Apurahat Uutiset

Kevään 2023 apurahahaussa myönnettiin yli puoli miljoonaa euroa kauppa- ja teknisille tieteille

KAUTE-säätiön kevään 2023 yleisessä apurahahaussa myönnettiin yhteensä noin 528 600 euroa 35 kauppatieteen- ja teknisen alan tutkijalle. Apurahoilla tuetaan muun muassa datan ja tekoälyn, puhtaan energian ja luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusta.

Kevään 2023 apurahahaussa jaettiin 203 000 euroa 16:lle tekniikan alan tutkijalle ja 268 000 euroa 15:lle kauppatieteen tutkijalle. Lisäksi noin 58 000 euroa jaettiin muiden säätiön tavoitteiden kannalta tärkeiden alojen tutkimukseen. Suurin osa apurahoista myönnettiin tutkimustyöhön, mutta pieni osuus jaettiin myös matka-apurahoina ja opetuksen kehittämiseen. Koronarajoitusten päättyminen näkyi matka-apurahahakemusten määrän kasvuna.

”Rahoitusta saaneet tutkijat tekevät tärkeää, tulevaisuuteen suuntautuvaa tutkimusta muun muassa dataan ja tekoälyyn, robotiikkaan, puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyen. Matka-apurahoja saaneet tutkijat suuntaavat omien alojensa huippuyksiköihin Yhdysvaltoihin ja eri puolille Eurooppaa”, kertoo säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Apurahahakuun tuli yhteensä 484 hakemusta, mikä on noin 25 prosenttia edellisvuotta enemmän. Rahoitusta myönnettiin 7,2 prosentille hakemuksista. 

“Saimme hakuun jälleen runsaasti korkeatasoisia hakemuksia. Myöntöprosentti oli hakemusten kasvaneesta määrästä johtuen viime vuosia pienempi ja valitettavasti erittäin hyviäkin hakijoita jäi ilman rahoitusta”, kertoo Olkku.

Tutustu myönnettyihin apurahoihin