaikuttavuuden kehitystä säännöllisesti jatkossakin.

Selvitys antaa laadukkaan ja monipuolisen kuvan viimeisen noin kymmenen vuoden aikana myönnetyn rahoituksen tuloksista. Uskon, että selvitys antaa meille eväitä kehittää rahoitusta yhä vaikuttavammaksi. Tässäkin tapauksessa tutkittu tieto on hyvän päätöksenteon lähtökohta!” Olkku summaa.