Apurahat Uutiset

Kevään 2022 apurahapäätökset on julkaistu – yli 600 000 euroa kauppatieteiden ja tekniikan tutkimukseen

KAUTE:n kevään 2022 yleisessä apurahahaussa myönnettiin noin 627 000 euroa yhteensä 39 tutkijalle. Summa kasvoi yli 100 000 eurolla edellisestä vuodesta. Rahoituspäätöksissä korostuivat säätiön strategiset teemat.

Kevään 2022 apurahahakuun tuli yhteensä 387 hakemusta, joista rahoitus myönnettiin 10,1 prosentille. Haetun rahoituksen kokonaismäärä oli 6,5 miljoonaa euroa, josta rahoitusta myönnettiin 9,6 prosenttia.

Rahoituksessa painottuivat säätiön strategiset teemat: rahoitusta myönnettiin esimerkiksi useille energiamurrokseen, kestävään siirtymään ja tekoälyyn liittyville tutkimusaiheille. Myönnetystä rahoituksesta 300 000 euroa jaettiin 19:lle tekniikan alan tutkijalle ja 301 000 euroa 18:lle kauppatieteen tutkijalle. Lisäksi noin 26 000 euroa jaettiin muiden alojen tutkimukseen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä niin hakemusten määrään kuin laatuun. Suomessa tehdään paljon laadukasta tutkimusta, joka voi vaikuttaa yhteiskunnan menestykseen pitkällä tähtäimellä. Pyrimme rahoituksen lisäksi tarjoamaan apurahansaajille kanavia kertoa tutkimuksestaan akateemista maailmaa laajemmille yleisöille, jotta tutkimustieto siirtyisi mahdollisimman tehokkaasti käytäntöön”, kertoo säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Tutustu myönnettyihin apurahoihin